Wyniki dla : Gestalt, PSYCHOLOGIA, Osobowość

inne, Birch i Malin kasiaM, Birch i Malin - Psychologia rozwoju w zarysie str

Birch i Malin - Psychologia rozwoju w zarysie str. 120-146 6.1 Adolescencja. Okres pubertacji - rozpoczyna się po ukończeniu 10 r.ż. gdy człowiek dojrzewa seksualnie i kończy się z chwilą gdy staje się możliwa prokreacja. Rozwój w okresie pubertacji dotyczy: zmian fizycznych, poznawczych,...

psychologia, działy, kierunki

Czym zajmuje się psychologia jako nauka Psychologia jest nauką, która analizuje i bada zachowanie człowieka po to, by je coraz lepiej rozumieć, aby promować zdrowie psychiczne oraz by - w razie potrzeby - modyfikować zachowania niedojrzałe czy zaburzone. Zaczyna od...

psychologia, PSYCH, Psychologia - nauka o zjawiskach psychicznych (bada ˙wiadomo˙˙). Dwa dzia˙y:

Psychologia - nauka o zjawiskach psychicznych (bada świadomość). Dwa działy: -behawioryzm (nie ma zjawisk psychicznych a psychologia jest nauką o zachowaniu człowieka i zwierząt), -neobehawioryzm. Czym różnią się zjawiska psychiczne (idealne, duchowe) od fizycznych? 1f. Nie ma...

Psychologia, psychologia sportu

Temat: Rola psychologii we współczesnym sporcie wyczynowym Jeszcze niedawno, w latach 90. ub. stulecia, nawet w środowiskach uczelnianych o profilu sportowym, często zadawano pytania: - czy w ogóle istnieje psychologia sportu, - czy tylko można mówić o psychologii w sporcie? Ujmując...

psychologia kliniczna +, Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej W1, Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej

PSYCHOLOGIA KLINICZNA - dziedzina badań psychologicznych i zastosowań, zajmująca się opisem i wyjaśnianiem zdrowych i zaburzonych form zachowania, przeżywania i funkcjonowania somatycznego. (Sęk) Zakres działań praktycznych: diagnoza zdrowia/zaburzeń; pomoc i interwencja...

inne, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA2, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA DZIECI I MŁODZIEŻY EGZAMIN 2005/2006-02-04

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA DZIECI I MŁODZIEŻY EGZAMIN 2005/2006-02-04 Pytania otwarte: Co cechuje genotyp w koncepcji Piageta Sposoby ujmowania człowieka w rozwoju i co one ukazują Wymień znaczące zmiany zachodzące w fazie embrionalnej (znaczące dla dalszego rozwoju) Wymień...

PSYCHOLOGIA STRESU, 11032001

11032001 PSYCHOLOGIA STRESU WYKAD 2...

Psychol. ogólna, Psychologia ogólna

Psychologia ogólna Procesy poznawcze. Wrażenia są odzwierciedleniem pojedynczej cechy bodźca. Ich powstawanie zachodzi podczas przenoszenia do układu nerwowego zmian energii fizycznej zawartej w bodźcach i przekształcanej w impulsy nerwowe w receptorze (tworze nerwowym...

Psychologia społeczna 5.12

Psychologia społeczna 5.12.2012 Pojęcie tożsamości osobistej i tożsamości społecznej: Tożsamość osobista- świadomośc własnej spójności w czasie i przestrzeni, w różnych okresach życia, w sytuacjach społecznych i pełnionych rolach, a także świadomość własnej odrębności unikalności...

psychologia, Psychologia wykłady sem2

PSYCHOLOGIA PROCESÓW SPOŁECZNYCH Gustave Le Bon (1895): „Już przez sam fakt bycia częścią masy człowiek (…) schodzi o parę stopni niżej po drabinie kultury. Jako jednostka był może światłą osobowością , a w masie jest istota działającą instynktownie , barbarzyńcą. Działania masy...

Psychologia społeczna, 12b, TEORIA DYSONANSU POZNAWCZEGO W WERSJI ORYGINALNEJ:

„Psychologia ewolucyjna” D.M. Buss teoria wzajemnego altruizmu - mechanizmy psychiczne odpowiedzialne za działanie na rzecz osób niespokrewnionych mogą się wykształcić, jeśli uczynki altruistyczne są odwzajemniane - obopólny zysk wzajemny altruizm - współpraca między 2 lub więcej os. z...

PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO, 1

1. Przedmiot psychologii społecznej Psychologia społeczna bada w jaki sposób ludzie wywierają wpływ na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. Nauka o zachowaniach i procesach psychicznych w sytuacjach społecznych. Jest naukowym badaniem tego jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi....

Psychologia, psychologia sciaga-net, PSYCHOLOGIA i DZIEDZINY PSYCHOLOGII, nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych człowieka, jego świa

PSYCHOLOGIA i DZIEDZINY PSYCHOLOGII, nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych człowieka, jego świadomością, stanami emocjonalnymi, procesami związanymi z poznaniem, rolą zmysłów, doświadczeniem wewnętrznym, wyobrażeniami oraz regulatorami stosunków człowieka...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]