kp, ART 8 KP, 1998

Pobierz dokument
kp.art.8.kp.1998.doc
Rozmiar 23 KB

1998.04.09 wyrok SN I PKN 40/98 OSNAP 1999/8/270

Wybór pracownika do zarządu zakładowej organizacji związkowej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa jego żądania przywrócenia do pracy, w przypadku naruszenia przez pracodawcę art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.).

1998.05.13 wyrok SN I PKN 106/98 OSNAP 1999/10/336

Zastosowanie art. 8 KP wobec pracownika pełniącego funkcję w zakładowej organizacji związkowej, który rażąco naruszył podstawowe obowiązki pracownicze i z którym rozwiązano umowę o pracę w trybie art. 52 KP z naruszeniem prawa, oznacza że w miejsce żądanego przywrócenia do pracy możliwe jest na podstawie art. 4771 § 2 KPC zasądzenie odszkodowania przewidzianego w art. 56 KP

1998.07.09 wyrok SN I PKN 240/98 OSNAP 1999/16/508

Ustalenie, że uzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, nie powinno ograniczać się do oceny sytuacji rodzinnej i materialnej pracownika, z pominięciem usprawiedliwionego interesu pracodawcy.

Wyrok z dnia 5 października 2005 r. I PK 61/05

Pracodawca może wskazać kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, w tym przyczyny dotyczące pracownika i inne niedotyczące pracownika (dotyczące pracodawcy), a wypowiedzenie jest uzasadnione, gdy choćby jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona.

1

ART. 8 K.P.


Pobierz dokument
kp.art.8.kp.1998.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kp, ART 151 KP, 1998
kp, ART 36 KP, 2003
kp, ART 9 KP, Wyrok z dnia 24 września 2004 r
kp, ART 94(3) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z
kp, ART 292 KP, 1996
kp, ART 66 KP, 1997
kp, ART 241(8) KP, 2005
kp, ART 140 KP, 1999
kp, ART 38 KP, 2003
kp, ART 18(3d) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
kp, ART 171 KP, 2001
kp, ART 48 KP, 1976
kp, ART 92(1) KP, 1993
kp, ART 11(3) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z
kp, ART 186 KP, 1996
kp, ART 186 KP, 1996
art 2 KP Goździewicz
kp, ART 291 KP, 2001
kp, ART 241(26) KP, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

więcej podobnych podstron