Omówienie lektur, Dziady - jako dramat romantyczny, "Dziady" jako dramat romantyczny


"Dziady" jako dramat romantyczny

Jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich. Charakteryzuje go dialogowość i wielopodmiotowość, na ogół także fabularność. Dramat wywodzi się z starogreckich obrzędów religijnych ku czci Dionizosa. Jego główne formy klasyczne to tragedia, komedia, dramat satyrowy. W średniowieczu rozwijał się dramat liturgiczny, ściśle związany z obrzędami religijnymi i przeważnie odgrywany w kościele. Wzory dramatu antycznego podjęła tragedia renesansowa (Odprawa posłów greckich) oraz tragedia i komedia francuskiego klasycyzmu w XVII w (Corneille, Racine, Moliere). Odmiennie od nich ukształtowała się twórczość Szekspira, który wyrobił swój własny styl nazwany później dramatem szekspirowskim. W połowie XVIII w. powstał dramat mieszczański, który wprowadził nowego, prostego bohatera oraz jego zwykłe otoczenie (Lessing, Diderot).

Dramat romantyczny:

Odmiana dramatu, przeciwstawiająca się konwencjom klasycznym, a nawiązująca do dramatu szekspirowskiego i melodramatu. Ośrodkiem kompozycji stawał się bohater, wokół niego skupiały się luźno powiązane ze sobą sceny, ukazujące dzieje psychiki, wewnętrzne konflikty. Dramatyzm łączył się tu z liryzmem, nastrojowością; realizm rodzajowy z fantastyką i groteską; tragizm z fantastyką i groteską; tragizm z komizmem. Wielkie problemy metafizyczne powodowały wprowadzenie przestrzeni otwartej, pojawiały się sceny z udziałem tłumów. Charakterystyczne dla dramatu romantycznego było mieszanie różnych technik, tonacji i stylów, co pozwalało wyrażać dysonansową wizję świata.

"Dziady" jako dramat romantyczny:

Brak jedności czasu, miejsca i akcji (akcja niejednolita, wielowątkowa, w dowolnym czasie, w wielu miejscach).

Luźna kompozycja (odrębne sceny, z których każda ukazuje jakiś nowy aspekt rzeczywistości).

Występowanie samodzielnych epizodów luźnoa z akcją powiązanych (monolog liryczny IV cz. zastępujący akcję, która tu prawie nie istnieje).

Występowanie zbiorowości na scenie (kaplica cmentarna, scena więzienna).

Łączenie świata realnego ze światem pozaziemskim (sceny realistyczne i fantastyczne, wizyjne).

Bohater romantyczny (na tle bohatera zbiorowego - narodu; poeta: samotny, tajemniczy, wrażliwy, wybitny indywidualista, skłócony ze światem, niezrozumiały przez otoczenie, nieszczęśliwie zakochany, przemieniony w bojownika o dobro ogółu, kochającego ojczyznę i samotnie walczącego o szczęście narodu).

Synkretyzm rodzajowy - połączenie rodzajów literackich (liryki, epiki, dramatu).

Dominowanie pierwiastka lirycznego (monolog Gustawa, pieśni uwięzionych studentów wileńskich, Wielka Improwizacja).

Szekspiryzm - zmienność języka, nastrojowości i stylu w utworze (scena więzienna, widzenie Ewy, salon warszawski).

Łączenie elementów podniosłych ze scenami nasyconymi komizmem, satyrą, drwiną, groteską (patos W.I., groteskowe rozmowy diabłów).

Elementy ludowości.

Czynniki spajające dramat w jedną całość:

Tytuł utworu;

Główny bohater;

Rola obrzędu dziadów;

Wspólna idea nierozwiązalnego związku, jaki istnieje między światem żywych a światem zmarłych;Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Omówienie lektur, Dziady część III jako dramat o problemach narodu w niewoli, Dziady część III jako
Omówienie lektur, Romantyczność Adama Mickiewicza, "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako
Omówienie lektur, Romantyczność Adama Mickiewicza, "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako
Omówienie lektur, Romantyczność - A. Mickiewicza jako , Romantyczność A Mickiewicza jako manifest p
Omówienie lektur, Granica Zofii Nałkowskiej, "Granica" Zofii Nałkowskiej jako nowa odmiana
Omówienie lektur, Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińs
Omówienie lektur, Medaliony Z Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu, Medaliony Z Nałkowskiej j
Opracowania lektur, Dziady, Adam Mickiewicz „Dziady” cz
Opracowania lektur, DZIADY cz III, DZIADY cz
Opracowania lektur, Dziady, Adam Mickiewicz „Dziady” cz
Opracowania lektur, DZIADY cz III, DZIADY cz
SCENA VII, Lektury, Dziady cz. III
PRZEDMOWA, Lektury, Dziady cz. III
SCENA V, Lektury, Dziady cz. III
SCENA II, Lektury, Dziady cz. III
SCENA VI, Lektury, Dziady cz. III
SCENA 1, Lektury, Dziady cz. III

więcej podobnych podstron