Wyniki dla : 40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje

Zjawiska Halla, TABELA POMIAROWA

Większość zjawisk towarzyszących przepływowi prądu elektrycznego, takich jak wzrost temperatury przewodnika, kierunek wytwarzanego przez prąd pola magnetycznego lub siła działająca na przewodnik w zewnętrznym polu magnetycznym, nie zależy od znaku nośników prądu. Dlatego przez długie lata fizycy nie byli w stanie...

Pole magnetyczne, 5

Efekt Halla Ciekawym zjawiskiem, zaobserwowanym przez E. H. Halla jeszcze przed odkryciem elektronu (1879r) jest powstawanie na ściankach przewodnika różnicy potencjałów poprzecznej w stosunku do kierunku przepływu prądu, kiedy przewodnik ten umieścimy w prostopadłym do kierunku prądu polu magnetycznym. Schemat...

LAB31WAS

1.Wyznaczanie wartości e/m metodą magnetronu. Magnetron jest to lampa elektronowa (dioda) o cylindrycznej anodzie i osiowo umieszczonej katodzie, znajdująca się w polu magnetycznym solenoidu, któte jest równoległe do osi katody....

20, 20 - główny dokument

Wstęp teoretyczny. Jeżeli w jednorodnym polu magnetycznym wstrzelimy prostopadle do linii sił tego pola elektron (o ładunku = -e) z prędkością ν ,to na ten ładunek działa siła: gdzie: -wektory pola elektrycznego i indukcji magnetycznej;...

Zestaw Miernictwo3, 1

1.) MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE W mierniku magnetoelektrycznym wykorzystujemy zjawisko wykorzystywania siły działającej na przewód przewodzący prąd umieszczony w polu magnetycznym. Budowa mierników magnetoelektrycznych. W rzeczywistości zamiast przewodu umieszczamy ramkę w polu...

CW57kw, Wrocław, dn

LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA 57. TEMAT : BADANIE EFEKTU HALLA. OPIS TEORETYCZNY. EFEKT HALLA. Jeżeli płytkę z metalu lub półprzewodnika włączymy w obwód [prądu stałego i umieścimy w polu magnetycznym,...

25, Sprawozdanie 25, U1i

Zjawisko Halla polega na powstawaniu poprzecznej różnicy potencjałów na płytce półprzewodnika lub metalu, przez którą przepływa prąd elektryczny, jeżeli jest ona umieszczona w polu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. Zjawisko Halla...

25, lab25, 1

1. WSTĘP TEORETYCZNY Zjawisko Halla polega na powstawaniu poprzecznej różnicy potencjałów na płytce półprzewodnika lub metalu, przez którą przepływa prąd elektryczny, jeżeli jest ona umieszczona w polu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. W przewodzeniu prądu biorą...

@FIZ51, 1. Zasady pomiaru.

1. Zasady pomiaru. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości ładunku właściwego elektrony. Aby tego dokonać wykorzystujemy lampę oscyloskopową umieszczoną w polu magnetycznym wytwarzanym przez zwojnicę. Elektron wyemitowany z katody po dostaniu się w pole magnetyczne zmienia swój tor lotu. Badając odchylenie...

   [ 1 ]