Wyniki dla : Gimnazjum przekroj, 10. Konstrukcje, KSZTAŁT I SYMETRIA

Gimnazjum przekroj, Odp do zadań testowych 17-21, Odpowiedzi do zadań testowych - dział Algebra

Odpowiedzi do zadań testowych - dział Algebra 17. Wyrażenia algebraiczne Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Odpowiedź C A D D B...

Gimnazjum przekroj, 19. Równania-testowe, Równania - zadania testowe

Równania - zadania testowe 1. Które wyrażenia są równaniami? 3(x - 5) = 2x - 7 3(x - 5) 123 3x - 7 = 2 + A. tylko a. B. wszystkie C. a. i d. D. a., b., d. 2. Rozwiązaniem równania 3x - 10 = 2 - 3x jest: A. każda liczba B....

Gimnazjum przekroj, Odp do zadań testowych 26-27, Odpowiedzi do zadań testowych - dział Wzory i wykresy

Odpowiedzi do zadań testowych - dział Wzory i wykresy 26. Układ współrzędnych i wykresy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpowiedź B C A A C B C...

Gimnazjum przekroj, Odp-test-diagnostyczny-A-i-B, Odpowiedzi - A

Odpowiedzi - A 1. a. 124 245; b. 1907; c. 2852; d. 304; e. 16; f. 28. 2. a. 2; b. -32; c. -2; d. -2; e. 32; f. -32; g. 7; h. -6; i. 0. 3. a. ; b. ; c. 1; d. ; e. 6,15; f. 0,75; g. 7,35; h. 41,4; i. 0. 5. Dzielniki liczby 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 6. b. 7. d....

Gimnazjum przekroj, 20. Zadania tekstowe-otwarte, Zadania tekstowe - zadania otwarte

Zadania tekstowe - zadania otwarte 1. W jakim stosunku należy zmieszać kwas solny o stężeniu 10% i kwas solny o stężeniu 15%, aby otrzymać kwas o stężeniu 12%? 2. Należy sporządzić 10 litrów 4% zaprawy octowej. Ile należy kupić octu o stężeniu 10%? 3. Mając do dyspozycji kwas siarkowy o...

Gimnazjum przekroj, 25. Objętość i pole powierzchni-testowe, Objętość i pole powierzchni - zadania testowe

Objętość i pole powierzchni - zadania testowe 1. Mając do dyspozycji 160 jednakowych sześcianów, układasz z nich możliwie największy sześcian. Ile sześcianów zostanie? A. 10 B. 4 C. 35 D. 0 2. Graniastosłup o podstawie siedmiokąta ma: A. 7 ścian, 9...

Gimnazjum przekroj, 04. Pierwiasek kwadratowy (testowe), LICZBY

LICZBY 4. Pierwiastek kwadratowy 1. Pole kwadratu o boku równym 5 wynosi: A. 20 B. 125 C. 25 D. 10 2. Objętość sześcianu o krawędzi równej 0,5 wynosi: A. 0,125 B. 0,25 C. 1,25 D. 2,5 3. Wartość jest równa:...

Gimnazjum przekroj, 22. Pole wielokąta-otwarte, Pole wielokąta - zadania otwarte

Pole wielokąta - zadania otwarte 1. Oblicz pole figury zaznaczonej kolorem, przyjmując, że każda kratka ma bok długości: 1 cm; 0,5 cm. 2. Na wszystkich trzech rysunkach trójkąty KLM są przystające. Sprawdź, czy prostokąty, w których narysowane są te trójkąty,...

Gimnazjum przekroj, 15. Porównania procentowe (testowE), PROPORCJONOLNOŚC I PROCENT

PROPORCJONOLNOŚC I PROCENT 15. Porównania procentowe 1.200% pewnej liczby to 720. 15% tej liczby to: A. 30 B. 54 C. 144 D. 108 2. Zarobek pracownika wraz z 25% premią wynosi 3000 zł. Wysokość premii jest równa: A. 600 zł B. 750 zł C. 375 zł...

Gimnazjum przekroj, 06. Liczby ze znakiem

LICZBY 6. Liczby ze znakiem 1. Zaznacz liczby na osi liczbowej: 2. Uporządkuj rosnąco liczby: 3. Oblicz iloraz liczb 0,25 i . 4. Znajdź wartość bezwzględną liczby: 5,2 -3,1 0 -(-5) 5. Oblicz:...

Gimnazjum przekroj, 16. Diagramy (testowe), PROPORCJONALNOŚĆ I PROCENT

PROPORCJONALNOŚĆ I PROCENT 16. Diagramy 1. Diagram przedstawia liczbę urodzonych dzieci w ciągu roku w pewnym szpitalu. Ile dzieci urodziło się w lipcu? A. 40 B. 60 C. 35 D. 45 2. Z diagramu do zadania 1 odczytaj, w których miesiącach urodziło się tyle...

teksty metaforyczne szkola dla rodz i wych

Teksty metaforyczne wypracowane na warsztatach : Szkoła dla rodziców i wychowawców w Gimnazjum Nr 10 w Gliwicach ( kwiecień 2003)prowadzonych przez Barbarę Spierzak Autorki tekstów: Małgorzata Drews, Ewa Jurkiewicz, Barbara Kulawik, Sylwia Libardi- Kłyś, Aleksandra Panz, Grażyna pleban, Urszula Puchalska, Dorota......

Gimnazjum przekroj, 03. Wyrażenia arytmetyczne i kalkulator, LICZBY

LICZBY 3. Wyrażenia arytmetyczne i kalkulator 1. W którym działaniu wynik jest różny od : 2. Oblicz: . 3. Zapisz za pomocą wyrażenia arytmetycznego różnicę liczby 26 i ilorazu 4 przez...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]