Wyniki dla : Orkisz-BEZCENNE ZBOŻE, CUDOWNE ZBOŻE - ORKISZ

Porzadki na dysku

W dobrej kondycji - Sebastian Malinowski Dysk to jeden z podstawowych elementów komputera. To tutaj znajduje się system operacyjny, tu zainstalowane są wszystkie używane przez nas aplikacje, to tu wreszcie przechowywane są bezcenne dane - owoc naszej pracy. Dlatego tak ważną sprawą jest, aby w odpowiedni sposób umieć...

Masa

MASA W psychosocjologii przez masę rozumie się zgromadzenie (publiczność) obcych sobie ludzi, w którym z uwagi na określone wydarzenie (np. gra w piłkę nożną, pożar hotelu, cudowne uzdrowienie w miejscu pielgrzymkowym), każdy pozostaje we wspólnym kręgu spostrzegania. Masa w tym znaczeniu utożsamia się z...

Mozart, KUSZENIE MOZARTA

KUSZENIE MOZARTA Osoby: Mozart - najpierw cudowne dziecko, po 18 latach pełnoletni Potomność: Kazik - Kazik Kowalski, Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13 Heniek - Henryk Bąk, Zielona Góra, ul. Moniuszki 22 Muza - zjawa płci ładnej na...

Informatyka (56 stron)

INFORMATYKA Komputer to „cudowne” narzędzie drugiej połowy XX wieku, dawno już przestał być genialnym rachmistrzem oddanym na usługi wyspecjalizowanych grup działania m.in. naukowców i inżynierów itp. grup. Rozpowszechniony jest on wśród szerokich rzesz ludzi różnych...

nurty pozytywizmu

Nurty Pozytywizmu Pozytywizm - nurt skonkretyzowany przez Augusta Comte'a w dziele "Kurs filozofii pozytywnej". Pozytywny - znaczy realny - zaprzeczający wszystkiemu co cudowne, użyteczny - służący konkretnym działaniom, ścisły i względny. Pogląd odrzucał dotychczasową filozofię - uznawał...

Piątek xxviii niedziela zwykla, Piątek

Piątek Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa REFREN: Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie Chwalić Cię będę, Panie całym moim sercem, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, zaśpiewam psalm na...

U. Eco O Bibliotece

Uberto Eco „O bibliotece” "O bibliotece" to dość specyficzny przewodnik między magicznymi regałami pełnymi książek. Cudowne są ulubione biblioteki autora. Jedna znajduje się w Toronto, druga w Yale. Obie otwarte są do północy (!!!), świetne (choć różne) katalogi i w obu czytelnik może...

   [ 1 ]