Wyniki dla : Konkurs informatyczny dla uczniow gimnazjum, NAUKA, Informatyka

Czechowice, gimn2006

Czechowice-Dziedzice, 27 marca 2006 roku Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów organizowany przez Zespół Liceów im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach Czas pracy: 120...

Etap wojewódzki 2009-2010 klucz

KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego w roku szkolnym 2009/2010 Zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat oceniania Uwaga! Przyznajemy punkty za kaŜdą prawidłową odpowiedź, nawet jeśli jej nie ma we wzorach odpowiedzi. Punkty: 50 Nr Przewidywana odpowiedź Zasady przyznawania punktów......

lab6 2

Wzorce kreacyjne Dla poniższych przykładów dobierz odpowiedni wzorzec kreacyjny i zaimplementuj go w kontekście opisanego przykładu. Skomentuj wybór wzorca. 1. Produkcja oranżady. Piszemy system informatyczny dla firmy produkującej oranżadę. Oranżada ma trzy smaki: Orange, Mandarynka i lemoniada. Mamy jedną maszynę,......

Etap wojewódzki 2010-2011 arkusz

Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 3 marca 2011 r. – zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uwaŜnie polecenia. Podczas konkursu moŜesz korzystać z układu okresowego......

Etap rejonowy 2009-2010 klucz

KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego w roku szkolnym 2009/2010 Zawody II stopnia (rejonowe) Schemat oceniania Uwaga! Przyznajemy punkty za kaŜdą prawidłową odpowiedź, nawet jeśli jej nie ma we wzorach odpowiedzi. Punkty: 40 Nr Przewidywana odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja......

Pole mag drutu, komentarz

Dla naucz. gimnazjum Prezentacjê pokazujemy realizuj¹c par. 4.2 3 czêœci Utrwalanie - uzup . par. 4.2 zeszyt cz 3 testy cz. 3 o zjawiskach magnetycznych...

2006-07-lodz-IIetap

kod KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW 2006/2007 zadania etapu rejonowego – 15 lutego 2007r Zadanie I Zaznacz jedną odpowiedź: 1. Związkiem o budowie jonowej jest : 1 A) SO2 B ) CO2 C ) Na2O D ) Cl2O 2. Izotop promieniotwórczy fosforu ma okres połowicznego rozpadu 14 dni. Po 70 dniach 1 pozostanie tego pierwiastka około: A)......

Etap rejonowy 2010-2011 klucz

KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zawody II stopnia (rejonowe) Schemat oceniania Uwaga! Przyznajemy punkty za kaŜdą prawidłową odpowiedź, nawet jeśli jej nie ma we wzorach odpowiedzi. Punkty: 60 Nr Przewidywana odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja......

2007-2008 rejon

KOD UCZNIA: ................................. Suma punktów ........................... KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 22.02.2008 r. – zawody II stopnia (rejonowe) Przed Tobą test, który składa się z zadań zamkniętych. KaŜde zadanie zawiera cztery odpowiedzi. Tylko jedna......

2007-08-małopolski-Ietap

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ETAP I (szkolny) 19 listopada 2007 roku Poniż ej podano treść sześ ciu zadań problemowych, za rozwią zanie których moż esz uzyskać 50 punktów. Rozwią zują c zadania rachunkowe pamię taj o przedstawieniu toku rozumowania. Jeś li się pomylisz i nie chcesz, aby jakaś część......

13. POEZJA HALINY POŚWIATOWSKIEJ, 13. POEZJA HALINY POŚWIATOWSKIEJ

13. POEZJA HALINY POŚWIATOWSKIEJ Ur. 1935, zm. 1967. Polska poetka. Poetka urodziła się w Częstochowie jako Helena Myga. Kształciła się w gimnazjum "Nauka i Praca", a po jego zamknięciu w żeńskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Z powodu ciężkiej wady serca...

Czechowice, 2010, Zadanie 1

Czechowice-Dziedzice, 12 maja 2010 roku Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach Czas pracy:...

Czechowice, 2008, Zadanie 1

Czechowice-Dziedzice, 28 kwietnia 2008 roku Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów organizowany przez Zespół Liceów im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach Czas pracy: 120 minut...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]