Wyniki dla : Zadania, Agh kier. gig. rok 3 sem 6, mechanika gruntów

WFT1Zadania7b

Zadania na ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla studentów Fizyki Technicznej, rok I, sem. 1 Część VIIB. II zasada termodynamiki. Silniki cieplne, entropia VIIB.1) W cyklu Carnota temperatura grzejnicy t 1 = 100 ◦ C a temperatura chłodnicy t 2 = 0 ◦ C. Jaka powinna być temperatura grzejnicy, aby sprawność zwiększyła się k = 3 razy? VIIB.2)......

edusat matema rok 1 sem 1 Kolupa

Rok I semestr 1 STUDIA EKSTERNISTYCZNE MATEMATYKA A. Literatura obowiązkowa: 1. J. Piszczała, M. Piszczała, B. Wojsieszyn, Matematyka z zadaniami, Wyd. PWN, Warszawa (dowolne wydanie). Literatura pomocnicza: 2. J. Laszuk, Repetytorium z matematyki, Wyd. SGH, Warszawa 1995. B. PROGRAM NAUCZANIA I. MACIERZE I DZIAŁANIA NA NICH W......

WFT1Zadania6a

Zadania na ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla studentów Fizyki Technicznej, rok I, sem. 1 Część VIA. I zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna i ciepło VIA.1) Wykazać, że między molowym ciepłem właściwym gazu doskonałego pod stałym ciśnieniem Cp i w stałej objętości Cv zachodzi związek Cp − Cv = R, gdzie R jest stałą......

sem 1 plan

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH Liczba grup rok I sem. 1 rok akad. 2009/09 semestr zimowy 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 – 20 Zoologia gr 1 s.Z-du Zoologia gr 2 s. Z-du łek Zoologia Wykład Aula I Botanika Wykład Aula......

rok 1 sem 1 stacjonarne 1 stopnia 2010 2011

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK I - SEMESTR 1 ( rok akad. 2010/2011 ) GRUPA - 1 GRUPA - 2 GRUPA - 3 GRUPA - 4 GRUPA - 5 GRUPA - 6 GRUPA - 7 730 WZ-1 730 Mechanika Teoretyczna I 815 7 815 825 D-6 D-6 D-10 D-5 D-9 A-28 825 Geometria Geometria Rysunek odręczny Mechanika teoretyczna I Mechanika teoretyczna I wykreślna......

Geometria wykreślna, Ćwiczenie 1

I rok II sem budownictwo Rok akademicki 2011/2012 Æwiczenie nr 1 Wszystkie zadania rozwi¹zaæ metod¹ k³adu, oraz metod¹ transformacji uk³adu odniesienia Zad. 1 rys. 1 - 4 Wyznaczyæ odleg³oœæ miêdzy punktem i p³aszczyzn¹. Zad. 2 rys. 5 Na prostej l wyznaczyæ punkt równo oddalony od danych punktów A i B Zad. 3 rys. 10 Wyznaczyæ......

WFT1Zadania4a

Zadania na ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla studentów Fizyki Technicznej, rok I, sem. 1 Część IVA. Dynamika układu punktów materialnych — zderzenia ciał IVA.1) Kula o masie m 1, poruszająca się z prędkością v 1, zderza się centralnie z kulą o masie m 2, która porusza się w tym samym kierunku z prędkością v 2. Podać......

WFT1Zadania2

Zadania na ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla studentów Fizyki Technicznej, rok I, sem. 1 Część II. Kinematyka II.1) Ruch punktu materialnego opisany jest równaniem: b x( t) = ct + e −ct , c 2 gdzie b, c — stałe dodatnie. Znaleźć: a) prędkość początkową, b) maksymalną prędkość, c) maksymalne przyspieszenie punktu.......

plan grupa 4 (15 dni) IV rok lek

Plan zajęć dla IV roku - kier. lekarski - w II sem. roku akad. 2014/2015 /studia st i nst/ Grupa 4 04.05.2015-22.05.2015 (15 dni) (25 studentów) ĆWICZENIA od g. 8.30 do g. 11.30 4.05., godz. 8.00-10.00 32 / B. Biblioteki - KiZ Fizjoterapii i Laseroterapii (u prof. Fisza) 5.05. - brak sali 6.05., godz....

Otrzymywanie suszow ziemniaczanych i ich przydatnosc w technologii gastronomicznej , Cel przetwarzania ziemniaków na wyroby uszlachetnione

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I POTRAW. TOWAROZNAWSTWO Laboratorium Studia dzienne I stopnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Dietetyka Poziom studiów: rok III, sem. Vi Instrukcja do...

laborka, czołówka Wydymałość laborka, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Rok II sem IV. Gr. 1...

bkm lab 3 -bad belki na zginanie, Adam Strempski

Adam Strempski 17.IV.2000r. Rok IV sem. VIII Laboratorium nr 3 Temat Laboratorium: Badanie belki żelbetowej na zginanie. Przebieg laboratorium: Badania zostały przeprowadzone na belce przedstawionej na rys1. Po dwóch stronach belki były...

51, Cwiczenie 51 a, Miros?aw FLORK?W

Mirosaw FLORKÓW wydz. Mechaniczny rok II sem. 3 wiczenie nr 51. Pomiary oscyloskopowe Przebieg wicze: Pomiar rónicy faz dwóch drga harmonicznych. Obserwacja i pomiar napicia przemiennego. Pomiar czstotliwoci za pomoc figur...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]