Wyniki dla : 2 PNB studenci, Edukacja, makroekonomia

Makroekonomia Wykład 17.01.2010

Makroekonomia Wykład 17.01.2010 Typy bezrobocia: 1. Bezrobocie frykcyjne 2. Bezrobocie strukturalne 3. Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) 4. Bezrobocie równowagi 5. Bezrobocie nierównowagi 6. Bezrobocie krótkookresowe 7. Bezrobocie długookresowe (sekularne) AD. 2. Bezrobocie strukturalne – Interpretacja......

Edukacja matematyczna- Zestawienie biograficzne w wyborze do kl. 1- 3 SP

EDUKACJA MATEMATYCZNA W KLASACH I-III SP Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ALE to proste! : 50 łamigłówek matematycznych dla 7-latków / [oprac. Anna Podgórska]. – Kraków : AKSJOMAT, cop. 2002. – [32] s. Sygnatura: Mg 39443/w 2. ALE to proste! : 70 łamigłówek matematycznych dla 8-latków /......

Makroekonomia, Wykład 4

dr Izabela Szupejko Makroekonomia 30.03.08 Wykład 4 Ekonomiczna rola państwa – interwencjonizm 1. Geneza interwencjonizmu 2. Koncepcje stabilizacyjne (liberalne i keynesowskie) 3. Instrumenty polityki stabilizacyjnej a. Polityka pieniężna (rezerw obowiązkowych, refinansowania otwartego rynku) b. Polityka fiskalna......

14- wspólczesne problemy edukacji.Delors Jaques, Edukacja, jest w niej ukryty skarb

Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” (fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu, wydanej przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998 r.) Pełny tekst raportu dostępny......

Makroekonomia 2

Makroekonomia (wykład II) Wady PKB, HDI Wobec powyżej przedstawionych mankamentów podjęto próbę skonstruowania nowego miernika dobrobytu: - Nordhaus i Tobin w 1965 r. skonstruowali wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto (Net Economic Welfare). Oszacowano dane dla USA i ten wskaźnik był dwukrotnie wyższy od wskaźnika PKB. W......

Edukacja wczesnoszkolna Dyktanda kl.2 w.2011 WSIP DOWNLOAD

Edukacja wczesnoszkolna Dyktanda kl.2 w.2011 WSIP Jak ściągnąć Edukacja wczesnoszkolna Dyktanda kl.2 w.2011 WSIP? - INSTRUKCJA 1. Kliknij tutaj 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. 3. Ciesz się Edukacja wczesnoszkolna Dyktanda kl.2 w.2011 WSIP na swoim komputerze:) nbsp; POBIERZ Edukacja wczesnoszkolna Dyktanda kl.2 w.2011......

Makroekonomia Wykład 16.01.2010

Makroekonomia Wykład 16.01.2010 Na kolokwium jedno zadanie z dochodu narodowego ☺ Zagregowany popyt = wydatki konsumpcyjne + wydatki inwestycyjne + wydatki rządowe + export - import ZP = C + I + G + Ex – Im Y = C + I + G + Ex – Im X = Ex – Im X – export netto (nadwyŜka exportu nad importem) Y = C + I + G + X Y – dochód......

ME07, Makroekonomia

Makroekonomia www.pure6.neostrada.pl Wykład 7 (22) 2004-03-29 *rewritten by Krzyszy* INFLACJA Mierniki inflacji: deflator PKB, ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych). W WCK bierzemy także...

MÓJ AWANS, REFERAT edukacja regionalna 2, Anna Czarnecka

Andrzej Gebel nauczyciel historii Gimnazjum w Liczu   Wychowanie młodzieży poprzez edukację regionalną.     Edukacja regionalna jest ważnym zjawiskiem kulturowo - społecznym. Istotę edukacji regionalnej dobrze ujął Kazimierz Kossak...

makroekonomia, wykład 13 - 21.05.2012, Nota elegancka

makroekonomia data: 21.05.2012 Dekompozycja Solowa* (model wzrostu gospodarczego) Robert Solow ekonomista, laureat Nagrody Nobla w latach 50 tych zainicjował badania nad wzrostem gospodarczym G,...

ME09, Makroekonomia

Makroekonomia www.pure6.neostrada.pl Wykład 9 (24) 2004-04-19 *rewritten by Krzyszy* POWIĄZANIE POMIĘDZY INFLACJĄ, BEZROBOCIEM I PRODUKCJĄ KRZYWA PHILIPSA sformułowana na podstawie doświadczeń przez nowozelandzkiego ekonomistę....

Makroekonomia-definicje, Makroekonomia- zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości

`Makroekonomia- zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości. 3 najważniejsze problemy: inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Roczna stopa inflacji- procentowy wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku. Miarą bezrobocia jest liczba osób zarejestrowanych...

Makroekonomia wyklad nr 8, Makroekonomia wyklad nr 8

Makroekonomia wyklad nr 8 Budzet panstwa: Jesto to plan finansowy zawierajacy dochody i wydatki panstwa związane z realizacja przyjetej polityki: - społecznej - gospodarczej - obronnej Jest sporządzany przez rzad na 1 rok i zatwierdzany przez...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]