Wyniki dla : Katastrofy ekologiczne minionego wieku, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a zrównoważony rozwój

Opracowania różnych tematów, Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku, Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i politycznych. Z perspektywy losów Polski okres ten był szczególny, wymagający...

antyk 11, Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery

Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery. Babilon: 2000 pne, „Gilgameusz i Eunmalisz” Grecja: a) epika- Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy b) liryka- Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis c) dramat- Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystoteles d) filozofia- Sokrates,...

powstanie zakonu krzyżackiego i charakterystyka stosunków polsko-krzyżackich, Powstanie Zakonu Krzyżackiego i charakterystyka stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XVI wieku

Powstanie Zakonu Krzyżackiego i charakterystyka stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XVI wieku Geneza zakonu Krzyżackiego Powstanie Zakonu Krzyżackiego związane było związane z oblężeniem Akki w 1190 r., w trakcie którego rycerze niemieccy założyli przy szpitalu utworzonym przez...

Rozklad wykladow z piel. rodzinnego., STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE

Pielęgniarstwo rodzinne STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO ROK - III, SEMESTR V WYKŁADY 1.10. 2007r. godz. 12.15-16.00 sala Kolumnowa Podstawowa opieka zdrowotna - struktura, cele, zadania....

ćwiczenia, Praca domowa ćw 4, Chemia ćwiczenia, I rok IŚ, studia stacjonarne 2009/2010

Chemia ćwiczenia, I rok IŚ, studia stacjonarne Praca domowa z ćwiczeń nr 4 Sporządzanie roztworów z substancji stałych Zad.1. Należy sporządzić 2dm3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,1M. Podaj masę odważki azotanu(V) srebra i objętość wody użytej do...

Edukacja wczesnoszkolna w zreformowanym systemie edukacyjnym, Pedagogika wczesnoszkolna to subdyscyplina pedagogiki, która zajmuje się wychowaniem i nauczaniem dzieci w młodszym wieku szkolnym (inacze

Edukacja wczesnoszkolna w zreformowanym systemie edukacyjnym Pedagogika wczesnoszkolna to subdyscyplina pedagogiki, która zajmuje się, mówiąc ogólnie wychowaniem i nauczaniem dzieci w młodszym wieku szkolnym lub organizacyjnie rzecz ujmując, w klasach początkowych. Specyficzne właściwości procesów...

artykulacja, wierszyki i rozwój mowy, Motoryka artykulacyjna, Motoryka artykulacyjna - badanie dzieci w wieku przedszkolnym- zapobieganie deficytom rozwojowym

Motoryka artykulacyjna - badanie dzieci w wieku przedszkolnym- zapobieganie deficytom rozwojowym. Badanie dzieci w wieku przedszkolnym mające na celu zapobieganie deficytom rozwojowym winno być jednym z elementów pracy każdego pedagoga. Samoistnie powstające wady wymowy polegają głównie na nieprawidłowej...

Renesansowa publicystka polityczna i spoleczna wobec rzeczywistosci XVI wieku, Renesansowa publicystka polityczna i społeczna wobec rzeczywistości XVI wieku

Renesansowa publicystka polityczna i społeczna wobec rzeczywistości XVI wieku Znaczna część literatury renesansowej jest publicystką lub pełni funkcje publicystyczne. Głosem w sprawach publicznych jest zarówno Odprawa posłów greckich Kochanowskiego, Krótka rozprawa Mikołaja Reja czy Kazania Sejmowe...

POLSKIE DZIEJE, Skutki wojen w XVII wieku, Skutki wojen w XVII wieku

Skutki wojen w XVII wieku Wojny toczone przez Rzeczpospolitą w XVII w. pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje. Początkowo były to starcia pograniczne, przebiegające dla Rzeczypospolitej raczej zwycięsko. Jednak w miarę upływu czasu były one coraz trudniejsze i przynosiły coraz większe straty. Z...

wiek XVI, DLACZEO WIEK XVI W POLSCE ZDOBYú MIANO ZúOTEGO WIEKU, DLACZEGO WIEK XVI W POLSCE ZDOBYŁ MIANO ZŁOTEGO WIEKU

DLACZEGO WIEK XVI W POLSCE ZDOBYŁ MIANO ZŁOTEGO WIEKU? Do Polski idee renesansu docierały już w XV stuleciu. Był to okres przebudowy państwa, w którym na plan pierwszy zaczęła wysuwać się obdarzona licznymi przywilejami szlachta. Nazwa „odrodzenie” wiąże się z przejęciem i...

spis treści, 1 Artysta jako bohater dzie˙a literackiego XX wieku (dylematy sztuki)

1 Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki). 2 Bunt i afirmacja - dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej. 3 Bunt i ofiara - dwie postawy polskich bohaterów romantycznych. 4 „Być człowiekiem - to być odpowiedzialnym”....

1.8Obieraczki, STUDIA DZIENNE

STUDIA DZIENNE GRUPA IV 05.04.2006. MASZYNY DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW Adrian Cegielski Arkadiusz Tuwalski WYKONANIE ĆWICZENIA Na ostatnich zajęciach nasz zespół wykonywał ćwiczenie na obieraczkach do...

samorząd, W spoeczestwie informacyjnym, W społeczeństwie informacyjnym, z którym mamy do czynienia w dwudziestym pierwszym wieku najbardziej pożądanym i cennym towarem jest informacja

W społeczeństwie informacyjnym, z którym mamy do czynienia w dwudziestym pierwszym wieku najbardziej pożądanym i cennym towarem jest informacja. Edukacja ma na celu przekazywanie takiej informacji. Dzięki edukacji nieformalnej przy wsparciu Komisji Europejskiej ma ona szansę być przekazywana bez ograniczeń wiekowych i bez...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]