Wyniki dla : 6%Algorytmy%strumieniowe.txt

Rozmowa11.txt, Notatnik

Rozmowa11.txt Rozmowa jedenasta: NADZIEJA J.T.: Wiesz, Jacku, to bardzo zastanawiające i intrygujące, dlaczego Pan Bóg w swej wielkiej BoŜej pedagogice stworzył w człowieku coś takiego, co się nazywa nadzieją. J.ś.: Są tacy, którzy mówią, Ŝe to ludzka nadzieja stworzyła Pana Boga... Potrzeba nadziei... J.T.: Mówi się......

Algorytmy sumowania w metodzie spektrum odpowiedzi i ich wpływ na obliczaną odpowiedź budynku wysokiego

ElŜ bieta Wdowicka, Jacek Wdowicki Politechnika Poznań ska Algorytmy sumowania w metodzie spektrum odpowiedzi i ich wpływ na obliczaną odpowiedź budynku wysokiego Abstract An evaluation is presented of some of the modal maxima superposition rules, widely used to estimate the response of multistorey buildings, subjected to......

ZB TXT

1. Wobec literatury staropolskiej... (txt- dobre) Fascynacja, przygoda intelektualna, czy poczucie obcości. Jakie wartości ma dla współczesnego czytelnika literatura staropolska. Jak może być dziś odbierana. Czy jest to fascynacja, przygoda intelektualna, a może jej odmienność stwarza poczucie obcości....

Rozmowa12.txt, Notatnik

Rozmowa12.txt Rozmowa dwunasta: NIE BĘDZIE INNEGO OBJAWIENIA J.T.: Muszę Ci wyznać, Jacku, Ŝe nawet dla mnie bardzo intrygująca jest zawarta w nowym katechizmie teza, iŜ nowego objawienia juŜ nie będzie, a zwierzenie, które Bóg dał takŜe poprzez Jezusa Chrystysa jest ostatecznie zamknięte. J.ś.: Nie dość, Ŝe nie będzie, ale......

Algorytmy i struktury danych AiSD-C-Wyklad04

Temat • Quicksort, czyli …. • … raz jeszcze o rekurencji… lub Algorytmy i struktury danych • … kiedy rekurencja bardzo pomaga! Wykład 4 Rekurencja c.d. Problem sortowania raz jeszcze… Dziel i zwycięŜaj 1. Podziel problem na podproblemy tego Specyfikacja samego (lub podobnego) rozmiaru Dane 2. RozwiąŜ......

Rozmowa19.txt, Notatnik

Rozmowa19.txt Rozmowa dziewiętnasta: KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO J.T.: Wyznam Ci, Jacku, coś, co mnie głęboko niepokoi. Jest to łatwość, z jaką ludzie Kościoła ulegają pokusom płynącym od władzy, a najczęściej od państwa. Są bardzo odporni na prześladowania. Ale stosunkowo mało odporni na nęcące obietnice. Jest to tym......

NP 12 Algorytmy i struktury danych Boryczka-do wykładu

Sylabus z przedmiotu Algorytmy i struktury danych (Forma dokumentu zgodna z Uchwałą Nr 95/2007 Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 r.) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach Nazwa kierunku: Informatyka Nazwa przedmiotu:......

Rozmowa06.txt, Notatnik

Rozmowa06.txt Rozmowa szósta: DIALOG J.T.: Zwróć, Jacku, uwagę, Ŝe dwa pojęcia tego katechizmu są ściśle ze sobą związane. Mianowicie słowo albo dialog , czyli inaczej rozmowa , i wolność . Gdzie masz wolność, tam rośnie znaczenie słowa, gdzie wiele znaczy słowo, tam zakłada się wolność. Przeczytaj ten, przytoczony w......

Rozmowa22.txt, Notatnik

Rozmowa22.txt Rozmowa dwudziesta druga: KOŚCIÓŁ J.T.: Stoimy, Jacku, u progu trzeciego tysiąclecia. Jan Paweł II czuje napięcie dziejów, wzywa do rachunku sumienia. Masz świadomość tego napięcia, tej odpowiedzialności? Ile krwi przez wieki przelało się w Europie w imię Kościoła i wiary. Czy to ma trwać dalej? Kiedy się......

ASD e 2003, Algorytmy i struktury danych 2002/2003

Algorytmy i struktury danych 2002/2003 Egzamin II rok PJWSTK, 28 stycznia 2003-01-24 Grupa A Udowodnij przez indukcję, że następujący algorytm obliczania iloczynu skalarnego jest poprawny {ilSk:=0; i:=1; while i<n+1 do ilSk:=X(i)*Y(i)+ilSk; i:=i+1 od}. Dany jest...

algorytmy rózne, Wyszukiwanie łańcucha znaków w tekście, Laboratorium :Algorytmy i struktury danych

Laboratorium :Algorytmy i struktury danych Temat: Wyszukiwanie łańcucha znaków w tekście. Wykonał: Piotr Wojciechowski Data: 99-08-08 Ocena: 1.Algorytm typu brute - force. Algorytm ten jest...

Algorytmy wyklady, Algorytmy zachłanne (greedy algorithms), ALGORYTMY ZACHŁANNE (GREEDY ALGORITHMS)

ALGORYTMY ZACHŁANNE (GREEDY ALGORITHMS) GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR ( s, f ); { s, f są tablicami jednowymiarowymi; zakładamy, ze f [1] ≤ f [2] ≤ ...≤ f [n] } begin n := length [s]; A := {1}; j := 1; for i...

ALGORYTMY CW3 stu, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Ćwiczenia Algorytmy i struktury danych ALGORYTM EUKLIDESA Poszukiwanie największego wspólnego dzielnika licz a i b. Po odczytaniu wartości liczb a i b rozpoczynamy pętlę, która przerwie się, gdy w wyniku działania algorytmu liczba a...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]