2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 opinia prawna egz not, Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację prokuratorską -


Jan Bąk jest wspólnikiem „Gamma” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
w której posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy z nich. Łącznie w spółce jest 150 udziałów i poza Janem Bąkiem jest w niej jeszcze dwóch wspólników, z których każdy ma po 25 udziałów.

Udziały Jana Bąka są zajęte na rzecz jego wierzyciela Tadeusza Nowaka. Po ich skutecznym zajęciu Zgromadzenie Wspólników „Gamma” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w którym uczestniczą wszyscy trzej wspólnicy, chce podjąć uchwałę o dobrowolnym umorzeniu udziałów Jana Bąka bez wynagrodzenia.

Proszę sporządzić opinię prawną oceniającą wyżej przedstawioną sytuację.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test z egzaminu konkursowego dla kandydatow na aplikantow komorniczych z dnia 27 wrzesnia 2014 r
test na egzamin konkursowy dla kandydatow na aplikantow komorniczych z 26 wrzesnia 2015 r
zestaw pytan testowych z egzaminu wstepnego dla kandydatow na aplikantow notarialnych z dnia 27 wrze
zestaw pytan testowych na egzamin wstepny dla kandydatow na aplikantow adwokackich i radcowskich z 2
2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 drugi projekt egz not, KAZUS 1:
2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 wykaz pra odp egz not, Odpowiedzi do testu wstępnego na aplikacje
D19250139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r o służbie przygotowawczej i o egz
D19240992 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1924 r w przedmiocie egzamin
D19200547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia egzaminu
D19240226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r o służbie przygotowawczej i o egzam
BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW N
Tematy egzaminacyjne dla kandydatow na bieglych rewidentow 2010 Praca zbiorowa
BAZA PYTAŃ DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW, Opracowanie
EGZAMIN TEORETYCZNY OMOWIENIE, dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

więcej podobnych podstron