Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Zdefiniować i porównać parametry scalonych wzmacniaczy operacyjnych, Wyk: Paweł Góralski LABORATORIUM

Pobierz dokument
projekt.do.przedmiotu.uklady.elektroniczne.doc
Rozmiar 44 KB

LABORATORIUM

ELEKTRONIKI

TEMAT: Zdefiniować i porównać parametry scalonych wzmacniaczy operacyjnych.

  1. Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza z otwartą pętlą- to stosunek zmiany napięcia wyjściowego do wywołującej ją zmiany różnicowego napięcia wejściowego.

0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Wejściowe napięcie niezrównoważenia - napięcie przy rezystancjach wewnętrznych rezystancjach wewnętrznych źródeł sygnałów równych 0. Oznaczamy je UOS.

  2. Współczynnik cieplny wejściowego napięcia niezrównoważenia - jest to stosunek zmiany wejściowego napięcia niezrównoważenia do powodującej ją zmiany temperatury wyrażony w mV/˚C. Typowe wartości tego współczynnika mieszczą się w granicach od kilku do kilkudziesięciu μV/˚C.

  3. Wejściowe prądy polaryzujące oraz wejściowy prąd niezrównoważenia (JOS). Prawidłowe działanie wzmacniacza operacyjnego wymaga przepływu w końcówkach wejściowych prądów IB1 i IB2 polaryzujących stopień wejściowy wzmacniacza. Różnica prądów polaryzujących nazywana jest wejściowym prądem niezrównoważenia.

IOS=IB1-IB2.

  1. Współczynnik cieplny wejściowego prądu niezrównoważenia - to stosunek zmiany wejściowego prądu niezrównoważenia do wywołującej ją zmiany temperatury, wyrażony w nA/˚C. Typowe wartości tego współczynnika wynoszą od dziesiętnych części do kilku nA/˚C, a w specjalnych wzmacniaczach osiąga się kilka pA/˚C.

  2. Rezystancja wejściowa - dzieli się na dwie składowe

  1. Rezystancja wyjściowa wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset omów.

  2. Współczynnik tłumienia sygnału nieróżnicowego (WTSN)- stosunek wzmocnienia wzmacniacza z otwartą pętlą do wzmocnienia sygnału nieróżnicowego.

0x01 graphic
; Kw<1.

  1. Szybkość zmian napięcia wyjściowego Swy- maksymalna szybkość zmian na wyjściu wzmacniacza mierzona przy wzmocnieniu 1 i dużym sygnale wyjściowym

0x01 graphic

f - maksymalna częstotliwość , przy której otrzymuje się na wyjściu wzmacniacza niezniekształcony sygnał sinusoidalny.

U max - maksymalna zmiana napięcia w jednym kierunku.

μA 709

standard

μA 741

μA 740C

FET

LM 108

super beta

NH 0001

malej mocy

MC1531

Darlington

MC 1556

super beta

Zakres pracy[˚C]

-55÷-125

-55÷125

0÷+70

-55÷+125

-55÷+125

do+75

-55÷+125

Wzmocnienie z otwartą pętlą [V/V]

2500

50000

50000

50000

10000

3500

100000

Wejściowe napięcie niezrównoważenia [mV]

5

5

30

0,5

1

3

4

Współczynnik cieplny wejściowego napięcia niezrównoważenia [mV/˚C]

3

7

50

5

4

-------------

±15

Maksymalne napięcie wejściowe [V]

±5

±30

±15

±14

±20

±5

-------------

Maksymalny prąd obciążenia

10

10

10

10

10

10

10

Pobór mocy [mW]

80

45

126

24

4,3

150

45

Współczynnik tłumienia sygnału nieróżnicowego

70

70

80

70

70

75

80

Rezystancja wejściowa [kΩ]

400

2000

109

30000

500

2000

10000


Pobierz dokument
projekt.do.przedmiotu.uklady.elektroniczne.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry wzmacniacza mocy
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Filtry prostownicze, WYK: GÓRALSKI PAWEŁ
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Wzm Oper- lagarytmujący, Wyk: Paweł Góralski
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Stabilnośc wzmacniaczy, Michał Stolarczyk
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, GENERATOR COLPITTSA, Wyk: Paweł Góralski
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Zaprojektować filtr pasmowy1 , Projekt Filtru pasmowego
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Uklady~1, Wyk: Paweł Góralski
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, zaprojektować filtr pasmowy3, Wyk: Paweł Góralski
Elektronika- ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH - FILTRY AKTYWNE.DOC, LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI
,elementy i układy elektroniczne I P, projektowanie wzmacniaczy oe
zast wzm do lin przekszt sygn - bk, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechn
(Projekt) Układy elektroniczne 1 Lista 2id 1390
(Projekt) Układy elektroniczne 1, Lista 3
Listy zadań (Projekt) Układy elektroniczne 1, Lista 1
(Projekt) Układy elektroniczne 1, Lista 5

więcej podobnych podstron