Wyniki dla : sciaga z psychologi semestr 1 , Wrażenie-jest odzwierciedleniem elementarnej cechy zmysłowej zarejestrowanej narządem zmysłu

ps zarz przywodztwo az, Przywództwo

Przywództwo Kierunki badań i analiz 1. Identyfikacja i analiza cech lub ich korelacji, (kim on jest?) analizy porównawcze - cechy skutecznych i nie skutecznych przywódców analizy porównawcze - cechy przywódców, którzy się ujawnili w praktyce i cechy osób którym się to...

Różnice indywidualne 04.08

Psychologia różnic indywidualnych 8 IV 2010 RTT - jej istotą jest przekonanie, że regulacyjna funkcja polega na tym, że mechanizmy biologiczne pośredniczą w przetwarzanie/poszukiwaniu stymulacji; w ten sposób modyfikowany jest poziom pobudzenia. cechy temperamentalne uczestniczą w regulacji...

Statystyka, 08-stat !

8. Co nazywamy dominantą, omów na dowolnym przykładzie Dominanta- jest wartością cechy, która występuje w badanej zbiorowości. Nazywamy ją wielkością modalną (modą). Dx= X0+L* N0- N0-1 / (N0- N0-1)+( N0- N0+1) Dx - dominanta X0 - dolna granica przydziału...

CHOROBY GENETYCZNE, CHOROBY GENETYCZNE

CHOROBY GENETYCZNE TRIPLOIDIA -potrójny zestaw chromosomów 69 -występuje w 2% wszystkich poczęć, jednak zwykle prowadzi do wczesnych poronień samoistnych i donoszenie ciąży jest wyjątkiem (podłoże genetyczne jest przyczyną poronień) Cechy kliniczne: noworodek ma niską...

REALIZM MORALNY, REALIZM MORALNY = tendencja dziecka do tego, by traktować obowiązki i związane z nimi wartości jako istniejące same w sobie, n

REALIZM MORALNY = TENDENCJA DZIECKA DO TEGO, BY TRAKTOWAĆ OBOWIĄZKI I ZWIĄZANE Z NIMI WARTOŚCI JAKO ISTNIEJĄCE SAME W SOBIE, NIEZALEŻNIE OD ŚWIADOMOŚCI I NARZUCAJĄCE SIĘ PRZYMUSOWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, W JAKIE UWIKŁANA JEST JEDNOSTKA. TRZY CECHY REALIZMU MORALNEGO: 1. OBOWIĄZEK JEST Z...

konserwatyzm

Konserwatyzm: cechy konstytutywne Nurt filozofii politycznej, jest stylem myślenia w polityce konserwatyzm trzeba poczuć - albo się czuje konserwatyzm ..albo nie :P nie jest to ideologia!!! Cechy konstytutywne: wątpliwość, nieufność wobec ludzkiego rozumu - przekonanie o tkwiącym w...

Etyka od kasi, Freud i Erikson-rozw[1][1].moraln

Realizm moralny = tendencja dziecka do tego, by traktować obowiązki i związane z nimi wartości jako istniejące same w sobie, niezależnie od świadomości i narzucające się przymusowo, niezależnie od okoliczności, w jakie uwikłana jest jednostka. Trzy cechy realizmu moralnego: 1. Obowiązek jest z...

Rachunkowość, Rachunkowość, Rachunkowość

Rachunkowość 1) Jakimi cechami powinno odznaczać się sprawozdanie finansowe. 2) Co to jest i jakie cechy powinien mieć bilans. 3) Omów aktywa w bilansie. 4) Omów pasywa w bilansie. 5) Jakich informacji dostarcza rachunek zysków i strat. 6) Jakich informacji dostarcza...

geriatria sciaga, 1)Gerontologia - jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od biolo

1)Gerontologia - jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od biologii i genetyki poprzez medycynę, psychologię po socjologię i demografię i nie należy jej zawężać do zagadnień medycznych. Geriatria - jest dziedziną medycyny dotyczącą...

semestr VI, fundament sciaga, CUD jest znakiem empirycznym o charakterze nadzwyczajnym, który Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, objawia nam zbawienia i w

CUD jest znakiem empirycznym o charakterze nadzwyczajnym, który Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, objawia nam zbawienia i wskazanie na różnicę Królestwa Bożego. W P.Ś. nie ma słowa „cud”, ale jest wiele określeń, ale niepodobnych do nich (dynamis, semeoon, ergon) wyraża znakowy wymiar cudów. To...

156 , CZY PSYCHOLOGIA JEST JESZCZE NAUKĄ O DUSZY

CZY PSYCHOLOGIA JEST JESZCZE NAUKĄ O DUSZY? Psychologia i religia spotykają się w dwu ważnych sferach - normatywnej i ontologicznej. W obu może dochodzić do konfliktów i nieporozumień. Niniejszy tekst, pobieżnie dotyka kwestii domniemanego sporu między psychologią a religią w dziedzinie wartości, dla...

Tworzywo polimerowe - sciaga, Tworzywo polimerowe - materiał, którego głównym składnikiem determinującym jego strukturę i właściwości jest polimer oraz składnik lub składniki dodatkowe

Tworzywo polimerowe - materiał, którego głównym składnikiem determinującym jego strukturę i właściwości jest polimer oraz składnik lub składniki dodatkowe. Polimer - substancja złożona z makrocząsteczek - cząsteczek chemicznych o dużym ciężarze cząsteczkowym, której struktura obejmuje...

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]