Wyniki dla : Ratownictwo medyczne, Wdychanie dymu oraz gazów, trudności w oddychaniu, XII Plan zajęć:
Wyst‘pił bł‘d podczas wyszukiwania.