Wyniki dla : mirek%spraw%id02674l

kp, ART 241(27) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 grudnia 2005 r

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 grudnia 2005 r. III PK 91/2005 LexPolonica nr 418935 „Sytuacja finansowa pracodawcy”, stanowiąca podstawę zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy (art. 9[1] i art. 241[27] kp) lub postanowień umów o pracę...

kp, ART 18 KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 lipca 2005 r

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 lipca 2005 r. I PK 276/2004 LexPolonica nr 403456 Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1[1]...

kp, ART 9(1) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 grudnia 2005 r

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 grudnia 2005 r. III PK 91/2005 LexPolonica nr 418935 „Sytuacja finansowa pracodawcy”, stanowiąca podstawę zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy (art. 9[1] i art. 241[27] kp) lub postanowień umów o pracę...

kp, ART 70 KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z roku 2006 II PK 47/2006 LexPolonica nr 417817

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z roku 2006 II PK 47/2006 LexPolonica nr 417817 Rada nadzorcza spółki może w tej samej uchwale odwołać członka zarządu i pozbawić go pracy....

Spraw 1 Netpress Digital

Karol Estreicher SPRAW 1 Konwersja: Nexto Digital Services Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress......

Kierownik do spraw bezpieczeństwa

Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (nowe rozporządzenie RM) Od dnia 4 września obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 183, poz. 1087) dotyczące wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe......

kp, ART 128 KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 czerwca 2005 r

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 czerwca 2005 r. II PK 265/2004 LexPolonica nr 380386 Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej (oraz ewentualnego pobytu w tej miejscowości) nie jest pozostawaniem do dyspozycji...

kp, ART 11(2) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z roku 2006 I PK 242/2006 LexPolonica nr 1456712

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z roku 2006 I PK 242/2006 LexPolonica nr 1456712 Jeśli stary i nowy pracownik mają te same kwalifikacje, powinni zarabiać tyle samo. Pracodawca ma prawo do różnicowania pensji zatrudnionych ze względu na ilość i jakość...

obowiązujące przepisy do zajęć i egzaminu, wydawanie licencji, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony....

IIWOJNAŚ, Przyczyny wybuchu II wojny ˙wiatowej. W pa˙dzierniku 1938 r. minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim Ribbentrop wyda˙ trzy ˙˙dania wobec Polski : W˙˙czenie Gda˙ska do Rzeszy, budowa

Przyczyny wybuchu II wojny światowej. W październiku 1938 r. minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim Ribbentrop wydał trzy żądania wobec Polski : Włączenie Gdańska do Rzeszy, budowa ekstertorialnej drogi i linni kolejowej przez Pomorze Niemiec do Prus Wschodnich, przystąpienie Polski do osi Berlin-Rzym-Tokjo. Polski...

Protokoły, Protokół z posiedzenia, Protokół z posiedzenia ,,Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka''

Protokół z posiedzenia ,,Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka'' ................................................................... data posiedzenia zespołu Wychowanek.................................. ur. ........................................ w...

kp, ART 241(26) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 kwietnia 2006 r

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 kwietnia 2006 r. I PK 172/2005 LexPolonica nr 407149 Na podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]