Wyniki dla : MODLITWA%ZA%KAPLANOW%id!10671l

ROK C, 10 V niedziela zwykła, Modlitwa wiernych 24 I 2010 godz

Modlitwa wiernych 7 II 2010 godz. 12:00 1. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby Bóg obdarzył go wszelkimi łaskami. Ciebie prosimy... 2. Módlmy się za Kościół święty, biskupów, kapłanów, aby umocnieni Duchem Świętym wskazywali nam skuteczną drogę do nieba.  Ciebie...

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, Koło czasu - załącznik 1, Koło czasu (załącznik 1)

Koło czasu (załącznik 1) ...

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, opowiadanie - załącznik 2, (załącznik 2)

(załącznik 2) Bruno Ferrero Roztargniony pająk Pewnego pięknego, wrześniowego poranka w powietrzu kołysały się lekkie, świecące jak jedwab nitki. Jedynie wiatr wiedział skąd pochodziły. Jedna z tych nitek dotarła na wierzchołek drzewa i czarny pajączek,...

MODLITWY O POTOMSTWO (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Modlitwa o macierzyństwo, Modlitwa o macierzyństwo

Modlitwa o macierzyństwo Dobry św. Gerardzie, potężny orędowniku przed Tronem Bożym, ty który dokonujesz wspaniałych rzeczy za naszych dni, wołam do Ciebie i proszę o pomoc. Ty, kiedy żyłeś na ziemi, zawsze wypełniałeś plany Boże....

ROK C, 06 Niedziela chrztu Pańskiego, Modlitwa wiernych na dzień 10 stycznia 2009

Modlitwa wiernych na dzień 10 stycznia 2009 Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby Bóg w Trójcy Jedyny wspierał go swoimi łaskami. Ciebie prosimy… Módlmy się za Kościół święty, aby coraz bardziej otwierał się na działanie Ducha Świętego. Ciebie prosimy…...

MODLITWA WIERNYCH (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Módlmy się za... 16 XI 2007, 1)

Módlmy się za Kościół święty, aby dobry Bóg odnawiał go i uświęcał CIEBIE PROSIMY... Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby swoją posługą umacniał i prowadził Lud Boży do Zbawienia CIEBIE PROSIMY... Módlmy się za nasze rodziny, aby wzorem Świętej Rodziny...

ROK C, 09 IV niedziela zwykła, Modlitwa wiernych 24 I 2010 godz

Modlitwa wiernych 31 I 2010 godz. 12:00 Módlmy się za Kościół święty, aby kierujący nim Duch ciągle odnawiał go i uświęcał. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby posługa, którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości. Ciebie...

modlitwy powszechne, Modlitwa wiernych na koniec roku szkolnego, Modlitwa wiernych na koniec roku szkolnego

Modlitwa wiernych na koniec roku szkolnego Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby swoim życiem wskazywali na Chrystusa. Ciebie prosimy.... Módlmy się i prośmy o powołania do pracy kapłańskiej, by niosły prawdę i nadzieję Ewangelii do wszystkich. Ciebie...

ROK C, XXV niedziela zwykła, Modlitwa wiernych na dzień 23 września 2007

Modlitwa wiernych na dzień 23 września 2007 Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego praca dla Kościoła przynosiła dobre owoce. Ciebie prosimy… Módlmy się za Kościół święty, wszystkich biskupów, kapłanów, aby otwierali nasze serca dla Chrystusa. Ciebie prosimy…...

modlitwy powszechne, Modlitwa wiernych 5, Modlitwa wiernych

01.05.2005 Modlitwa wiernych Módlmy się za Kościół święty, aby wspierany Przez Ducha Świętego wskazywał wszystkim ludziom Chrystusa - jedyne źródło nadziei dla wszystkich poszukujących. Ciebie prosimy Módlmy się za Ojca Świętego, by Głosząc światu...

Modlitewnik Sióstr Maryi Niepokalanej (Ziel0na), Modlitwa wspólnoty o powołania

Modlitwa wspólnoty o powołania Panie Jezu Chryste, który przykazałeś prosić Pana żniwa o nowych robotników, spraw prosimy, aby wiele dziewcząt wsłuchawszy się w Twoje wołanie, chętnie odpowiedziało na zaproszenie do radosnej służby Bożej za przykładem Matki Bożej Niepokalanej w naszym Zgromadzeniu....

Modlitwy Wiernych (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Modlitwa wiernych rekolek

Modlitwa wiernych Módlmy się za Kościół święty, aby wytrwale głosił całemu światu Dobrą Nowinę o przychodzącym do nas Jezusie.Ciebie prosimy… Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby głoszone przez nich słowo Boże docierało do serc...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]