Wyniki dla : Huśtawka emocjonalna, HUŚTAWKA EMOCJI

psychologia, Psychologia wyklSciagaA4, ROLA EMOCJI W SPORCI: wzruszać się poruszać-to określenie oznaczające nasz stosunek względem kogoś lub czegoś

ROLA EMOCJI W SPORCI: wzruszać się poruszać-to określenie oznaczające nasz stosunek względem kogoś lub czegoś.Są wyrazem odbicia stosunku do elementu tworzenia. STANY EMOCJONALNE JAK:radość milość gniew nienawiść zlosc strach lęk smutek.Stany te powstaja gdy w samym czlow. lub jego otworzeniu zachodza zmiany...

dyscyplinaemocji

Ćwiczenia mentalnej dyscypliny wobec emocji Oryginał angielski © 2003 Rawn Clark Wersja polska © 2004 FranzBardon.pl Ostatnia dyskusja ukazała ważną kwestię, o jakiej Bardon nie mówi bezpośrednio we Wtajemniczeniu do Hermetyzmu – o konieczności kontrolowania i dyscyplinowania emocji. Chociaż taka emocjonalna......

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 1, INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA MAYER, SALOVEY (1989-90) Inteligencja emocjonalna - podzakres inteligencji społecznej - zdolność do rozpoznawania i kierowania własnymi emocjami i uczuciami, zdolność do dostrzegania i kierowania emocjami i uczuciami innych, znajomość różnorodnych stanów...

SAMOKONTROLA EMOCJONALNA 1, SAMOKONTROLA EMOCJONALNA

SAMOKONTROLA EMOCJONALNA Czynność samokontroli to zachowanie podejmowane w celu redukcji postrzeganej rozbieżności między standardem osobistym a własną emocją lub formą zachowania. Techniki kontroli to świadome czynności samokontroli. Kontrola negatywna...

mgr ola, Tendencje lękowe a poznawcze strategie regulacji emocji

Spis treści: Wprowadzenie Poznawcze strategie regulacji emocji. Tendencje lękowe a poznawcze strategie regulacji emocji Tendencje depresyjne a poznawcze strategie regulacji emocji Poznawcze strategie regulacji emocji w lęku depresji - porównanie...

emocji, emocje ertj, 6

6.12.l999r E M O G J E Jak pamiętacie Państwo z poprzedniego wykładu, zwróciłem uwagę na fakt, że koncepcje teorii emocji rozmieszczane są w różnych książkach i trudno znaleźć integralną koncepcję. Zapoznając się z lekturowymi teoriami emocji, należy przede wszystkim zrozumieć...

emo SKRYPT FINOGENOW, Wykład 1 - Biologiczne podłoże emocji

Wykład 1 - Biologiczne podłoże emocji CHARAKTERYSTYKA PROCESU EMOCJONALNEGO (prace N.Frijdy) EMOCJA jest zwykle wynikiem ŚWIADOMEJ lub NIEŚWIADOMEJ oceny zdarzenia jako ISTOTNIE WPŁYWAJĄCEGO NA CELE LUB INTERESY podmiotu EMOCJA jest odczuwana jako POZYTYWNA, jeżeli zdarzenie jest...

Gramatyka, Presente de Subjuntivo- wyrażanie emocji, zdania, opinii, Presente de Subjuntivo - wyrażanie emocji, zdania, opinii

Presente de Subjuntivo - wyrażanie emocji, zdania, opinii Presente de Subjuntivo: expresar emociones, puntos de vista y opiniones Trybu Subjuntivo można także użyć w celu określenia emocji bądź wyrażenia opinii na dany temat w formie przeczącej. W tym celu formy Subjuntivo użyjemy po czasownikach...

13. Prowokowanie emocji w reklamie

13. Prowokowanie emocji w reklamie 1. Podstawowe założenia † współczesna reklama oddziałuje głównie poprzez pobudzanie emocji odbiorcy, przy ograniczonej funkcji informacyjnej † reklama wykorzystuje słowa o dużym ładunku emocjonalnym oraz bodźce wizualne wywołujące emocje 2. Podstawowy mechanizm oddziaływania......

przebiegi cwiczen CW-Psychologia emocji

Ćw. 4 Emocje i motywacje – przebieg Do 2 kwietnie mamy dostarczyć rozprawkę. Co powinno się znaleźć w takiej rozprawc: – opisać kilka lub jedną emocję – definicja tej emocji i sposób jej operacjonalizacji (czym jest emocja wg tego podejścia) – perspektywa rozwojowa tej emocji (jak się ją nabywa......

skypt2, Nico Frijda - PRAWA EMOCJI

ZROZUMIEĆ EMOCJE Rozdz. 4 Czym jest emocja? Definicje Wartościowanie przez podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiejś ważnej dla niego sprawy; emocja pozytywna gdy zdarzenie sprzyja sprawie, negatywna, jeśli ją utrudnia. Rdzeniem emocji jest gotowość do...

017 , CHARAKTERYSTYKA EMOCJI

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia „emocja”. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]