Wyniki dla : 010P%idp874960.HTM.txt

wykład 1 3

Prowadzący zajęcia Zakres wykładu Wymagane umiejętności i wiadomości Materiały dodatkowe Zasady oceniania Modelowanie i Symulacja Systemów Robert Janczewski http://www.kaims.pl/~robert/MISS/index.htm Robert Janczewski Modelowanie i Symulacja Systemów Prowadzący zajęcia Zakres wykładu Wymagane......

2.7. Pliki z egzaminów

Pliki-zadania z egzaminów 1) Napisz program, który dla danego pliku dane.txt obliczy i wyświetli prawdopodobieństwo tego, Ŝe losowo wybrany znak z pliku jest cyfrą dziesiętną. 2) W pliku punkty.txt zapisane są liczby rzeczywiste x0 y0 x1 y1... xostatnie yostatnie oznaczające kolejne punkty (xk,yk) na płaszczyźnie. Napisać......

książki o młynach i młynarstwie

Bücher über Müllerei und Mühlenbau zusammengestellt von Markus Müller und dem Deutschen Mühlenforum http://f24.parsimony.net/forum55909/index.htm -- 5. Auflage -- März 2003 -- Viele der in dieser Liste aufgeführten Bücher sind in mehreren Auflagen erschienen, wovon hier jeweils nur eine erwähnt ist. Bei den Titelaufnahmen sind......

TI OB, Zadanie szkola, Zadanie Noworodki

Zadanie Szkoła Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt. • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy. • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena,...

warto wiedziec, fluor

Warto o tym wiedzieć. Pozdrawiam JB www.oswiecenie.com/fluor.htm Fluor jest jednym z głównych składników leków psychotropowych. Wzmacnia ich działanie. Gdy do popularnego leku uspokajającego Valium dodano fluor, powstał środek o silniejszym działaniu, Rohypnol. Inny, niezwykle silny środek uspokajający z fluorem,......

SKN DROGOWIEC - referaty, walce

SKN >DROGOWIEC< - referaty - walce http://www.drogowiec.pb.bialystok.pl/referaty/walce.htm Walce 1. Zastosowanie i podstawowe elementy z których składa się walec. Walce są maszynami przeznaczonymi do zagęszczania podłoży gruntowych oraz warstw nawierzchniowych. Podstawowe elementy budowy walców : rama, wały,......

stopnie górnicze

Dz.U.03.181.1771 - Stanowiska słu bowe, stopnie górnicze, wzory m... http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1771.htm # % % " $ ! " ! ! " #$% & '(()*'((+ '((= > <+< > <))< ? 3 @ <A * + ) & " # " - " & %!B9 "4,03 #- .$ - ,/4,03 "/ $" !- ! $" .$ - ,/4,0 0 - " /# 4 .$ - ,/ ! ! ,......

Przykłady

PRZYKŁADY ZADAŃ KINEMATYKI 1. Zbiór dane.txt W zbiorze dane.txt zawarto dane niezbędne do rozwiązania przykładu 5.15, czyli rozwiązania zadania o położeniach, prędkościach i przyspieszeniach dla mechanizmu przestrzennego, którego schemat kinematyczny pokazano na rysunku P1. Dane: • Wymiary mechanizmu: a = 5 (m), b = 5 (m), e......

Zadania 4

1. Dany jest plik C2Test1.txt. Plik zawiera nagłówek oraz dane pomiarowe w postaci czterech kolumn. Pierwsza kolumna to wartości osi X, kolejne kolumny to trzy kolejne wartości osi Y. Należy wyświetlić dane na jednym wykresie. Na indykatorze tekstowym należy podać nazwę próbki, czas i kąt pomiaru. Wartości te zapisane są w......

egz2 2005 2006 egz2 2005 2006

Egzamin pisemny z podstaw informatyki i programowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 suma imię i nazwisko: ............................................. kierunek:.................................. 1. Napisz funkcję o nagłówku Stat(string plik), która 3. W pliku swiat.txt podane są w kolejnych linijkach wyswietla na ekranie......

Teksty Wiersze najszczersze2

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze3.txt Poprzez wicher i słotę, Przez bezkresną dal śnieżną, Poprzez żar i spiekotę, Przez pustynię bezbrzeżną, Poprzez kry, poprzez lody, Przez odwieczne zmarzliny, Poprzez bagna i wody, Nieprzebyte gęstwiny Poprzez leśne dąbrowy, Poprzez stepy i knieje, Poprzez......

Zestaw 2

Ćwiczenia 4 Excel (regresja, rozwiązywanie układów równań, losowanie liczb) Zadanie 1. (2 punkty) Przy użyciu programu MS Excel proszę zasymulować losowanie 6 liczb z przedziału [-48:48]. Zadanie 2. (2 punkty) Regresja liniowa. Proszę narysować wykres sprzedaży w 20 kolejnych okresach dla danych z pliku sprzedaz.txt,......

SRC-RMI 2

Sieciowa komunikacja procesów - RMI // Przykładowa zawartość plików // PolitykaSerwera.txt i PolitykaKlienta.txt grant { permission java.security.AllPermission; }; // plik RMI2_Interfejs.java import java.rmi.*; public interface RMI2_Interfejs extends Remote { public void pokazSamochodu(InterfejsSamochodu......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]