Wyniki dla : Katecheza 19, Katecheza KLASA CZWARTA

moje, Katecheza 23, Katecheza 23

Katecheza 23 5. Obowiązek uczestniczenia we Mszy św. pod grzechem ciężkim a) Zobowiązanie przypominane przez Kościół Dla człowieka kochającego Boga uczestniczenie w Eucharystii jest czymś oczywistym. Wie on, że przez to może okazać miłość zarówno Chrystusowi jak i...

moje, Katecheza 17, Katecheza 17

Katecheza 17 C) Przekazywanie Ewangelii wyrazem szacunku dla Bożego imienia Kto kocha Boga, ten nie tylko z szacunkiem i miłością wzywa Jego imię w formie modlitwy, lecz stara się o to, aby było ono znane i wymawiane z przez ludzi na świecie. Człowiek taki mówi o Bogu, czyli ewangelizuje. 1)...

moje, Katecheza 20, KATECHEZA 20

KATECHEZA 20 Streszczenie...

moje, Katecheza 51, Katecheza 51

Katecheza 51 Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu Można wyróżnić trzy grupy grzechów, które godzą w ósme przykazanie Boże: 1) brak miłości do prawdy, 2) sprzeczne z miłością przemilczanie jej i 3) przekazywanie prawdy niezgodne z nakazami miłości. 1. Brak miłości do prawdy...

moje, Katecheza 1, Katecheza 1

Katecheza 1 WSTĘP Dziesięć przykazań należy do podstaw nauki chrześcijańskiej. Są one podstawowym wzorem i wyznacznikiem chrześcijańskiego życia, zostały wypisane przez samego Boga, a ich treść uznawana jest za objawioną wolę Bożą. Wręczenie dziesięciu przykazań...

moje, Katecheza 55, Katecheza 55

Katecheza 55 DZIESIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU „Nie będziesz pożądał... żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” Streszczenie Dziesiąte przykazanie Dekalogu - podobnie jak dziewiąte - zwraca uwagę na zagrożenie, które znajduje...

moje, Katecheza 36, Katecheza 36

Katecheza 36 Przykazanie piąte Poszanowanie życia ludzkiego Kara śmierci Obrona uprawniona Zabójstwo Aborcja Eutanazja Samobójstwo 1.A. Kara śmierci KKK 2266: Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia...

moje, Katecheza 32, 3

Katecheza 32 3. Trudności młodzieży w okresie dojrzewania Przykazanie to nie działa w sposób "automatyczny", czyli oddawanie czci ojcu i matce nie oznacza bezgranicznego i bezkrytycznego posłuszeństwa; przecież z nich wyrasta człowiek w miarę wieku i własnej odpowiedzialności....

moje, Katecheza 40, Katecheza 40

Katecheza 40 1.F. Samobójstwo Jeżeli jest to czyn w pełni świadomy i wolny - jest grzechem ciężkim. Rzadko jednak jest takim czynem. W ponad 90 proc. jest ono popełniane z chwilowo ograniczoną świadomością lub wolnością. Siła życia jest bowiem tak mocna, że obalenie jej barier, przy pełnej świadomości i...

katechezy, Katecheza 7

Katecheza siódma Z A W S ZE R AZEM BO Z CHRYSTUSEM Swego czasu na ekranach telewizorów wyświetlano pasjonujący film pt. "Lawina", grupa żołnierzy - alpinistów podjęła się. niebezpiecznego zadania zdobycia stromego i oblodzonego wierzchołka górskiej ściany. Zginęli jeden za drugim pod kulami...

moje, Katecheza 50, Katecheza 50

Katecheza 50 ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU Wprowadzenie Ósme przykazanie stoi na straży prawdy. Nakazuje ono szczerze jej szukać, trwać przy niej i na jej fundamencie budować życie, zwłaszcza religijne i moralne. Poznana prawda nakłada też obowiązek szerzenia jej słowem i świadczenia o niej swoim...

moje, Katecheza 2, Katecheza 2

Katecheza 2 DEKALOG DROGOWSKAZEM W ŻYCIU 1. Pomoc Bożych przykazań w dążeniu do nieba Otrzymaliśmy od Boga ogromną pomoc w kształtowaniu siebie i życia społecznego na ziemi. Przykazania stanowią pomoc nie tylko w życiu ziemskim, lecz są wsparciem nas w dążeniu do...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]