Wyniki dla : Image0114.JPG

Tine Lab 5, SPRAWOZDANIE

Krzysztof Turek 4M1 Adam Naguszewski 4M1 TECHNIKI INTERNETU ĆWICZENIE 5 Usługa Multimedialna nr komputera 10 liczba obrazów w bazie: 500 nr indeksu: 220183 Modulo 500: 183 ZADANIE 1 SCALABLE COLOR Wzorzec: http://tiger.ire.pw.edu.pl/pbz/images/167008.jpg (nr 183 z......

dydaktyka w wordzie, DYDAKTYKA 6, 1_pop.jpg

ORGANIZACYJNE FORMY KSZTAŁCENIA Wszelkie celowo podjęte nauczanie i uczenie się zawsze przebiega w określonej formie organizacyjnej. T. Kotarbiński przez organizację rozumie „ taką całość, której... składniki współ przyczyniają się do jej powodzenia". W edukacji szkolnej...

dydaktyka w wordzie, DYDAKTYKA 4, 1_pop.jpg

Funkcje pracy domowej opanowanie w drodze samodzielnej pracy w domu określonych wiadomości, stanowiących podstawę przerabiania nowych zagadnień w szkole pod kierunkiem nauczyciela utrwalenie materiału przerobionego na lekcji zebranie pomocy szkolnych, jak : okazy przyrodnicze, widokówki...

dydaktyka w wordzie, DYDAKTYKA 1, 1_pop.jpg

Organizacyjne formy pracy szkoły 1. System klasowo- lekcyjny Najstarszą farmą organizacyjną pracy szkoły jest lekcja. Stosuję się Ją od XVI wieku, kiedy Johannes Sturm w zorganizowanym przez siebie gimnazjum humanistycznym w Strasburgu wprowadził system klasowo-lekcyjny, który rozwinął Jan...

dydaktyka w wordzie, DYDAKTYKA 3, 1_pop.jpg

I. Pojecie Proces w sensie ogólnym- ciąg powiązanych ze sobą czynności, zjawisk, zdarzeń , które następują po sobie i w których każde zdarzenie uwarunkowane jest zdarzeniem poprzedzającym go. - Proces kształcenia- uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń obejmujący czynności nauczycieli i uczniów...

dydaktyka w wordzie, DYDAKTYKA 2, 1_pop.jpg

Praca domowa uczniów Początki pracy domowej sięgają późnego średniowiecza. Miało to związek z pojawieniem się tabliczek woskowych służących do sporządzania notatek. Cele pracy domowej: w zakresie dydaktycznym jest: utrwalenie, poszerzenie i zgłębienie ich wiedzy oraz...

PP F, Pytania F

Test F Uruchomić aplikację do tworzenia prezentacji, a następnie otworzyć prezentację z pliku biuro.ppt znajdującego się na dysku egzaminacyjnym. [1 pkt] Zapisać (na dysku egzaminacyjnym) prezentację biuro.ppt pod nazwą faraon.ppt. [1 pkt] Wstawić rysunek z pliku podróż.jpg...

AUTOMATYKA, INSTRUKCJA

Zrobić zadanie domowe (residuum, inercyjny 3-ciego rzędu, Li - liczba liter w Twoim imieniu, Ln - liczba liter w Twoim nazwisku). Przykład w pliku residuum.pdf. Wykonać układ taki jak w pliku 1.jpg lub 1.pscx (musisz mieć najnowszego PS CAD'a , żeby go otworzyć). I podstawić swoje dane z zadania domowego i otrzymać wykres....

PP E, Pytania E

Test E Uruchomić aplikację do tworzenia prezentacji, a następnie otworzyć prezentację z pliku komis.ppt znajdującego się na dysku egzaminacyjnym. [1 pkt] Zapisać (na dysku egzaminacyjnym) prezentację komis.ppt pod nazwą sedan.ppt. [1 pkt] Wstawić rysunek z pliku bus.jpg...

dydaktyka w wordzie, DYDAKTYKA 7, 1_pop.jpg

Forma zbiorowa najbardziej rozpowszechniona forma pracy uczniów na wszystkich szczeblach cdukacyjnych. Jej istota polega na tym , że uczniowie zgromadzeni w jednym pomieszczeniu ( klasie) wykonujące same zadania. Uczniowie pracują zbiorowo wtedy, kiedy słuchają opowiadania nauczyciela,...

   [ 1 ]