Wyniki dla : 5. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA - SWOISTOŚĆ PERSPEKTYWY POZNA WCZEJ., Nauka, Pedagogika ogólna

Psychologia ogólna - Historia psychologii - wykład 4 - Psychologia jako nauka o świadomości, Wykład IV

Wykład IV Psychologia jako nauka o świadomości Interesuje nas przede wszystkim jak dokonało się przejście od psychologii jako nauki o duszy do psychologii jako nauki o świadomości. To była rewolucja - chodzi tu o głębokość tej zmiany, a nie jej nagłość. To odejście długo trwało, ale jego rezultaty były...

socjologia nauka, SOCJOLOGIA JAKO NAUKA

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA Termin „socjologia” po raz pierwszy użył August Comte w 4 tomie „Kursu filozofii pozytywnej” wydanym we Francji w 1837 r. Użył tego pojęcia dla określenia nauki o człowieku jako gatunku społecznym, a nie tylko biologicznym, nawiązując w ten sposób do zrodzonego już w...

ściągi, sciaga-eko, Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu 1.Ekonomia: A) to nauka o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania, B) pokazuje, w jaki sposób ludzie korzystają z ograniczonych zasobów, rozdzielając je pomiędzy konkurencyjne zastosowania, C) jako nauka istnieje dzięki rzadkości...

2010[1].10.02 Ps. jako nauka i wiedza praktyczna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Dr hab

Spotkanie 1 i 2 (wykłady 1- 6) [2.10.2010] Psychologia jako nauka i wiedza praktyczna 0. Informacje o wykładzie, egzaminie i innych sprawach organizacyjnych 1. Etymologia nazwy „psychologia” i historia tej nazwy 2. Poglądy wybranych filozofów na temat relacji między...

wykłady, depresja3-maj'02-Karolina, Pozycja depresyjna jako jakość która z perspektywy psychoanalitycznej się reaktywuje w każdej depresyjności, oczywiście na różnym poziomie głębokości

Pozycja depresyjna jako jakość, która, z perspektywy psychoanalitycznej, reaktywuje się w każdej depresyjności, oczywiście na różnym poziomie głębokości. Jeżeli mówię, że się reaktywuje, mam na myśli, że się ujawniają pewne swoiste mechanizmy, których korzenie tkwią w pierwszym roku życia, w pewnego rodzaju...

Zagadnienia rok I, Pedagogika społ zagadnienia, Poniżej przesyłam zagadnienia i literaturę do wykładu (egzaminu) z

Program: 1.        Pedagogika społeczna jako nauka formułująca teoretyczne podstawy pracy oświatowej, kulturalnej i socjalnej. Źródła i geneza pedagogiki społecznej. Początki polskiej pedagogiki społecznej i refleksji pedagogicznej z obszaru edukacji równoległej....

Pedagogika, Pedagogika, Pływanie Materiały na egzamin-Marcin Bąk

I. Historia wychowania, rozwój myśli pedagogicznej: Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Kierunki badan pedagogicznych. PEDAGOGIKA jest nauką o procesach wychowawczych, czyli teorią działalności wychowawczej, natomiast samo postępowanie wychowawcze nazywamy pedagogią. W nauce tej...

material na egzamin z pedagogiki, Pedagogika 25.10.2007, Wykład z pedagogiki, 25

1.Autonomia pedagogiki jako nauki. - problem dotyczący naukowego charakteru pedagogiki (pedagogika refleksją naukową czy pewnym wykazem tego jak postępować?) Problem wyjaśnienia naukowości Problem dotyczący istoty, charakteru pedagogiki. Pedagogika jako nauka Nauka=...

pedagogika 3

Pedagogika jako nauka. Pedagogika jako nauka: a) przedmiot badan, b) funkcje pedagogiki jako nauki, c) zwiazki pedagogiki z innymi naukami, d) podstawowe pojecia pedagogiki: wychowanie (wezszy i szerszy zakres ujmowania tego pojecia, cechy wychowania, cele wychowania), ksztalcenie,...

współczesne problemy pedagogiczne MOJE

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE Osamotnienie dzieci i młodzieży jako problem społeczny. Pedagogika jako nauka należy do zespołu nauk społecznych, dlatego też wszystkie problemy społeczne są rozważane i badane przez różne dyscypliny pedagogiczne. Problem osamotnienia dzieci i młodzieży staje się zjawiskiem......

socjologia-pytania i odpowiedzi (7 str).DOC, 53.1) Co oznacza termin rozw˙j spo˙eczny.1)Wieloetapowy proces przemian spo˙ecznych, przebiegaj˙cy w okre˙lonym kierunku, kt˙rych kolejno˙˙ nie jest dowol

1.1) Proszę wymienić źródła myśli społecznej. Socjologia jako nauka, starającą się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa, zjawiła się dopiero w połowie XIX w. Już w społeczeństwach pierwotnych znajdujemy myśli i uogólnienia dotyczące sytuacji wynikających ze zbiorowego współżycia. Są to reguły,...

współczesne problemy pedagogiczne

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE Osamotnienie dzieci i młodzieży jako problem społeczny. Pedagogika jako nauka należy do zespołu nauk społecznych, dlatego też wszystkie problemy społeczne są rozważane i badane przez różne dyscypliny pedagogiczne. Problem osamotnienia dzieci i młodzieży staje się zjawiskiem......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]