Omówienie lektur, Romantyczność - Mickiewicza, “Romantyczność” Adama Mickiewicza


“Romantyczność” Adama Mickiewicza

W drugiej połowie czerwca 1822 r. ukazał się w Wilnie pierwszy tomik “Poezji” Adama Mickiewicza. Jego trzon główny stanowi cykl wierszy pt. “Ballady i romanse”, owoc lat 1819 - 1821. Był to równocześnie pierwszy zbiór poezji romantycznej w Polsce. W otwierającej tom rozprawie “O poezji romantycznej” oraz w balladzie “Romantyczność” wyłożył poeta zasady programowe nowej literatury.

Ballada uprawiana była już przez poetów prowansalskich - pieśń taneczna, później odgrywała istotna rolę w średniowiecznej literaturze francuskiej (ustabilizowana, nieraz bardzo wymyślna budowa stroficzna i rytmiczna). Równolegle występowała w literaturze ludowej. Polska tradycja tego gatunku wywodzi się jednak z nurtu, który rozwijał się w Anglii i Szkocji w XVI i XVII w., a sięgał do tradycji epickiej pieśni ludowej opowiadającej o niezwykłym wydarzeniu. Ballada romantyczna poprzedzona była dumami (utworami poetyckimi przeznaczonymi dla szerokiego kręgu czytelników, pozbawionymi ambicji literackich; od XVIII zdominowały ją tematy patriotyczno-historyczne).

Cechuje ją:

“Romantyczność” manifestem romantycznego widzenia świata

Balladę poprzedza motto: “Zdaje mi się, że widzę... gdzie? / Przed oczyma duszy mojej.” zaczerpnięte z “Hamleta” Szekspira (a.I, sc.2). Hamlet mówi o swoim zamordowanym ojcu; pytanie: “Gdzie?” zadaje jego przyjaciel Horacjo; chwilę później Hamletowi ukaże się duch ojca.

Miejscem wydarzeń jest “miasteczko”, w którym to tłum świadków, (w “dzień biały”) ma okazję obserwować dziwne zachowanie dziewczyny, Karusi: “To jak martwa opoka / Nie zwróci w stronę oka, / To strzela wkoło oczyma, / To się łzami zaleje; / Coś niby chwyta, coś niby trzyma; / Rozpłacze się i zaśmieje.”).

Monolog bohaterki (w. 14 - 43) wyjaśnia, że zrozpaczonej i umęczonej tęsknotą za ukochanym dziewczynie objawił się zmarły przed dwoma laty kochanek. Zjawa za grobu (“ ...biały jak chusta, / Zimny, jakie zimne dłonie!”) nie jest jednak upiorem ani projekcją pragnień dziewczyny. Możliwość kontaktu istoty żyjącej ze światem pozagrobowym potwierdza bowiem nie tylko zgromadzony tłum “prostoty”: “Jasio być musi przy swojej Karusi, / On ja kochał za żywota!”, ale i w jednej osobie narrator i interpretator ballady: “I ja to słyszę, i ja tak wierzę, / Płaczę i mówię pacierze.

Na nic zdają się apele uczonego starca - reprezentanta racjonalistyczno-empirycznej koncepcji widzenia świata : “Ufajcie memu oku i szkiełku, / Nic tu nie widzę dokoła”. Sprzeciwia mu się narrator - obcy tłumowi i bezstronny: “Czucie i wiara silniej mówi do mnie / Niż mędrca szkiełko i oko.”

Zwrotka ostatnia to już nie literacka, lecz wręcz filozoficzna (z zakresu poznania) manifestacja postawy poetyckiego “ja” wyposażonego w prawa reprezentowania przeświadczeń autorskich:

Ta końcowa rezolucja ballady: “Miej serce i patrzaj w serce!” inicjuje romantyczną dyskusję gnozeologiczną (o przedmiot i poznanie świata), motywuje jej tytuł i motto.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Omówienie lektur, Romantyczność Adama Mickiewicza, "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako
Omówienie lektur, Romantyczność Adama Mickiewicza, "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako
Opracowania różnych tematów, Romantyczność - Adama Mickiewicza, “Romantyczność” Adama Mi
Omówienie lektur, Romantyczność - A. Mickiewicza jako , Romantyczność A Mickiewicza jako manifest p
! Romantyzm, Twórczość Adama Mickiewicza chlebem powszednim dla narodu., Twórczość Adama Mickiewicza
! Romantyzm, Twórczość Adama Mickiewicza chlebem powszednim dla narodu., Twórczość Adama Mickiewicza
Omówienie lektur, Utwory Adama Mickiewicza, Utwory Adama Mickiewicza
Omówienie lektur, Henryk Sienkiewicz - Pan Wolodyjowski, Henryk Sienkiewicz “Pan Wołodyjowski&
Omówienie lektur, Bolesław Prus - Lalka, Bolesław Prus “Lalka”
Omówienie lektur, Henryk Sienkiewicz - ogniem i mieczem, Henryk Sienkiewicz “Ogniem i mieczem&
Omówienie lektur, BOGURODZICA, “BOGURODZICA”
Omówienie lektur, Powrót posła - Niemcewicza, “Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
Omówienie lektur, Liryki Adama Mickiewicza, Liryki Adama Mickiewicza
Omówienie lektur, Dziady - jako dramat romantyczny, "Dziady" jako dramat romantyczny
! Romantyzm, Kordian - Juliusza Słowackiego, “Kordian” Juliusza Słowackiego
Omówienie lektur, Liryki lozańskie Adama Mickiewicza, Liryki lozańskie Adama Mickiewicza

więcej podobnych podstron