kpk, ART 496 KPK, I KZP 19/08 - z dnia 23 września 2008 r

Pobierz dokument
kpk.art.496.kpk.i.kzp.19.08.z.dnia.23.wrzesnia.2008.r.doc
Rozmiar 21 KB

I KZP 19/08 - z dnia 23 września 2008 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku

Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia, w każdej fazie jej prowadzenia, powoduje umorzenie postępowania na podstawie art. 496 § 3 i § 1 k.p.k., przy czym, jeżeli niestawiennictwo takie ma miejsce po rozpoczęciu przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, warunkiem umorzenia jest wyrażenie zgody przez oskarżonego - art. 496 § 2 k.p.k.

1

ART. 496 K.P.K.


Pobierz dokument
kpk.art.496.kpk.i.kzp.19.08.z.dnia.23.wrzesnia.2008.r.doc
Rozmiar 21 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kk, ART 265 KK, I KZP 35/08 - z dnia 26 marca 2009 r
kpsw, ART 14 KPSW, I KZP 25/08 - z dnia 29 stycznia 2009 r
Część 3. Postępowanie egzekucyjne, ART 787 KPC, III CZP 77/08 - z dnia 17 września 2008 r
ART 48 ChrobMacierz , I UZP 5/08 - z dnia 12 września 2008 r
kpk, ART 325c KPK, I KZP 19/05 - postanowienie z dnia 20 lipca 2005 r
kpk, ART 186 KPK, I KZP 22/06 - z dnia 26 października 2006 r
kpk, ART 607a KPK, I KZP 29/04 - z dnia 20 stycznia 2005 r
kpk, ART 339 KPK, I KZP 3/07 - postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r
kpk, ART 124 KPK, I KZP 28/04 - z dnia 20 stycznia 2005 r
kpk, ART 354 KPK, I KZP 35/04 - z dnia 25 lutego 2005 r
kpk, ART 482 KPK, I KZP 37/04 - z dnia 25 lutego 2005 r
kpk, ART 293 KPK, I KZP 35/07 - z dnia 20 grudnia 2007 r
kpk, ART 577 KPK, I KZP 30/04 - z dnia 20 stycznia 2005 r
kk, ART 292 KK, I KZP 8/08 - z dnia 30 czerwca 2008 r
kk, ART 291 KK, I KZP 8/08 - z dnia 30 czerwca 2008 r
kk, ART 291 KK, I KZP 8/08 - z dnia 30 czerwca 2008 r
Prawo własności przemysłowej, ART 305 PrWłasPrzem, I KZP 8/08 - z dnia 30 czerwca 2008 r
PrUpadł, ART 101 PrUpadł, II CSK 149/08 - wyrok z dnia 30 września 2008 r
Zobowiązania, ART 405 KC, III CZP 55/08 - z dnia 12 czerwca 2008 r

więcej podobnych podstron