Wyniki dla : login (4).txt

2.7. Pliki z egzaminów

Pliki-zadania z egzaminów 1) Napisz program, który dla danego pliku dane.txt obliczy i wyświetli prawdopodobieństwo tego, Ŝe losowo wybrany znak z pliku jest cyfrą dziesiętną. 2) W pliku punkty.txt zapisane są liczby rzeczywiste x0 y0 x1 y1... xostatnie yostatnie oznaczające kolejne punkty (xk,yk) na płaszczyźnie. Napisać......

TI OB, Zadanie szkola, Zadanie Noworodki

Zadanie Szkoła Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt. • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy. • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena,...

Przykłady

PRZYKŁADY ZADAŃ KINEMATYKI 1. Zbiór dane.txt W zbiorze dane.txt zawarto dane niezbędne do rozwiązania przykładu 5.15, czyli rozwiązania zadania o położeniach, prędkościach i przyspieszeniach dla mechanizmu przestrzennego, którego schemat kinematyczny pokazano na rysunku P1. Dane: • Wymiary mechanizmu: a = 5 (m), b = 5 (m), e......

Zadania 4

1. Dany jest plik C2Test1.txt. Plik zawiera nagłówek oraz dane pomiarowe w postaci czterech kolumn. Pierwsza kolumna to wartości osi X, kolejne kolumny to trzy kolejne wartości osi Y. Należy wyświetlić dane na jednym wykresie. Na indykatorze tekstowym należy podać nazwę próbki, czas i kąt pomiaru. Wartości te zapisane są w......

egz2 2005 2006 egz2 2005 2006

Egzamin pisemny z podstaw informatyki i programowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 suma imię i nazwisko: ............................................. kierunek:.................................. 1. Napisz funkcję o nagłówku Stat(string plik), która 3. W pliku swiat.txt podane są w kolejnych linijkach wyswietla na ekranie......

Teksty Wiersze najszczersze2

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze3.txt Poprzez wicher i słotę, Przez bezkresną dal śnieżną, Poprzez żar i spiekotę, Przez pustynię bezbrzeżną, Poprzez kry, poprzez lody, Przez odwieczne zmarzliny, Poprzez bagna i wody, Nieprzebyte gęstwiny Poprzez leśne dąbrowy, Poprzez stepy i knieje, Poprzez......

Zestaw 2

Ćwiczenia 4 Excel (regresja, rozwiązywanie układów równań, losowanie liczb) Zadanie 1. (2 punkty) Przy użyciu programu MS Excel proszę zasymulować losowanie 6 liczb z przedziału [-48:48]. Zadanie 2. (2 punkty) Regresja liniowa. Proszę narysować wykres sprzedaży w 20 kolejnych okresach dla danych z pliku sprzedaz.txt,......

SRC-RMI 2

Sieciowa komunikacja procesów - RMI // Przykładowa zawartość plików // PolitykaSerwera.txt i PolitykaKlienta.txt grant { permission java.security.AllPermission; }; // plik RMI2_Interfejs.java import java.rmi.*; public interface RMI2_Interfejs extends Remote { public void pokazSamochodu(InterfejsSamochodu......

sieci lab 2013.03.22

LABORATORIUM 22.03.2013 1. W katalogu domowym utworzyć następującą strukturę katalogów (jednym poleceniem). ~ OCZKO ABC XYZ mkdir OCZKO OCZKO/ABC OCZKO/XYZ 2. Wyświetlić zawartość katalogu „OCZKO” w rozszerzonej wersji z wszystkimi zbiorami ukrytymi i zapisać do pliku „ls.txt” . ls- la ~......

Teksty Wiersze najszczersze3

http://www.man.poznan.pl/~lukask/orly/wiersze5.txt Motto:... Albo nie. Gdyby wyznać mi kazano, W jakie myślą biegnę strony, Rzeknę: Zmierzchem to, czy rano, Tobą ja żem zniewolony. Gdyby rzec mi było trzeba, O czym marzę w tej godzinie, Wyznam: Niczym ptak do nieba Moja myśl ku Tobie płynie. Dniem, wieczorem, wczesnym......

uzupelnienie 4

Podstawowe człony dynamiczne – symulacja w pakiecie Matlab I. Logowanie i uruchomienie aplikacji Matlab: 1. Logowanie na serwer KROKUS: login: salwnumer stanowiska np. salw9 hasło: (brak hasła) 2. logowanie do windows’ów : login: user hasło: student2000 3. Na pulpicie znaleźć i uruchomić aplikację Matlab II.......

zajecia.10.grupa.02x

//Dana jest klasa Kontener jak poniżej: class Kontener{ public: unsigned int m_liczba; std::string m_TekstBezSpacji; double m_wartoscA_double; double m_wartoscB_double; }; //oraz plik tekstowy w określonej przez Was lokalizacji (np. C: empplik123.txt ) o zawartości jak poniżej:......

02.cwiczenie uprawnienia NTFS

Ćwiczenie – uprawnienia w NTFS D: | +--[dokumenty] | +--[raporty] | | +--raport1.doc | | +--raport2.doc | | | +--[info] | +--info1.txt | +--info2.txt | +--[programy] +--calc.exe +--notepad.exe Programy calc.exe i notepad.exe wyszukaj na woluminie C: i skopiuj. 1. Dla struktury z poprzedniego ćwiczenia, wykonaj......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]