Wyniki dla : Jahresuhr, dla nauczyciela, konspekty, scenariusze

16 Pomiary parametrów procesowych

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alina Jaksa Pomiary parametrów procesowych 311[31].Z2.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 ,,Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”......

07 Ochrona hydrosfery

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aleksandra Tomczak Ochrona hydrosfery 311[31].O2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 „Projekt współfinansowany ze środków......

13 Stosowanie aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alina Jaksa Stosowanie aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego 311[31].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 „Projekt współfinansowany......

Projekt sala

Projekt sali komputerowej Joanna Bartnicka PROJEKT SALI KOMPUTEROWEJ Cel projektu: Wykonanie projektu sali laboratoryjnej zawierającej 10 stanowisk komputerowych dla studentów oraz 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela z zastosowaniem programów AutoCAD, MS Excel, MS Word. Cele szczegółowe projektu: 1. Wykonanie......

04 Planowanie produkcji filmu fabularnego

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Winiarski Planowanie produkcji filmu fabularnego 313[07].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego......

09 Rozpoznawanie potrzeb i problemów

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Emilia Niemiec–Jasińska Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby niepełnosprawnej 346[02].Z1.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 „Projekt współfinansowany ze......

08 Organizacja produkcji roślinnej

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Wawryn-śmuda Organizacja produkcji roślinnej 321[04].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego......

01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ ElŜbieta Wróbel Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony środowiska 321[04].O1.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007......

zaborcy, Arkusz obserwacji zaj

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych dla nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko prowadzącego - mgr Andrzej Gebel Klasa - IIa Data - 24.05.2001 Czas trwania - 45 min. Temat - Zaborcy wobec społeczeństwa polskiego po klęsce Powstania Styczniowego- zabór...

rozbicie, Arkusz obserwacji zaj

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych dla nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko prowadzącego - mgr Andrzej Gebel Klasa - V Data - kwiecień/maj.2001 Czas trwania - 45 min. Temat - Podział Polski na dzielnice. Cele ogólne - zaznajomienie uczniów z...

slowianie, Arkusz obserwacji zaj edukacyjnych

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych dla nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko prowadzącego - mgr Andrzej Gebel Klasa - Ic Data - 12.03.2002 Czas trwania - 45 min. Temat - Słowianie. Pierwsze państwa słowiańskie. Cele ogólne - przedstawienie...

02 Charakteryzowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Irena Borowska Charakteryzowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej 321[04].O1.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 „Projekt współfinansowany ze środków......

10 Prowadzenie dokumentacji finansowej 2

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ BoŜena Bień Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z produkcją audycji telewizyjnych 313[07]. Z3.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 „Projekt......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]