OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, T-4Sprawdzenie szczelności , Plan konspekt


Z A T W I E R D Z A M

SZEF SZKOLENIA

Dnia .....................................

PLAN - KONSPEKT

do przeprowadzenia zajęć z .....................................

w dniu .........................

TEMAT : Sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych

z wykorzystaniem środka testowego

CEL : Określenie sprawności technicznej masek przeciwgazowych i dopasowanie

dobranych rozmiarów części twarzowych.

Przekonanie żołnierzy o skuteczności ich ochronnego działania

METODA : Zajęcia praktyczne

CZAS : 2 x 45 min.

MIEJSCE : Plac ćwiczeń

LITERATURA : Instrukcja „Sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych.”

ZABEZPIECZENIE

MATERIAŁOWE : Komora klosz

Odczynnik RN-10 ml

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami

Lp.

Zagadnienie i czas

Treść zagadnienia

Wskazówki metodyczne

1

2

3

4

1.

WSTĘP

5 min.

 • podanie tematu i celu zajęć

 • podanie literatury do omawianej tematyki

 • Zapoznaję uczestników szkolenia z tematem i celem zajęć.

 • Podaję tytuły i sygnatury podawanej literatury.

2.

CZĘŚĆ

GŁÓWNA

80 min.

Przegląd lekarski

Podczas przeglądu przeprowadzony jest wywiad chorobowy, sprawdzeniu podlegają: twarz, oczy i ręce żołnierzy. Ponadto lekarz sprawdza czy żołnierze nie mają zadrapań, skaleczeń i ran. Wysłuchuje ich skarg i kwalifikuje do ćwiczenia w komorze.

Trening w posługiwaniu się maską przeciwgazową

„ MASKI- W POGOTOWIE”

Na tę komendę należy:

 • przesunąć maskę na lewy bok;

 • wyjąć z torby taśmę biodrową, okręcić wokół siebie w pasie i umocować karabińczyk;

 • przymocować maskę tak, aby się nie przesowała;

 • przygotować nakrycie do zdjęcia (poluźnić pasek podbródkowy);

 • odpiąć klapę torby maski;

 • wyjąć część twarzową i sprawdzić szkła okularowe, zawory wydechowe oraz położenie drewnianych klocków na dnie torby;

 • wyjąć gumowy korek z otworu dna pochłaniacza;

 • złożyć część twarzową i włożyć do torby.

„MASKI WŁÓŻ”

Na tę komendę należy:

 • - wstrzymać oddech i zamknąć oczy;

 • - zdjąć nakrycie głowy (hełm przesuwa się do tyłu);

 • - wyjąć część twarzową z torby i uchwycić tak aby kciuki były na zewnątrz, a pozostałe palce wewnątrz;

 • - przyłożyć dolną część do podbródka i - przesuwając palce od dołu do góry wzdłuż części potylicznej nałożyć część twarzową na głowę tak, aby guma się nie marszczyła i szkła okularowe znajdowaly się w miejscu oczu;

 • - zrobić energiczny wydech, otworzyć oczy, zacząć normalnie oddychać;

 • - nałożyć nakrycie głowy.

„MASKI ZDEJM”

Na tę komendę należy:

 • prawą ręka podnieść nakrycie głowy, lewą chwycić za komorę

zaworów, odciągnąć maskę nieco w dół, po czym pociągnąć do przodu i w górę, a następnie zdjąć;

 • nałożyć nakrycie głowy;

 • złożyc część twarzową i włożyć do torby.

Wymienione czynności powtarza się 3-4 razy.

Sprawdzenie stanu technicznego masek

„CZĘŚCI TWARZOWE ZAWORY WYDECHOWE -SPRAWDŹ”

Na tę komendę należy:

 • nałożyć część twarzową;

 • prawą ręka zdjąć i mocno ścisnąć rurę łączącą pod zaworem wydechowym;

 • zrobić powoli głęboki wdech;

Jeżeli powietrze nie przechodzi, część twarzowa i zawór wydechowy są szczelne.

„RURY ŁĄCZĄCE - SPRAWDŹ”

Na tę komendę należy:

 • - nałożyć część twarzową;

 • - prawą ręka zdjąć i mocno ścisnąć rurę łączącą przy pochłaniaczu oraz zrobić wydech;

- zrobić powoli głęboki wdech.

„POCHŁANIACZE- SPRAWDŹ”

Na tę komendę należy:

 • nałożyć część twarzową;

 • otwór w dnie pochłaniacza zatkać gumowym korkiem;

 • zrobić powoli głęboki wdech;

Jeżeli powietrze nie przechodzi, pochłaniacz i cała maską są szczelne.

Nauczanie i doskonalenie czynności związanych ze sprawdzeniem szczelności i dopasowania masek

w atmosferze nie skażonej

Ćwiczenie na placu ćwiczeń polega na wykonywaniu przez żołnierzy ruchów głową i przysiadów na komendy podane przez dowódcę.

 1. „RUCH GŁOWĄ W PRAWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w prawo

 1. „RUCH GŁOWĄ W LEWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w lewo

 1. „RUCH GŁOWĄ W TYŁ - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w tył

 1. „RUCH GŁOWĄ W PRZÓD - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w przód

 1. „SKRĘT GŁOWĄ W LEWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują skręty głową w lewo

 1. „SKRĘT GŁOWĄ W PRAWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują skręty głową w prawo

 1. „PRZYSIADY - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują przysiady

Sprawdzeniem szczelności

i dopasowania masek

w atmosferze skażonej

„MASKI -WŁÓŻ”,

„W PRAWO - ZWROT”

„ZA MNĄ - MARSZ”

Na tę komendę żołnierze nakładają maski, robią w prawo zwrot i maszerują za kierownikiem ćwiczenia do komory gazowej, gdzie ustawiają się pod ścianami w odstępach 1m jeden od drugiego. W komorze na komendę wykonują niżej podane czynności.

 1. „RUCH GŁOWĄ W PRAWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w prawo

 1. „RUCH GŁOWĄ W LEWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w lewo

 1. „RUCH GŁOWĄ W TYŁ - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w tył

 1. „RUCH GŁOWĄ W PRZÓD - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują ruchy głową w przód

 1. „SKRĘT GŁOWĄ W LEWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują skręty głową w lewo

 1. „SKRĘT GŁOWĄ W PRAWO - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują skręty głową w prawo

 1. „PRZYSIADY - ĆWICZ”

„ĆWICZENIE. - PRZERWIJ”

Wykonują przysiady

Przegląd lekarski

Podczas przeglądu przeprowadzony jest wywiad chorobowy, sprawdzeniu podlegają: twarz, oczy i ręce żołnierzy. Ponadto lekarz sprawdza czy żołnierze nie mają zadrapań, skaleczeń i ran. Wysłuchuje ich skarg i kwalifikuje do ćwiczenia w komorze.

Lekarz przypomina, że w razie podrażnienia oczu nie należy ich trzeć rękoma.

Ćwiczą praktycznie

Ćwiczą praktycznie

Ćwiczą praktycznie

Ćwiczą praktycznie

Ćwiczą praktycznie

Ćwiczą praktycznie

Wymienione czynności powtarza się 8 razy

Ćwiczą praktycznie

Wymienione czynności powtarza się 8 razy

Lekarz sprawdza czy nie nastąpiło podrażnienia oczu i dróg oddechowych .

3

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5 min.

 • podsumowanie

Dokonuję podsumowania zajęć.

Prowadzący zajęcia: ..................................................

.....................................

(podpis wykładowcy)

.................... dnia .............

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przed s
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, T-2.1Podstawowe wiadomości o BMR i TŚP, Podstawowe wiado
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, T-2Charakterystyka BMR i TSP, Plan konspekt
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, T-3Prowadzenie zabiegów specjalnych i sanitarnych , Plan
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, Nakładanie i zdejmowanie odzieży ochronnej jako płaszcza
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, Zakres wiedzy, 4
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, ZASADY MONITOROWANIA I WYKRYWANIA SKAŻEŃ NA SZCZEBLU BAT
OPBMR-Obrona Przed Bronia Masowego Razenia, T-6.1.Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony p
OMCMR, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ochrona Przed Czynnikami Masowego Rażenia
Ochrona przed czynnikami masoweg o razenia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ochrona Przed Czynnikami Maso
wolnemedia net Roje autonomicznych dronów bronią masowego rażenia
T-4Sprawdzenie szczelności, KONSPEKTY MON, OPBMR
Żywność masowego rażenia
061 bron masowego razenia temat 3
obrona przed drapiez III stud
Bezpieczenstwo sieci w Linuksie Wykrywanie atakow i obrona przed nimi za pomoca iptables, psad i fws
OBRONA PRZED DEMONAMI Vademecum chrześcijanina(1)
broń masowego rażenia, Prawo, prawo karne

więcej podobnych podstron