Wyniki dla : lab%%%teoria%idt9039l

psychologia-TEORIA-GLEBI, TEORIA GŁĘBI

TEORIA GŁĘBI Z. FREUD - to co dzieje się w głębi człowieka, zainteresowanie osobowością człowieka (aspekt topograficzny, dynamiczny i struktura osobowości, autoanaliza, człowiek nie jest w pełni świadomy co dzieje się w jego wnętrzu, nie ma działań przypadkowych, nastawienie biologiczne -...

163 , DEONTOLOGIA to dział etyki normatywnej — teoria powinności

Deontologia DEONTOLOGIA to dział etyki normatywnej — teoria powinności. Zajmuje się głównie zagadnieniami norm etycznych oraz czynników decydujących o moralnej wartości czynów ludzkich. Termin ten został wprowadzony przez J. Benthama. Na podstawie książki „Problemy...

Psychologia osobowości - Psychologia różnic indywidualnych - Regulacyjna teoria temperamentu, ŻWAWOŚĆ: skłonność do szybkiego reagowania, utrzymywania dużego tempa wykonywanych czynności i łatwej zmia

Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT): Postulat 1. Temperament przejawia się w formalnej charakterystyce zachowania. Postulat 2. Cechy formalne zachowania można opisać w kategoriach energetycznych i czasowych. Postulat 3. Pod względem formalnych cech zachowania istnieją względnie stałe różnice...

Egzamin, Pytania do laborek, PYTANIA Z FIZYKI-LAB

PYTANIA Z FIZYKI-LAB....

testy samorzad, Teoria i ustrój samorządu terytorialnego

Teoria i ustrój samorządu terytorialnego Test zaliczeniowy / poprawka Do roku 1998 samorząd regionalny występował w Polsce na: jednym szczeblu podziału terytorialnego kraju dwóch szczeblach podziału terytorialnego kraju trzech szczeblach podziału...

filozofiakultury, Koziol, Teoria „Kozła ofiarnego” wg

Teoria „Kozła ofiarnego” wg. Rene Girarda Książki: „Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi” „Kozioł Ofiarny” Girard w tłumaczeniu mechanizmu kozła ofiarnego wychodzi od niezwykle prostego spostrzeżenia: Prawie wszystkie...

7, Wykład V (Gastrulacja, Teoria listków zarodkowych)

Wykład V (Gastrulacja, Teoria listków zarodkowych) Drugi tydzień rozwoju: blastocysta jest zagnieżdżona w błonie śluzowej macicy, a jej części składowe węzeł zarodkowy i trofoblast ulegają dalszemu zróżnicowaniu. Ze skupienia jednorodnych komórek węzła zarodkowego wyodrębniają się...

Kolokwium z informatyki - gospodarstwo domowe, Teoria zachowania producenta - teoria produkcji, II

II. TEORIA PRODUKCJI Wybory i decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa podejmowane na podstawie porównania całkowitych przychodów z całkowitymi kosztami Czynniki wpływające na całkowite przychody i całkowite koszty Podporządkowanie wszelkich decyzji realizacji celu głównego, tj....

Fizyka labolatorium, TABELKA, LABORATORIUM FIZYCZNE GRUPA LAB

LABORATORIUM FIZYCZNE GRUPA LAB. Kolejny Nr ćwiczenia Nazwisko i imię Wydział Symbol ćwiczenia Sem. Temat: Data odrobienia ćwiczenia Grupa st....

Psychologia społeczna, 12b, TEORIA DYSONANSU POZNAWCZEGO W WERSJI ORYGINALNEJ:

„Psychologia ewolucyjna” D.M. Buss teoria wzajemnego altruizmu - mechanizmy psychiczne odpowiedzialne za działanie na rzecz osób niespokrewnionych mogą się wykształcić, jeśli uczynki altruistyczne są odwzajemniane - obopólny zysk wzajemny altruizm - współpraca między 2 lub więcej os. z...

Teoria i analiza rynku, notatki DK, Teoria i analiza rynku 25.09.2011 r.

Teoria i analiza rynku 25.09.2011 r. I Wykład, Dr Małgorzata Januszewska Konsultacje: Piątek godz. 1400 - 1600 ul. Zana, pokój 112 Kontakt: malgorzata.januszewska@ue.wroc.pl mjanuszewska11@wp.pl tel. 608 506 685...

Teoria w-f - odpowiedzi, 1

Teoria w-f jako nauka. Zajmuje się motorycznością ludzką rozpatrywaną zarówno w aspekcie systematyki jak i edukacji motoryczności. W rozwoju osobniczym teoria w-f ma związek z ...... wychowania, jest składową dyscyplin zajmujących się rozwojem fiz. i zdrowiem osoby. W jaki sposób dzielimy...

13. Solidarystyczna teoria prawa

SOLIDARYSTYCZNA TEORIA PRAWA Solidaryzm stanowił część składową wielu doktryn XIX / XX w. Szczególnie w : myśli społ. kościoła katolickiego doktrynach rasowo-antropologicznych i narodowych Duzy wpływ na tę doktryne miał E.Durkheim: społ. ustanawia reguły...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]