Wyniki dla : referaty Historia Kultury, Zabawy i zajęcia na podstawie książki Jana Bystronia, Zabawy i zajęcia na podstawie książki Jana Bystronia „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI-XVII”

Tworzenie i stosowanie prawa, Historia zawodu radcy prawnego - oparcowanie na podstawie materiałów źródłowych, Kamila Miszczuk

Historia zawodu „radca prawny” (na podstawie artykułów: 1. Ośrodek Badawczy Radców Prawnych, Zarys historii powstania samorządu radców prawnych, Radca Prawny 1993, nr 3 (6), s. 4-33 2. Fatyga Hanna, Zarys historii samorządu radców prawnych, cz. II, Radca Prawny...

Historia języka polskieg opracowanie, Historia języka polskiego

Historia języka polskiego Opracowanie na podstawie: wykładów i ćwiczeń z dr hab. Waldemarem Żarskim na Uniwersytecie Wrocławskim, książki Bogdana Walczaka Zarys dziejów języka polskiego i podręcznika dla szkół średnich Renaty Przybylskiej O języku polskim - rozdz. 8 Polszczyzna i jej przeszłość....

hs, historia mysli socjologicznej skrypt

Historia myśli socjologicznej: skrypt Na podstawie: J. Szacki „Historia myśli socjologicznej”. Dawid Zaraziński 2006. 1. Od polis do społeczeństwa obywatelskiego PLATON (ok 427-347 p.n.e.) autor Państwa, Polityka i Praw stosował swą idealistyczną...

HISTORIA SPO ECZNO, HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA „Polska na tle Europy - bilans otwarcia” ad. 1 a) Liberalizm ekonomiczny jest to pogląd, że swobodna konkurencja producentów i towarów na rynku jest najlepszym sposobem zaspokajania potrzeb ludzkich. Liberalizm ekonomiczny przeciwstawia...

historia turystyki w Polsce

Na podstawie książki Jerzego Gaja „Zarys historii turystyki w Polsce” 1. Tradycje turystyczne w dawnej Polsce  W średniowieczu rozwijały się pielgrzymki, powstawały nowe miejsca kultu religijnego – np. pierwsze bazyliki w Poznaniu i Gnieźnie.  Rozwijały się podróże handlowe, rozwijały się miasta na......

Referaty, HISTORIA, Pierwsza wolna elekcja

Pierwsza wolna elekcja. W 1572 umiera bezpotomnie Zygmunt August. Nastąpił kryzys w Polsce ponieważ nie wiedziano, kto ma rządzić, jak wybrać następcę. Zwołano więc Sejm Konwokacyjny w 1573r. w Warszawie, na którym zaczęto wybór króla, pierwszą wolną elekcję. Interrexem był prymas Uchański. Na...

HISTORIA SPO ECZNO2, HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

HISTORIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA „Polska na tle Europy. Bilans otwarcia (cz. II)” ad. 1 Polityka niemiecka wobec ludności polskiej Władze pruskie w latach 1862-1890 kierowane przez kanclerza Otto von Bismarcka początkowo były stosunkowo...

100.Wspólczesnosc i Historia w Weselu Stanislawa Wyspianskiego

Wspólczesnosc i Historia w "Weselu" Stanislawa Wyspianskiego "Wesele", dramat Stanislawa Wyspianskiego jest utworem napisanym na przelomie wieków dziewietnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowaly nurty modernistyczne, a okres literacki nazwano Mloda Polska. Wesele to dramat...

IIrokGeoTZ

PLAN ZAJĘĆ NA KIERUNKU GEOGRAFIA TURYSTYCZNA, II rok PLAN ZAJĘĆ, ROK AKAD. 2013/2014, SEMESTR ZIMOWY Godziny PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK Godziny 8.00-8.30 GIS Podstawy geografii osadnictwa Agroturystyka i turystyka wiejska Krajoznawstwo Historia kultury i sztuki 8.00-8.30 8.30-9.00 dr G. Koziński prof.......

Historia Od, Do, Wiosna Ludów na Węgrzech

Wiosna Ludów na Węgrzech W związku z kryzysem ekonomicznym i wydarzeniami rewolucyjnymi w całej Europie, również na Węgrzech powstała opozycja przeciw rządom cesarskim. Jej głównym liderem był Lajos Kossuth, bogaty liberał. Cieszył się jednak małą popularnością, ponieważ opowiadał się za...

Referaty, Zakon Krzyżacki pojawił się na ziemiach polskich w 1226r, Zakon Krzyżacki pojawił się na ziemiach polskich w 1226r

Zakon Krzyżacki pojawił się na ziemiach polskich w 1226r. Został on sprowadzony przez księcia Konrada Mazowieckiego, który nadał mu w lenno ziemię chełmińską . Konrad nie wiedział nic o wielkich planach Hermanna von Salzy zakreślającym Krzyżakom szerokie perspektywy, których głównym celem było stworzenie na...

wykład UWKSW (3), HISTORIA USTROJU I PRAWA W POLSCE

HISTORIA USTROJU I PRAWA W POLSCE WYKŁAD: trzeci Zasadnicze etapy kształtowania się Sejmu w dawnej Polsce. Sądy w dawnej Polsce. Temat 1. Powstanie sejmu w Polsce nie jest do końca całkowicie wyjaśnione. Istnieją na ten temat dwie teorie:...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]