Wyniki dla : 20, 20, Krytyczna wartość Bkr - wartość pola magnetycznego indukcji dla której tor poruszającego się elektronu jest styczny do powierzchni anody
Wyst‘pił bł‘d podczas wyszukiwania.