Wyniki dla : epopeja%idp771842.txt

14.Chlopi W. S. Reymonta jako epopeja zycia wsi (dlaczego Nagroda Nobla).

"Chlopi" W. S. Reymonta jako epopeja zycia wsi (dlaczego Nagroda Nobla). Powiesc W. S. Reymonta "Chlopi" powszechnie uwaza sie za epopeje zycia wiejskiego, dzielo o charakterze realistycznym, które skrupulatnie rejestruje rzeczywistosc wiejska z przelomu wieków. W 1924 roku utwór ten zostal uhonorowany...

Kolonializmy, txt nr 5, txt nr 5

txt nr 5 Zryw Ameryki Łacińskiej to kluczowy moment lat 1810- 1825 => powstało 11 niepodległych państw. Kresem panowania hiszpańskiego była bitwa pod AYACUCHO- 9 XII 1824 Peru- wyparcie panowania hiszpańskiego. 1840- 17 państw niepodległych m.in. ze względu na rozpad Federacji Ameryki...

Moje ściagi, sciaga z polaka, EPOS(epopeja), dłuższy utwór, wierszowany, ukazujący dzieje hist

EPOS(epopeja), dłuższy utwór, wierszowany, ukazujący dzieje hist. bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej zbiorowości; INWOKACJA rozwinięta apostrofa otwierająca poemat epicki, w której poeta zwraca się do muzy, bóstwa lub duchowego patrona z prośbą o inspirację. TOPOS znaczeniowy schemat...

Teksty Wiersze najszczersze1

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze1.txt Patrzę z mego okieneczka I z podziwu wyjść nie mogę. Szumi lasek, płynie rzeczka, Stadko owiec mknie przez drogę. Co krok nowe spostrzeżenie, Nowe co i raz odkrycie. Młodą zieleń wiodąc z cienia Promień słońca natchnął życiem. Wokół radość, wokół słońce,......

2.7. Pliki z egzaminów

Pliki-zadania z egzaminów 1) Napisz program, który dla danego pliku dane.txt obliczy i wyświetli prawdopodobieństwo tego, Ŝe losowo wybrany znak z pliku jest cyfrą dziesiętną. 2) W pliku punkty.txt zapisane są liczby rzeczywiste x0 y0 x1 y1... xostatnie yostatnie oznaczające kolejne punkty (xk,yk) na płaszczyźnie. Napisać......

Przekrojowe, C O V E R, C o v e r

S t a r o ż y t n o ś ć Epika-świat przedstawiony przez autora poprzez opowiadanie i opis (epopeja, nowela, opowiadanie, powieść) Liryka-świat osobistych doznań „ja” lirycznego (monolog)(elegia, tren, oda, pieśń, hymn, erotyk, sonet) Dramat-bohaterowie prezentują się sami poprzez swoje...

Chłopi1 , Jak sądzisz, czy słusznie przyznano Reymontowi nagrodę Nobla za „Chłopów”

Jak sądzisz, czy słusznie przyznano Reymontowi nagrodę Nobla za „Chłopów”. Syn wiejskiego organisty, wielki samorodny talent literacki, Władysław Stanisław Reymont należy do grona najwybitniejszych polskich pisarzy. Jego najważniejszym dziełem są „Chłopi', wielka epopeja o wsi...

TI OB, Zadanie szkola, Zadanie Noworodki

Zadanie Szkoła Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt. • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy. • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena,...

literatura staropolska, eneida, (z Wikipedii; przyznam szczerze, że wikipediowe streszczenie jest świetne, więc nie stworzę własnego, wybaczcie

ENEIDA jako rzymska epopeja narodowa (biogram, opracowanie i streszczenie z Wikipedii; jest niezłe, więc nie pisałam własnego; zresztą Eneidę każdy czytał ;)) Publius Vergilius Maro (ur. 15 października 70 p.n.e., zm. 21 września 19 p.n.e.) - wybitny poeta rzymski. Urodził się w wiosce Andes...

166.Kontynuacja epickich tradycji epopei w utworach pozytywizmu i Mlodej Polski (Nad Niemnem, Potop)

Kontynuacja epickich tradycji epopei w utworach pozytywizmu i Mlodej Polski ("Nad Niemnem", "Potop") Pierwsza epopeja narodowa byl "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza. W "Nad Niemnem", kontynuujac eposowa tradycje "Pana Tadeusza", Orzeszkowa...

Przykłady

PRZYKŁADY ZADAŃ KINEMATYKI 1. Zbiór dane.txt W zbiorze dane.txt zawarto dane niezbędne do rozwiązania przykładu 5.15, czyli rozwiązania zadania o położeniach, prędkościach i przyspieszeniach dla mechanizmu przestrzennego, którego schemat kinematyczny pokazano na rysunku P1. Dane: • Wymiary mechanizmu: a = 5 (m), b = 5 (m), e......

Zadania 4

1. Dany jest plik C2Test1.txt. Plik zawiera nagłówek oraz dane pomiarowe w postaci czterech kolumn. Pierwsza kolumna to wartości osi X, kolejne kolumny to trzy kolejne wartości osi Y. Należy wyświetlić dane na jednym wykresie. Na indykatorze tekstowym należy podać nazwę próbki, czas i kąt pomiaru. Wartości te zapisane są w......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]