Wyniki dla : Wirówki, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 5, ogólna technologia żywności

WYZNACZANIE AKTYWNOŚCI I OKRESU PÓŁTRWANIA, sprawozdanie radiochemia

Kufelin Sandra Inżynieria chemiczna i procesowa Semestr 4 Grupa 1 Sekcja 8 „WYZNACZANIE AKTYWNOŚCI I OKRESU PÓŁTRWANIA”...

standard opieki psychiatrycznej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Marta Grabarczyk, Wydział Nauk Medycznych SL I˚, rok III, grupa II Kierunek Pielęgniarstwo, Praca na samokształcenie z pielęgniarstwa psychiatrycznego, Prowadzący zajęcia mgr piel. G. Lipińska-Deptuła Standardy...

ZADANIE A7(1), Radzion Dorota , technologia chemiczna , rok III , grupa III

Paetko Ewelina, Technologia chemiczna , rok II , grupa III. Roztwory skadników A i B s roztworami doskonaymi zarówno w fazie gazowej, jak i ciekej. Kierujc si t uwag sporzd diagram fazowy ciecz - para ukadu A - B dla ustalonego cinienia równego p mm Hg. Benzen - p-ksylen p = 300Hg = 39,99671 kPa...

ZADANIE A7(6), Radzion Dorota , technologia chemiczna , rok III , grupa III

Agnieszka Sieradzka, Technologia chemiczna , rok II Roztwory skadników A i B s roztworami doskonaymi zarówno w fazie gazowej, jak i ciekej. Kierujc si t uwag sporzd diagram fazowy ciecz - para ukadu A - B dla ustalonego cinienia równego p mm Hg. Heksan - Dekan p = 200 mmHg = 26,66447 kPa...

cw4, Fizykochemia polimerow, Fizykochemia polimerów

Politechnika Łódzka 9.11.2011 Inżynieria chemiczna i procesowa Bartosz Dybiec Milena Marczak Rok II S2 Fizykochemia polimerów Sprawozdanie z ćwiczenia 4...

ZADANIE A7(3), Radzion Dorota , technologia chemiczna , rok III , grupa III

Aleksandra Poóg, Technologia chemiczna, rok II, grupa I. Roztwory skadników A i B s roztworami doskonaymi zarówno w fazie gazowej, jak i ciekej. Kierujc si t uwag sporzd diagram fazowy ciecz - para ukadu A - B dla ustalonego cinienia równego p mm Hg. p = 760 mm Hg = 101,325 kPa A...

Otrzymywanie suszow ziemniaczanych i ich przydatnosc w technologii gastronomicznej , Cel przetwarzania ziemniaków na wyroby uszlachetnione

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I POTRAW. TOWAROZNAWSTWO Laboratorium Studia dzienne I stopnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Dietetyka Poziom studiów: rok III, sem. Vi Instrukcja do...

MP Teczka sprawozdan, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska Specjalność: Urządzenia sanitarne/Monitoring środowiska Rok akademicki Semestr Zespół Dzień, Godzina...

Technol. Spec. I, ćw. 3

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII śYWNOŚCI Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ĆWICZENIE 3 ULTRAFILTRACJA. ANALIZA MLEKA ZAGĘSZCZONEGO Studia niestacjonarne II stopnia – rok I, semestr I Specjalizacja: Przetwórstwo Mleka Technologia......

Technol. Spec. I, ćw. 2

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII śYWNOŚCI Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ĆWICZENIE 2 WPŁYW OGRZEWANIA MLEKA NA JEGO CECHY FIZYKOCHEMICZNE I BIOLOGICZNE Studia niestacjonarne II stopnia – rok I, semestr I Specjalizacja:......

Rekultywacja gruntów tematy

KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI UNIWERSYTET OPOLSKI Przedmiot: REKULTYWACJA GRUNTÓW Rodzaj zajęć: WYKŁAD Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA Rok studiów / semestr: IV (zimowy) Studia STUDIA STACJONARNE Forma zaliczenia: OCENA (forma): Tematyka wykładów 1.......

sylabusy Antropologia kulturowa WYKLAD

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Opis poszczególnych przedmiotów Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa - wykład Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: Rok studiów, semestr: 2008/2009, semestr pierwszy (zimowy) Liczba punktów ECTS: 3 Metody nauczania: wykład Język wykładowy: polski Imię i nazwisko......

Technol.Spec.I, ćw. 4

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII śYWNOŚCI Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ĆWICZENIE 4 ANALIZA MLEKA W PROSZKU I ODśYWEK DLA DZIECI Studia niestacjonarne II stopnia – rok I, semestr I Specjalizacja: Przetwórstwo Mleka......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]