Wyniki dla : Język Polski 2014, arkusz

jezyk polski, Przykłady polifonioczności konstrukcji świata przedstawioneg, Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści

V-7. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedsta-wionego w wybranych utworach. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bolesław Prus...

jezyk polski, antyk piesni horacego, PIEŒNI (4.

PIEŚNI (4. ćwierć I w. p.n.e) Horacego, zawierajęce 103 ody w 4 księgach, zbiór utworów o różnorodnej tematyce, począwszy od pieśni poświęconych bogom po ody autotematyczne; od utworów o akcentach politycznych po pieśni nawiązujące do mitów, m.in. do wątków homeryckich; od utworów poświęconych problemom etycznym...

jezyk polski matura ustna przyklady

PROFESJONALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE MATURA - STUDIA 2004 4 4 – 1 0 0 G L I W I C E , u l . J A N A P A W Ł A I I 1 3 t e l / f a x . ( 0 3 2 ) 3 3 1 5 9 4 5 ht t p : / / w w w . c k a . c o m . p l e - m a i l : b i u r o @ c k a . c o m . p l ZESTAWY PYTAŃ DO USTNEGO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA POLSKIEGO przykłady Zasady konstrukcji: pytania do ustnego egzaminu dojrzałości konstruuje......

jezyk polski, wyprawa w kosmos, WYPRAWA W KOSMOS

WYPRAWA W KOSMOS                Znajduję się w amerykańskiej stacji kosmicznej. Jestem kosmonautką, którą wybrano do badań Wenus. Na początku bardzo się ucieszyłam, ale po chwili zastanowienia pomyślałam, że przecież tak mało wiem o tej planecie. Byłam na Marsie i Jowiszu, ale...

REGULAMIN-Jezyk Polski 2010-2011

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010/2011 Celem konkursu języka polskiego jest: rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu języka ojczystego przygotowanie ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy, przy...

jezyk polski, Świat bez miłości jest światem martwym-rozwiń myśl A.Camusa, „Świat bez miłości jest światem martwym

„Świat bez miłości jest światem martwym. Rozwiń myśl Alberta Camusa odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.” Miłość jest znana chyba każdemu. Nawet dziecku. Ja pojmuję ją bardzo szeroko. W najpopularniejszym, jak sądzę, znaczeniu jest to miłość...

145

Echa róznych filozofii w liryce Mlodej Polski Jezyk polski: Echa róznych filozofii w liryce Mlodej Polski. Filozofie konca wieku zdominowaly trzy koncepcje filozoficzne, które, jak sie pózniej okazalo, mialy ogromny wplyw na sposób myslenia ludzi, literature i sztuke a nawet...

jezyk polski, Motyw szczęścia w literaturze różnych epok

BOHATEROWIE RÓŻNYCH EPOK LITERACKICH I ICH SPOSÓB DĄŻENIA DO SZCZĘŚCIA. „Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.” Słowa Konfucjusza oddają sens odwiecznej wędrówki człowieka w poszukiwaniu szczęścia. Ludzie przemierzają...

jezyk polski, renesans, W okresie renesansu, jednej z najbardziej płodnych artystycznie epok w historii sztuki, tworzyła cała plejada genialnych artystów

W okresie renesansu, jednej z najbardziej płodnych artystycznie epok w historii sztuki, tworzyła cała plejada genialnych artystów. W dziedzinie kultury Włochy stały się dominującym krajem w Europie, natomiast w sztuce zaczęły obowiązywać wzorce klasyczne i naturalizm. Renesans (odrodzenie) jest ogólnie...

jezyk polski, POEZJA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO, POEZJA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

POEZJA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO SKAMANDER pisma "Pro arte et studio", "Pro arte"; kawiarnia "Pod Picadorem"; Skamander - rzeka opływająca starożytną Troję; kultura śródziemnomorska; Grupa programowo - bezprogramowa,...

jezyk polski, eneida, ENEIDA (2.

ENEIDA (2. połowa I w. p.n.e.), epopeja Wergiliusza, nawiązująca do dzieł Homera. Przedstawia pradzieje Rzymu. Akcję, trwająca siedem lat   od upadku Troi aż po zwycięstwo Eneasza w starciu z mieszkańcami Italii   wzbogacił Wergiliusz o epizody wybiegające w przeszłość i w przyszłość. Bohaterem eposu uczynił...

jezyk polski, Funkcje mitu w utworach literackich epok nowożytnych, Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych

VI-5. Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mit jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności,...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]