Wyniki dla : kripke, Ontologia

Ontologia, 16. Zmiana i sprzeczność, Kazimierz Ajdukiewicz - „Zmiana i sprzeczność”

Kazimierz Ajdukiewicz - „Zmiana i sprzeczność” Celem artykułu jest wykazanie, że rozumowania dowodzące, iż wszelka zmiana (a więc i ruch) implikuje sprzeczność, nie są poprawne. Augustynek zauważa, że w starożytności walka z arystotelesowską zasadą sprzeczności...

Filozofia - egzamin, EPISTEMOLOGIA- dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością

EPISTEMOLOGIA- dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Estetyka- dziedzina filozofii, zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. Ontologia- dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się...

The zestaw 4, The zestaw 4:

The zestaw 4: Ontologiczne poglądy Kartezjusza. Wiara i rozum w poglądach Tomasza z Akwinu. By Masta & C. O. 1) Ontologiczne poglądy Kartezjusza. Ontologia: teoria bytu, jeden z głównych działów filozofii, zajmujący się badaniem charakteru i struktury...

Ontologia, 11. Czas, przestrzeń, ruch, Tomasz Bigaj - „Czas, przestrzeń, ruch”

Tomasz Bigaj - „Czas, przestrzeń, ruch” Pojęcia czasu, przestrzeni i ruchu doczekały się wnikliwej analizy na gruncie podstawowych współczesnych teorii fizycznych - szczególnej (STW) i ogólnej (OTW) teorii względności. Autor pragnie wykazać, że przejście od klasycznego ujęcia...

182 , 25

Działy filozofii ONTOLOGIA - jest to teoria bytu, szeroko rozumianej rzeczywistości. O. Stara się rozstrzygnąć, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów. Docieka jego natury oraz tego, jakie istotne właściwości mu przysługują. Rozważa byt w aspektach czasowym i przestrzennym. Interesuje się...

Ontologia sporem o istnienie, Gdy odrzucenie „bytu” stwierdza jego istnienie

Czym należy się kierować w wyborze własnej Ontologi? Tekst ontologie jako zbiór poglądów na temat tego co tak naprawdę „istnieje”. Są przedstawiane różne teorie o tym jak powinno się orzekać istnienie różnych rzeczy lub przypadków. Idealnym przykładem owego sporu jest spór o pegaza, który...

Epistemologia, wykład nr 1

Oprac. Justyna Kowalczyk Epistemologia 1 17.II.2009r. dr hab. Józef Dębowski 1. Inne nazwy epistemologii : • Teoria poznania, gnozeologia (ang.), filozofia wiedzy, filozofia poznania, 2. Działy filozofii klasycznej: I. Ontologia (metafizyka) – teoria bytów, II. Epistemologia - teoria poznania, III. Filozofia......

FILOZOFIA !, FILOZOFIA

FILOZOFIA WSTĘP (działy filozofii) Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów). Ontologia...

Filozofia-sciagagotowa-do-obrobki

Filozofia ( gr. Philia-milość -f" sofia-mądrość =philosophija-milość mądrości ). Podział filozofii: 1. Metafizyka ( Ontologia ) : nauka o bycie : Kosmologia : nauka o przyrodzie. Psychologia : nauka o duszy. Teologia : nauka o Bogu. 2.Teoria poznania ( Epistemologia;...

Ontologia, 2. O tym, co istnieje, „o tym, co istnieje”

Willard van Orman Quine - „O tym, co istnieje” Odpowiedź na fundamentalne ontologiczne pytanie: „co istnieje?”, „istnieje wszystko [to, co istnieje]”, pozostawia pole dla różnicy zdań co do szczególnych przypadków. W każdym sporze ontologicznym zwolennik tezy...

Ontologia, 9. Wersje materializmu, Zdzisław Augustynek - „Wersje materializmu”

Zdzisław Augustynek - „Wersje materializmu” Sens tezy materialistycznej zależy od dwóch czynników: definicji cechy bycia materialnym określenia typu (typów) przedmiotów, którym się przypisuje cechę bycia materialnym Niniejszy...

zestawy na filozofię, zestaw 28, 66

66. Porównaj poglądy filozoficzne Platona i Plotyna. Wskaż na podobieństwa i różnice. Czym zajmuje się ontologia? Podaj przykłady. PLATON ok. 427 - 347 p.n.e., filozof grecki PLOTYN ok. 204-ok. 269 p.n.e., filozof grecki, twórca...

Wyk-ad 04

Dr Andrzej Kmiecik Zakład Logiki i Epistemologii Instytut Filozofii i Socjologii UKW w Bydgoszczy ul. Ogińskiego 16 Wykład 4 Semiotyka (3). O nazwach (cd.) Przedstawione poniżej rozróżnienia mają duże znaczenie dla ontologii i dla logiki. Poświęcono im wiele rozważań filozoficznych, np. Saul Kripke, W.V.O Quine, l.......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]