Wyniki dla : Etyka, Etyka 21[1].12.07r.

Peter L. Berger - ZAPROSZENIE DO SOCJOLOGII, 7. ZAPROSZENIE DO SOCJOLOGII - 7 DYGRESJA - MAKIAWELIZM SOCJOLOGICZNY I ETYKA

DYGRESJA: MAKIAWELIZM SOCJOLOGICZNY l ETYKA (ALBO: JAK MIEĆ SKRUPUŁY l NADAL OSZUKIWAĆ) Autor w innym miejscu rozważał już dość szczegółowo pewne etyczne implikacje myślenia socjologicznego. Robił to wówczas ze szczególnym odniesieniem do chrześcijańskiego poglądu na człowieka....

Historia filozofii starożytnej, Nauki praktyczne - etyka i polityka, Nauki praktyczne: etyka i polityka

Nauki praktyczne: etyka i polityka Etyka Relacje między etyką i polityką Na drugim miejscu po naukach teoretycznych stoją w arystotelesowskim podziale nauk nauki praktyczne. Wiedza nie jest w nich sama dla siebie celem, ale jest podporządkowana jakimś celom...

FARMAKOLOGIA, FARMAKOLOGIA wykład 12, FARMAKOLOGIA wykład 12 (21 I 02)

FARMAKOLOGIA wykład 12 (21 I 02) GLIKOZYDY NAPARSTNICY I LEKI O DZIAŁANIU INOTROPOWO DODATNIM GLIKOZYDY NAPARSTNICY = glikozydy nasercowe otrzymywane z naparstnicy: purpurowej lub wełnistej (Digitalis purpura, Digitalis lanata) pierwsze w handlu: digoksyna (w tabletkach i ampułkach),...

Etyka filozoficzna - Gubała, Notatki z etyki rok II

NOTATKI Z WYKADÓW KS. DR WACAWA GUBAY ETYKA  FILOZOFICZNA I. WSTÊP...

Druk A N, , , , , , , Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa prof. dr hab. Adam Niemczyński wykład 1. 29.09.07 temat: Zawód zaufania publicznego spisał Marcin R. Szczególna pozycja psychologa w społeczeństwie i wśród innych zawodów. Dawniej zawody zaufania publicznego...

Etyka, Skrypt właściwy

Pojęcie „etyki” i „moralności”. Charakterystyka powinności etycznej i norm moralnych. Podobieństwa i różnice między normami prawnymi i moralnymi (etycznymi). Etyka - słowo to pochodzi od greckiego słowa „ethos”, które ma dwa znaczenia: miejsce pobytu...

Etyka, Kierunek, Kierunek: Psychologia

Kierunek: Psychologia Przedmiot: Etyka zawodu psychologa 1. Rozliczenie godzinowe: Studia dzienne I rok 45 godz. wykładu; V rok 30 godz. wykładu; Studia zaoczne: I rok 45 godz. wykładu; V rok 18 godz. wykładu Odpowiedzialny za realizację nauczania: prof. WSFiZ dr hab. Adam...

Etyka myśliwska a prawo

NIDZICA ETYKA MYŚLIWSKA A PRAWO Grzegorz.W 2012-10-11 Etyka myśliwska a prawo Od prawa do etyki Rozpoczynając przygodę z myślistwem początkujący adept sztuki łowieckiej musi mieć świadomość głębokiego uetycznienia tej dziedziny ludzkiego życia. Dla myśliwego etyka jest punktem wyjścia, ale powinna......

etyka wobec wojny

Diametros nr 23 (marzec 2010): 1-4 ETYKA WOBEC WOJNY, TERRORYZMU I PRZEMOCY POLITYCZNEJ Słowo wstępne redakcji Etyczne problemy wynikające z prowadzenia konfliktów zbrojnych i uży- wania przemocy do celów politycznych od kilku lat należą do najczęściej poru- szanych kwestii z dziedziny etyki praktycznej. Jedną z przyczyn......

Etyka, wykład nr. 3

Justyna Kowalczyk Etyka Wykład 3 – 3.XI.2008r. Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski 1. ETYKA SZCZEGÓŁOWA (PRAKTYCZNA) • stara się konkretyzować to czego nie są w stanie konkretyzować ogólne założenia etyki => bardziej szczegółowe jest np. nie kradnij • działy etyki szczegółowej : 1. Etyka zawodowa: jest......

Etyka w zarz▒dzaniu 25.02.2012

Etyka w zarządzaniu 25.02.2012r. (Włodzimierz Kaczocha) Owidiusz I w p.n.e. „Widzę i chwalę lepsze, ale idę za gorszym” Ars amandi metamorfozy Oktawian I w. I Zagadnienia oraz pojęcia teoretyczne (imperatyw – nakaz) II Doktryny etyczne dotyczące działalności gospodarczej Etyka min.: - hedonistyczna (hedonizm) -......

Etyka a posmodernizm

Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki N auka - E tyka - W iara 2005 ETYCZNE WYZWANIA POSTMODERNIZMU Prof. dr hab. Mirosław Patalon Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku patalon@wp.pl 1. Historyczne wprowadzenie Etyka – jako nauka o moralności – jest częścią refleksji nad......

ARYSTOTELES ETYKA NIKOMACHEJSKA

Etyka Nikomachejska Księga I Najpierw zauwaŜa, Ŝe celom sztuk kierowniczych naleŜy dawać pierwszeństwo nad celami sztuk im podporządkowanych. Najbardziej kierowniczą nauką jest jego zdaniem polityka. Nie moŜe być tak, Ŝe wszystko jest przedmiotem pragnienia ze względu na coś innego – wtedy moglibyśmy iść w......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]