Wyniki dla : sciaga z psychologi semestr 1 , Wrażenie-jest odzwierciedleniem elementarnej cechy zmysłowej zarejestrowanej narządem zmysłu
Wyst‘pił bł‘d podczas wyszukiwania.