Wyniki dla : 15. Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996 - Pindar, I oda olimpijska, Dytyramb dla Ateńczyków, oprac. Sylwia Bąk
Wyst‘pił bł‘d podczas wyszukiwania.