Wyniki dla : 4%kl

Sprawdzian kl.II

Sprawdzian wiadomości polonistycznych, przyrodniczych i matematycznych- KL. II ........................................................................................................................ { imię i nazwisko } 1. Podpisz części kwiatu. 2. Dopisz po 2 gatunki: drzewa owocowe......

4 rok wersja 2005, spis tematów, II Rok Formacji - kl

 IV Rok Formacji - kl. VI „ŚLADEM CHRYSTUSA”   Podejmuje temat Rekolekcji ODB II stopnia: „Per Christum - Przez Chrystusa”. Zasadniczą treścią jest naśladowanie Jezusa w Jego misji: kapłańskiej - uświęcenie, prorockiej - słuchanie i głoszenie Słowa, pasterskiej -...

konspekty, Konspekt lekcji Techniki w kl

Konspekt lekcji Techniki w kl. V Prowadzący: Marcin Adamczewski Czas trwania lekcji: 45 minut Temat: Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych - ćwiczenia. Cele dydaktyczne: Zapoznanie uczniów z etapami i zasadami rzutowania prostokątnego....

chemia, tworzywa sztuczne, Andrzej Majdak Kl VIIIA

Andrzej Majdak Kl VIIIA Tworzywa sztuczne Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest szerokie wykorzystywanie pewnej grupy substancji, zwanej umownie tworzywami sztuczny-mi. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat związki te dzięki swoim właściwościom stały się niemal...

PRAKTYKA wrzesień 2005, 3P 56 LA VIc 14, Konspekt lekcji piłki ręcznej dla kl

PROWADZENIE nr 5-6 Data: 14.IX.2005 Gryźlak Grzegorz Konspekt lekcji lekkoatletycznej dla kl. VI c TEMAT : Doskonalenie techniki biegu (kroku biegowego) na dystansie sprinterskim. ZADANIA: U - doskonalenie techniki biegu (kroku biegowego) na...

3 rok wersja 2005, Spis tematów, III Rok Formacji - kl

III Rok Formacji - kl. V  „ŚWIATŁO ŚWIATA”   Kontynuuje rozpoczęty Rekolekcjami ODB I stopnia temat roku: „Ad Patrem - Do Ojca”, który ukazuje sposoby realizacji dziecięctwa Bożego w życiu. Motywem przewodnim jest symbol światła, z którego wydobywamy treść o...

Test nr1.kl.VI

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................................................................... kl. VI Imię i nazwisko...

kl.3 hospitacje 2009

Scenariusz katechezy w kl. III Temat: Wspomaganie życia prawdą w relacjach z Bogiem i bliźnimi. Program nauczania: AZ - 3 - 01/ 1 z 20.09.2001 - W drodze do Emaus Katechetka: Ewa Orłowska...

Referaty, PO KL SKI YWIO OWE

Klęski żywiołowe to zjawiska przyrody, prowadzące do naruszenia normalnego życia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i ich mienia, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, transportu, łączności. Używane w gospodarce związki chemiczne lub mieszaniny, materiały promieniotwórcze, substancje biologiczne...

MATURA, dziady, Dziady drezdeńskie zostały napisane wiosną 1832 roku pod wrażeniem klęski powstania listopadowego

Dziady drezdeńskie zostały napisane wiosną 1832 roku pod wrażeniem klęski powstania listopadowego. Dotyka dylematów narodowego sumienia. Osnową były wydarzenia historyczne. Mickiewicz nie uczestniczył w powstaniu, więc nie pisał o nim bezpośrednio. Autor ukazał proces filomacki 1823-4. Poeta wyolbrzymia zakres tych...

   [ 1 ]