Wyniki dla : Intro (2).txt

TI OB, Zadanie szkola, Zadanie Noworodki

Zadanie Szkoła Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt. • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy. • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena,...

Przykłady

PRZYKŁADY ZADAŃ KINEMATYKI 1. Zbiór dane.txt W zbiorze dane.txt zawarto dane niezbędne do rozwiązania przykładu 5.15, czyli rozwiązania zadania o położeniach, prędkościach i przyspieszeniach dla mechanizmu przestrzennego, którego schemat kinematyczny pokazano na rysunku P1. Dane: • Wymiary mechanizmu: a = 5 (m), b = 5 (m), e......

Zadania 4

1. Dany jest plik C2Test1.txt. Plik zawiera nagłówek oraz dane pomiarowe w postaci czterech kolumn. Pierwsza kolumna to wartości osi X, kolejne kolumny to trzy kolejne wartości osi Y. Należy wyświetlić dane na jednym wykresie. Na indykatorze tekstowym należy podać nazwę próbki, czas i kąt pomiaru. Wartości te zapisane są w......

egz2 2005 2006 egz2 2005 2006

Egzamin pisemny z podstaw informatyki i programowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 suma imię i nazwisko: ............................................. kierunek:.................................. 1. Napisz funkcję o nagłówku Stat(string plik), która 3. W pliku swiat.txt podane są w kolejnych linijkach wyswietla na ekranie......

Teksty Wiersze najszczersze2

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze3.txt Poprzez wicher i słotę, Przez bezkresną dal śnieżną, Poprzez żar i spiekotę, Przez pustynię bezbrzeżną, Poprzez kry, poprzez lody, Przez odwieczne zmarzliny, Poprzez bagna i wody, Nieprzebyte gęstwiny Poprzez leśne dąbrowy, Poprzez stepy i knieje, Poprzez......

Zestaw 2

Ćwiczenia 4 Excel (regresja, rozwiązywanie układów równań, losowanie liczb) Zadanie 1. (2 punkty) Przy użyciu programu MS Excel proszę zasymulować losowanie 6 liczb z przedziału [-48:48]. Zadanie 2. (2 punkty) Regresja liniowa. Proszę narysować wykres sprzedaży w 20 kolejnych okresach dla danych z pliku sprzedaz.txt,......

SRC-RMI 2

Sieciowa komunikacja procesów - RMI // Przykładowa zawartość plików // PolitykaSerwera.txt i PolitykaKlienta.txt grant { permission java.security.AllPermission; }; // plik RMI2_Interfejs.java import java.rmi.*; public interface RMI2_Interfejs extends Remote { public void pokazSamochodu(InterfejsSamochodu......

sieci lab 2013.03.22

LABORATORIUM 22.03.2013 1. W katalogu domowym utworzyć następującą strukturę katalogów (jednym poleceniem). ~ OCZKO ABC XYZ mkdir OCZKO OCZKO/ABC OCZKO/XYZ 2. Wyświetlić zawartość katalogu „OCZKO” w rozszerzonej wersji z wszystkimi zbiorami ukrytymi i zapisać do pliku „ls.txt” . ls- la ~......

Teksty Wiersze najszczersze3

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze5.txt Motto:... Albo nie. Gdyby wyznać mi kazano, W jakie myślą biegnę strony, Rzeknę: Zmierzchem to, czy rano, Tobą ja żem zniewolony. Gdyby rzec mi było trzeba, O czym marzę w tej godzinie, Wyznam: Niczym ptak do nieba Moja myśl ku Tobie płynie. Dniem, wieczorem, wczesnym......

zajecia.10.grupa.02x

//Dana jest klasa Kontener jak poniżej: class Kontener{ public: unsigned int m_liczba; std::string m_TekstBezSpacji; double m_wartoscA_double; double m_wartoscB_double; }; //oraz plik tekstowy w określonej przez Was lokalizacji (np. C: empplik123.txt ) o zawartości jak poniżej:......

02.cwiczenie uprawnienia NTFS

Ćwiczenie – uprawnienia w NTFS D: | +--[dokumenty] | +--[raporty] | | +--raport1.doc | | +--raport2.doc | | | +--[info] | +--info1.txt | +--info2.txt | +--[programy] +--calc.exe +--notepad.exe Programy calc.exe i notepad.exe wyszukaj na woluminie C: i skopiuj. 1. Dla struktury z poprzedniego ćwiczenia, wykonaj......

SPD2 lab4 2013 2014z

Ćwiczenie 4 autor: dr hab. inż. M. Kotulska modyfikacje: mgr inż. B. Konopka 1) Zapoznaj się ze środowiskiem języka R a. w ww.youtube.com – szukaj Statistics with R (part 1), user: wildsc0p b. R-intro.pdf c. ht tp://linuxgazette.net/138/dellomodarme.html 2) Uruchom przykładowe programy: a. Jak definiujesz w R wektory? Jak......

Teksty Las czlowieka

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/gajowy5.txt Hop, hop, hop, to ja, Wasz pomysłowy gajowy. Mówiąc prościej - chłop Znany jako Bob. Lecz choć mam sprzęt gotowy, Nie ruszam dziś na łowy, A wszystko to z powodu, Że coś mnie boli z przodu. Ale nie boli mnie na tyle, Bym z domu nie mógł wyjść na chwilę. Więc w związku z tym......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]