Wyniki dla : Sieci Komputerowe, Wykład8, Inicjalizacja Winsock

Sieci komputerowe dla każdego, glosariusz, Helion

Dodatki Glosariusz 10Base-2 specyfikacja instytutu IEEE dotycząca realizacji sieci Ethernet z wykorzystaniem cienkiego kabla koncentrycznego. 10Base-5 specyfikacja instytutu IEEE dotycząca realizacji sieci Ethernet z wykorzystaniem...

Sieci Komputerowe, Sieci komputerowe - wykłady 3

ad.1. Adresy fizyczne (MAC) używane w warstwie łącza nie nadają się do tego, bo sprzęt sieciowy (pochodzący od różnych producentów) jest rozmieszczony na świecie w sposób dość przypadkowy i rozmieszczenie to nie odzwierciedla struktury sieci. Potrzebny jest więc inny, niezależny...

Sieci Komputerowe, Sieci komputerowe - wykłady 1, Literatura:

Literatura: 1. M.J. Bach, Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT, 1995. 2. Ch. Brenton, Projektowanie sieci wieloprotokołowych (t. I, II), Exit, 1995. 3. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci, RM, 1998. 4. K. Nowicki, J. Woźniak, Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne,...

Sieci Komputerowe, inf sc w1, Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (n

Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (np. dysków, drukarek). Będziemy rozważać głównie dwie kategorie sieci: LAN (Local Area Networks) - sieci lokalne. WAN (Wide Area Networks) - sieci...

SIECI UP

Sieci komputerowe Lokalna sieć komputerowa ( LAN - Local Area Network ) jest szybkim połączeniem komunikacyjnym pomiędzy urządzeniami do obróbki danych i innym sprzętem elektronicznym na ograniczonym obszarze. Sieci lokalne mogą łączyć komputery osobiste, terminale, minikomputery, większe systemy...

Sieci Komputerowe, RAJBA, 1)

Egzamin z Sieci komputerowych prof. Rajby dnia 10.VI.2002 ( * - oznacza odpowiedź prawidłową) 1). Protokół IP v6 a) posiada 64 bitowy system adresowania *b) posiada 128 bitowy system adresowania *c) posiada pole kontrolne zwane etykietą przepływu d) nie posiada etykiety...

sieci-popr0405

............................................... imi , nazwisko, nr indeksu Sieci komputerowe - egzamin poprawkowy 152.12.4.123 152.12.4.2 152.12.4.10 R2 R1 R0 212.10.123.231 192.158.1.1 194.3.3.3 194.3.3.4 reszta Internetu R3 10.1.202.3 1. Dane s sieci jak na powy szym rysunku. a) Dla ka dej z tych sieci......

01 Sieci-IS-Projekt1

Sieci komputerowe – Ćwiczenia projektowe Nr1 za zajęcia można zdobyć 5 punktów (+ew 1 punkt) Adres IPv4 Adres składa się z 32 bitów, które są zwykle zapisywane jako 4 liczby oddzielone znakiem „. ” . Liczby mogą być zapisywane w reprezentacji dziesiętnej (0-255 - najpopularniejszy sposób), szesnastkowej lub binarnej.......

sieci komputerowe pyt i odp

2:01 Podaj definicje sieci komputerowej. Siec komputerowa to medium umozliwiajace połaczenie dwóch lub wiecej komputerów w celu wzajemnego komunikowania sie. 2:02 Wymien omówione na wykładzie typy sieci komputerowych. Ze wzgledu na wielkosc, sieci dzielimy na: - rozległe WAN...

Wstęp do sieci model osi tcp ip

1.2. Sprzęt sieciowy Nie istnieje żadna ogólnie przyjęta systematyka obej­mująca wszystkie sieci komputerowe, lecz wyróżniają się dwa istotne elementy: technologia prze­syłu i skala. Omówimy po kolei każdy z nich. Ogólnie mówiąc, powszechnie używane są dwa typy technologii...

Sieci Komputerowe, inf sc w4, Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (n

Interfejs gniazd. Gniazda TCP. Gniazda (sockets) to abstrakcyjne mechanizmy umożliwiające wykonywanie systemowych funkcji wejścia - wyjścia w odniesieniu do sieci. Gniazda zostały zaprojektowane w Berkeley na potrzeby Unix BSD. Istnieje grupa funkcji systemowych obsługujących gniazda,...

   [ 1 ]