Wyniki dla : prezentacje, zarzadzanie - wyklad 11, KONTROLA

Matematyka finansowa Wyklad 11 F

Przykład 3: Dług w wysokości 1000 zł będzie spłacony w trzech ratach 300, 400, 406,88 przy stopie i=5%. Na podstawie powyŜszych czterech zaleŜności oblicz dług bieŜący po zapłaceniu drugiej raty. Części kapitałowe rat wynoszą U = 250 = = 1 , U 362 5 , 2 , U 387 5 , 3 . 1. ZaleŜność retrospektywna j j j−m K = ⋅ + −......

marketing wyklad 11

2012-01-09 Promocja – to marketingowe oddziaływanie na klientów, polegające na dostarczaniu informacji, argumentów, obietnic, zachęt Promocja skłaniających do kupna oferowanych produktów, usług oraz sprzyjających wytworzeniu przychylnej opinii o sprzedawcach i przedsiębiorstwie. System komunikacji......

wyklad-11-2010

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2010 1 Nadużywanie pozycji dominującej (1) • Pojęcie pozycji dominującej - pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie......

wyklad-11-2009

Status prawny „czwartej władzy” IUP Stanisław Piątek Podstawy konstytucyjne • Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. • Art. 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w......

Moduł zasilająco-kontrolny LTIC107

LTIC107E/D Moduł zasilająco-kontrolny dla jedno– i trójfazowych sieci IT w pomieszczeniach użytkowanych medycznie Zastosowanie zgodnie z IEC 60364-7-710:2002-11 oraz DIN VDE 0100-710:2002-11 • kontrola rezystancji izolacji sieci IT, metoda pomiarowa AMP Plus, • kontrola prądu obciążenia transformatorów......

SO2 wyklad 11

Systemy Operacyjne – semestr drugi Wyk a ł d jedenasty Wirtualny system plików Oprócz alokatora plastrowego twórcy jądra Linuksa zapo y ż czyli z systemu Solaris wirtualny system plików (ang. Virtulal File System – VFS). Jest to warstwa po r ś ednicząca mi d ę zy rzeczywistym systemem plików, a resztą jądra. Dzi k ę i......

Psychometria - wyklad 11-2

Wykład 21 Pomiar osobowości technikami projekcyjnymi Technika projekcyjna zadanie (zespół zadań), w którym zarówno materiał, jak i instrukcja posiadają niski stopień strukturalizacji, co powoduje wieloznaczność zadania. opierają się na założeniu, że niejasna...

wykłady, Wyklad 11, Zakażenia ogólne -SEPSY

Zakażenia ogólne -SEPSY dr hab. G. Gościniak, prof, nadz „Mimo, że miliony ludzi na całym świecie giną z powodu sepsy, nadal stanowi ona jedno z najmniej rozumianych pojęć, także wśród lekarzy.." Prof.. Graham Ramsay, 2001...

11.Dynamiczna i statyczna kontrola typow (4) , RTTI

11. Dynamiczna i statyczna kontrola typów Dynamiczna kontrola typów, znana pod akronimem RTTI (ang. Run-Time Type Information), została wprowadzona do standardu języka w roku 1993. W skład mechanizmu RTTI wchodzą: Operator dynamic_cast (słowo kluczowe), który służy do otrzymania wskaźnika do...

Plan 2010-11, ZARZADZANIE

ZARZADZANIE V SEMESTR 2010/2011 STUDIA NIESTACJONARNE 2/3 X 30/31X 27/28XI 8/9 I 29/30 I BUDYNEK WSGK - SALA NR 103 SOBOTA NIEDZIELA 8.15 - 9.45 9.55 - 11.25 Seminarium dyplomowe Prof. dr hab. W.Grzegorczyk na 9.30 Prof. dr...

Ściągi, Zarządzanie marketingiem, ZARZADZANIE MARKETINGIEM - dr Witold KOWAL

ZARZADZANIE MARKETINGIEM Kłyczak, Kowal, Woźniczka „Strategiczne zarządzanie marketingiem” (bez 5 rozdziału) Egzamin - test wyboru; konsultacje: wtorek 10-11, środa 15.30-16.30 pok. 102, bud. OBR, tel. 368-02-29 Zarządzanie - jest twórczym procesem obejmującym...

Analiza Finansowa - Wykład 04, 18.11.09

Analiza Finansowa - Wyklad 04 - 18.11.09 Istota kosztów w przedsiębiorstwie • Ile przychody przedsiębiorstwo osiąga na zewnątrz, to koszty powstają w wewnątrz przedsiębiorstwa (koszty własne) • Koszty definiuje się, jako pieniężny wyraz nakładów ponoszonych na działalność gospodarczą. • Na koszty skalda ja się......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]