Wyniki dla : Problematyka moralna Antygony, Problematyka moralna "Antygony"

Lektury szkolne, Makbet - opracowanie, Problematyka - wymiar egzystencjalny

Problematyka - wymiar egzystencjalny Tematem Makbeta jest zło w świecie i w człowieku. Problem ten ukazany został przez Shakespeare'a w sposób wieloaspektowy. Wpierw zło, które maskuje się pod postaciami czarownic, jakichś ponadnaturalnych istot. Dlaczego są złe? Pojawiają się wraz z nastrojem grozy,...

DZIENNIK PRAKTYK - u pedagoga szkolnego, dzien 4, Problematyka zajęć

Problematyka zajęć Sposób realizacji Ilość godzin Podpis opiekuna Uwagi omówienie konspektów samodzielne poprowadzenie zajęć omówienie konspektów...

5.Problematyka i kompozycja ÔÇ×Pr -chnaÔÇŁ W. Berenta

Problematyka i kompozycja „Próchna” W. Berenta już sam tytuł jest symboliczny powieść drukowana w odcinkach, w „Chimerze” „Próchno” stanowi diagnozę dekadentyzmu, ale jest także nowym spojrzeniem na powieść mamy do czynienia z grupą...

Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, pkt.7.problematyka wartosci, Problematyka wartości w lekturze szkolnej

7. Aksjologiczny charakter edukacji polonistycznej; jaką wiedze powinien mieć nauczyciel nt. wartości. Problematyka wartości w lekturze szkolnej. Agnieszka Rogalska-Ruchała Refleksje nad niepokojącym współcześnie zjawiskiem kryzysu wartości, upadkiem kultury obyczajowej i językowej,...

SATYRY A.Naruszewicza-problematyka, SATYRY A

,,SATYRY” A. Naruszewicza - opracowanie Problematyka satyr Adama Naruszewicza ,w : Oświecenie St. Grzeszczuka 1. Pionier demokracji antymagnackiej. Osiem powszechnie znanych satyr Naruszewicza (Sekret, Szlachectwo, Głupstwo, Wiek zepsuty, Pochlebstwo, Chudy literat,...

DZIENNIK PRAKTYK - u pedagoga szkolnego, zajecia w klasie 1 - dziennik- konspekt, Problematyka zajęć

Problematyka zajęć Sposób realizacji Ilość godzin Podpis opiekuna Uwagi Zwierzęta domowe, jako - przyjemność, ale i obowiązek. 1. Wprowadzenie tematu lekcji. Zwrócenie uwagi na fakt, że człowiek nie jest sam - żyje...

Etyka, Dale Jamieson - Metoda i teoria moralna, Dale Jamieson „ Metoda i teoria moralna” [w:] „Przewodnik po etyce”

Dale Jamieson „ Metoda i teoria moralna” [w:] „Przewodnik po etyce” 1. Wprowadzenie - Chce się zająć samymi teoriami moralnymi - ich istotą, powodem ich akceptacji przez nas i metodami, jakimi się je tworzy. Dotychczas nie podejmowano tych kwestii, gdyż panowała powszechna zgoda...

Szekspirowski bohater tragiczny, Porównanie bohaterów tragicznych na podstawie Antygony i Makbeta

Porównanie bohaterów tragicznych na podstawie Antygony i Makbeta Tragizmem nazywamy splot nieszczęśliwych okoliczności stwarzających sytuację bez wyjścia, którą charakteryzuje zaskakująca dysproporcja między problematyczną winą a straszliwą karą, przyjmowaną jednak przez winowajcę w imię...

``Antygona`` a ``Odprawa posłów greckich``-tematyka, problematyka dramatów tematyka, "Antygona" a "Odprawa posłów greckich" tematyka, problematyka i budowa dramatów

"Antygona" a "Odprawa posłów greckich" tematyka, problematyka i budowa dramatów. Najpierw trzeba wspomnieć, iż są to utworu powstałe w zupełnie innych czasach: "Antygona" jest utworem napisanym w starożytnej Grecji przez Sofoklesa i miała na celu tylko rozrywkę i...

DZIENNIK PRAKTYK - u pedagoga szkolnego, dzien 3 cz 3, Problematyka zajęć

Problematyka zajęć Sposób realizacji Ilość godzin Podpis opiekuna Uwagi udział w spotkaniu rady pedagogicznej - sprawozdania z koła polonistycznego ( teatralno - literackie) z koła humanistycznego z koła...

semestr V, t.moralna-opracowane tezy, 1

Teologia moralna Semestr zimowy, rok III 1. Elementy definicji teologii moralnej. Teologia moralna - nauka teologiczna w której jako wierzący usiłujemy zgłębić i naukowo usystematyzować, jak chrześcijanin powinien kształtować swoje moralne wybory w ramach ustanowionego przez Chrystusa...

CIERPIENIE, "Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę Wytrzymałoścż "

"Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę Wytrzymałoścż ". Czesław Miłosz LITERATURA I SZTUKA WOBEC LUDZKIEGO CIERPIENIA. Od początków istnienia literatury, od prastarych, antycznych mitów i biblijnych opowieści obiektem zainteresowania twórców był człowiek,...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]