Karta pracy - pieśń, …………………………………


…………………………………..

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Poznajemy formy muzyczne - pieśń

   1. Wyjaśnij pojęcia:

 1. Pieśń

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zwrotka

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Refren

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Omów historię powstania pieśni.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Wskaż przynajmniej trzy rodzaje pieśni i omów ich funkcję.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Wymień dwóch polskich kompozytorów, którzy słynęli z pisania pieśni.

 1. ………………………………………………

 2. ………………………………………………

   1. Wymień trzy gatunki pieśni.

a) ……………………………………

b) ……………………………………

c) ……………………………………

   1. Wyjaśnij różnicę między pieśnią zwrotkową a pieśnią wariacyjną.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Co to jest ballada? Wyjaśnij pojęcie i wskaż inne dziedziny kultury i sztuki, w których ballada występuje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. O czym opowiada pieśń Stanisława Moniuszki Prząśniczka?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wyszukiwarka