Wyniki dla : Pomiar malych rezystancji

LME 01 - Pomiar rezystancji metoda techniczna, ˙wiczenie nr

Ćwiczenie nr Temat: Pomiar rezystancji metodą techniczną Data 95.10.22 Podpis Ocena Boruch Sławomir Fiodorow Andrzej Wójcik Maciej Wnioski z pomiarów do ćwiczenia ad. 1 Większość elementów oporowych występujących...

Pomiar rezystancji metodami bezposrednimi

LABORATORIUM MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO Temat ćwiczenia: POMIAR REZYSTANCJI METODAMI BEZPOŚREDNIMI. Cel ćwiczenia: Poznanie zasad pomiaru rezystancji metodami bezpośrednimi oraz źródeł błędów i ograniczenia...

pomiar pradu

Politechnika Wrocławska Miernictwo elektroniczne 2 Imię i nazwisko: Krystian Kamiński Nr albumu: 156418 Data: 12.11.2007 r. Sprawozdanie z ćwiczenia nr 5 Ocena: Temat: Pomiar prądu stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi 1. Pomiar prądu w obwodach o różnej rezystancji. a) Pomiar przeprowadzony dla amperomierza......

Pomiar parametrow podzespolow RLC metodami posrednimi

LABORATORIUM MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO Pomiar parametrów podzespołów RLC metodami pośrednimi. Cel ćwiczenia. Poznanie metod pośrednich i układów pomiarowych stosowanych do wyznaczania wartości rezystancji, indukcyjności i...

MOSTKI2, MOSTKI PRĄDU STAŁEGO:- grupa narzędzi pomiarowych przeznaczonych do pomiaru rezystancji

MOSTKI PRĄDU STAŁEGO:- grupa narzędzi pomiarowych przeznaczonych do pomiaru rezystancji. dzielą się na cztero i sześcioramienne: MOSTEK WHEATSTONE'A: Umożliwia pomiar rezystancji przez porównanie z rezystancjami oporników dokładnie wywzorcowanych, oporniki R1,R2,R3,R4 stanowią ramiona...

laborka 2, 1. Pomiar rezystancji ?y? trzech par przewod?w przy pomocy omomierza analogowego.

Rok akademicki: II Laboratorium podstaw metrologii Imiona i nazwiska osób w podgrupie: wiczenie nr: 2 Temat: Pomiary rezystancji Sprawozdanie wykona: Ocena: _ 1....

cw3 Pomiar napiec i pradow

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO Temat 3 Pomiar napięć i prądów w obwodach prądu stałego 1. Zaproponuj sposób utworzenia z amperomierza magnetoelektrycznego o zakresie 1mA , rezystancji 60Ω , woltomierza o zakresach 3V, 7,5V. 15V, 30V, 75V. 150V. Dla woltomierzy wielozakresowych, zamiast rezystancji na......

1-Pomiar rezystancji, AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI ĆWICZENIE NR 1 TEMAT : POMIARY REZYSTANCJI....

Badanie zależności rezystancji od temperatury dla metali i półprzewodników, ĆWICZENIE 44

ĆWICZENIE 44 BADANIE ZALEŻNOŚCI REZYSTANCJI OD TEMPERATURY DLA METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW Celem ćwiczenia jest : a) pomiar rezystancji metalu i półprzewodnika w zakresie od temperatury pokojowej do około 450 K , b) wyznaczenie współczynnika temperaturowego...

Sprawozdania przerobione, Pomiar prądu stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi 2, 27

Michał Bieńkowski 14.03.2009r. Pt/N/9.15/3 SPRAWOZDANIE Pomiar z ćwiczenia 3 „Pomiar prądu stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi” Pomiar prądu o obwodach o różnej rezystancji. 1. Wykorzystane przyrządy:...

bezpos.rezystancji, 16

16.V. 97 Laboratorium z Miernictwa elektronicznego Sprawozdanie z ćwiczenia nr 6 Temat: ”Pomiar rezystancji metodami bezpośrednimi” Wykonał: Paweł Waskian...

Pomiar rezystancji i mocy, Pomiar rezystancji i mocy1

Tomasz Cichy Numer ćwiczenia: Ocena: Laboratorium Miernictwa Elektrycznego Temat: Pomiary rezystancji i mocy prądu stałego metodą techniczną...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]