Wyniki dla : Conversion%tech.txt

Zestaw 2

Ćwiczenia 4 Excel (regresja, rozwiązywanie układów równań, losowanie liczb) Zadanie 1. (2 punkty) Przy użyciu programu MS Excel proszę zasymulować losowanie 6 liczb z przedziału [-48:48]. Zadanie 2. (2 punkty) Regresja liniowa. Proszę narysować wykres sprzedaży w 20 kolejnych okresach dla danych z pliku sprzedaz.txt,......

podnośnik rys tech

1 2 3 4 403,4 5 6 935 10. Podstawa 1 S235JR 9. Śruba 1 S235JR PN 82105 8. Blacha gruba 1 S235JR PN-EN 10079:2009 7 7. Rura nośna 1 S235JR PN-80/H-74219 6. Śruba napędowa 1 E295 PN-79/M-02017 5. Nakrętka 1 BA1032 4. Gałka kulista 2 PF DIN 319 3. Pokrętak 1 S235JR DIN EN 10060 2. Wkręt bez łba 3 E295 DIN EN......

SRC-RMI 2

Sieciowa komunikacja procesów - RMI // Przykładowa zawartość plików // PolitykaSerwera.txt i PolitykaKlienta.txt grant { permission java.security.AllPermission; }; // plik RMI2_Interfejs.java import java.rmi.*; public interface RMI2_Interfejs extends Remote { public void pokazSamochodu(InterfejsSamochodu......

sieci lab 2013.03.22

LABORATORIUM 22.03.2013 1. W katalogu domowym utworzyć następującą strukturę katalogów (jednym poleceniem). ~ OCZKO ABC XYZ mkdir OCZKO OCZKO/ABC OCZKO/XYZ 2. Wyświetlić zawartość katalogu „OCZKO” w rozszerzonej wersji z wszystkimi zbiorami ukrytymi i zapisać do pliku „ls.txt” . ls- la ~......

Teksty Wiersze najszczersze3

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze5.txt Motto:... Albo nie. Gdyby wyznać mi kazano, W jakie myślą biegnę strony, Rzeknę: Zmierzchem to, czy rano, Tobą ja żem zniewolony. Gdyby rzec mi było trzeba, O czym marzę w tej godzinie, Wyznam: Niczym ptak do nieba Moja myśl ku Tobie płynie. Dniem, wieczorem, wczesnym......

zajecia.10.grupa.02x

//Dana jest klasa Kontener jak poniżej: class Kontener{ public: unsigned int m_liczba; std::string m_TekstBezSpacji; double m_wartoscA_double; double m_wartoscB_double; }; //oraz plik tekstowy w określonej przez Was lokalizacji (np. C: empplik123.txt ) o zawartości jak poniżej:......

02.cwiczenie uprawnienia NTFS

Ćwiczenie – uprawnienia w NTFS D: | +--[dokumenty] | +--[raporty] | | +--raport1.doc | | +--raport2.doc | | | +--[info] | +--info1.txt | +--info2.txt | +--[programy] +--calc.exe +--notepad.exe Programy calc.exe i notepad.exe wyszukaj na woluminie C: i skopiuj. 1. Dla struktury z poprzedniego ćwiczenia, wykonaj......

Mathcad, budownictwo przemyslowe pro olek

2. Dobór wymiarów fundamentu 2.1 Dobór powierzchni technologicznej x := - minimalna odległość krawędzi fundamentu od korpusu maszyny - pole kr 20cm technologiczne a := := m 460cm bm 240cm a := + = tech am 2xkr 5 m b := + = tech bm 2xkr 2.8m 2.2 Dobór wysokości części górnej fundamentu h := - grubość......

2006 tech rolnik odp cze 2006

15 Technik rolnik 321[05] 321[05]-0X-062 CZĘŚĆ I KLUCZ ODPOWIEDZI WERSJA X Nr Nr Odpowiedź Odpowiedź Zad. Zad. 1 B 26 C 2 A 27 C 3 B 28 D 4 B 29 D 5 C 30 C 6 B 31 A 7 B 32 C 8 A 33 D 9 A 34 C 10 A 35 A 11 D 36 B 12 D 37 C 13 D 38 A 14 A 39 C 15 A 40 C 16 D 41 D 17 A 42 D 18 C 43 C 19 B 44 C 20......

euruch kszt tech poz 1

Próby uruchamiania kształcenia techników pożarnictwa W ciągu ostatnich lat kilkakrotnie niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, usiłowały uruchomić kształcenie w zawodzie technika pożarnictwa. Ostatnio kształcenie takie uruchomiło w Gliwicach Centrum Nauki i Biznesu Żak. W wyniku......

Teksty Las czlowieka

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/gajowy5.txt Hop, hop, hop, to ja, Wasz pomysłowy gajowy. Mówiąc prościej - chłop Znany jako Bob. Lecz choć mam sprzęt gotowy, Nie ruszam dziś na łowy, A wszystko to z powodu, Że coś mnie boli z przodu. Ale nie boli mnie na tyle, Bym z domu nie mógł wyjść na chwilę. Więc w związku z tym......

Mathcad, 02 Rozk ad Gaussa 2001

Łukasz Nykiel st_MP_d08 ROZKŁAD GAUSSA (NORMALNY) Opracowanie danych statystycznych metodą graficzną 1. Wprowadzenie i obróbka danych: dane  READPRN("dane08.txt" ) data daneT    data  data 1 n  length(data) n  30 i  0  n  1 data  sort(data) 2.Określenie prawdopodobieństwa z......

zajecia.12.grupa.023

//Dana jest klasa Kontener jak poniżej: class Pkt{ public: double X, Y, Z; }; //oraz plik tekstowy w określonej przez Was lokalizacji (np. C: empplik123.txt ) o zawartości jak poniżej: ILOSC_PKT 7 POS 4 12.3 1 0 POS 2 1 -2 -0.25 POS 1 -0.8 12.0 -1 POS 3 0.75 0.25 0.43 POS 5 0 0 -1 POS 6 1.1 2.2 3.3 POS 0 -1 -4 4......

   Wybierz stronę: [ 2 ] [ 4 ]