Wyniki dla : SWPS%Wprow%sylabus 09%id 50028l

P-09-134-LKA-06-01

NajwyŜsza Izba Kontroli Katowice, dnia 11 września 2009 r. Delegatura w Katowicach Pan Piotr Oślizło Wójt Gminy Gorzyce LKA-410-14-06/2009 P/09/134 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1 Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w......

statystyka w. 09.30

Prawdopodobieństwo i statystyka – ćwiczenia (30.09.2010r.) 1. Prawdopodobieństwo klasyczne Z kul białych i 3 czarnych losujemy bez zwracania 2 kule. Jakie są możliwe wartości , tak by – wylosowanie dwóch kul białych, ≥ Sposób 1. + 3! + 2 + 3 Ω = = = 2 ∗ + 1! 2 ! − 1 ̿ = = = 2 ∗ − 2! 2 ̿ 1 ≥ ⇒ 4 ∗ − 1......

Lab 09 Lancuchy znakow

Metodyka i techniki programowania 09 Łańcuchy znaków Dr inż. Paweł Kułakowski Ćwiczenie 1. Stałe znakowe i wskaźniki 1. Umieść w programie następujący fragment kodu: char tablica1[25], tablica2[25] = "Daj, ac ja pobrusze," ; char *wskaznik1, *wskaznik2 = "a ty poczywaj" ; Wyświetl na ekranie całą sentencję, używając......

immunologia-sylabus

SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Immunologia Wydział Lekarski I Nazwa kierunku studiów medycyna Poziom kształcenia jednolite magisterskie Forma studiów dzienne Język przedmiotu polski Rodzaj przedmiotu obowiązkowy fakultatywny  Rok studiów/semestr 1  2  3  4  5  6  7  8  9  I......

Plan zajec 2006[1].09.27

Plan Studiów I i II stopnia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych z dn. 22.02.1999 r wraz z późniejszymi modyfikacjami 27.09.2006 1 Rok 1 / I st Semestr 1 Lp Nazwa przedmiotu Prowadzący Punkty Studia dzienne Studia wieczorowe / zaoczne Punkty Symbol......

zapisy 2013-09-18

Zapisy na zajęcia uatrakcyjniajace proces kształcenia - 18.09.2013 LaTeX Kurs Topologia Analiza aktuarialny zespolona 1. Ilona Adamiak + + 2. Sylwia Antoniak + + 3. Justyna Basińska 4. Alicja Berbelska 5. Agata Bilewicz + + 6. Aleksandra Borodin 7. Michał Chiżyński 8. Donata Cichomska + + 9. Łukasz Cichoszewski 10.......

ID-MT

Symbol wydziału Studia INŻYNIERSKIE WIP Dnia: 2014-01-27 STACJONARNE Rok akad semestr Studia,Tryb studiów-Kierunek,Specjalność Politechnika MiBM 2013/2014 Warszawska ID-MT Techniki zimowy Wytwarzania 2014 luty-luty Sesja egzaminacyjna: ZIMOWA Z semestru 1 Z semestru 3 Z semestru 5 Z semestru......

Kolokwium BUD PRZEM 1 23 09 2013 A

Budownictwo Przemysłowe 1 Wyniki kolokwium pisemnego w dniu 23.09.2013 – grupa ‘1’ 1. J. Żytkiewicz – 3.5 21. P. Chyła – 3.5 2. D. Milewski – 3.5 22. P. Kierkowski – 4 3. T. Miotk – 3.5 23. Ł. Wiśniewski – 4.5 4. M. Tyszkowski - 4.5 24. P. Ginter – 3 5. M. Orłowska – 5......

SobolewskiA A odp

https://www.swps.edu.pl/xap/testowanie TESTY EGZAMINACYJNE I ZALICZENIOWE - CZĘSTOŚCI ODPOWIEDZI 2008-01-29 14:40:42 CET ID protokołu: 52941 Nazwa: Psychometria i metoda testów Rodzaj zaliczenia: egzamin, termin A Prowadzący: dr Sobolewski Adam Data i godzina testu: 29 sty 11:30 Czas trwania w min.: 40 Lista pytań 1.......

(TPL PRAC 2012-09-24 Woda koprowa)

1 TPL PRAC 2012-09-24 Woda koprowa TPL PRAC Woda koprowa 2012-09-24 2 Technologia Postaci Leków PRAC 2012-09-24 Temat: Woda koprowa AQUA FOENICULI (FP III 97) Składniki: FOENICULI AETHEROLEUM (olejek koprowy FP IX 1275) 0,1 cz. TALCUM (talk FP IX 3325) 1,0 cz. AQUA PURIFICATA ( FP IX 1646) 100,0 cz......

PSM sylabus 2011-12

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Polski system medialny 2. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Filologiczny przedmiot Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 3. Kod przedmiotu Proszę nie wypełniać 4. Język wykładowy POLSKI 5. Grupa......

IN-09-00

Stan na 2000-07-14 INFORMACJA NORMALIZACYJNA UDT-IN/09-2000 Szanowni Państwo, niniejszy numer Informacji Normalizacyjnej tak jak poprzednie stanowi pewną odmienność tematyczną w stosunku do dotychczas wydanych. Warunki Techniczne Dozoru Technicznego, które są podstawą naszej działalności mają w swoich tekstach......

(TPL WYK 2012-09-24 Preparaty galenowe)

TPL WYK 2012-09-22 Preparaty Galenowe TPL WYK Rozpuszczanie 2012-09-21 Technologia Postaci Leków WYK 2012-09-22 Temat: Preparaty Galenowe Preparat galenowy • to lek otrzymywany w wyniku rozdrabniania, rozcieńczania lub ekstrakcji surowców pochodzenia roslinnego lub mineralnego zawierający wszystkie......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]