Materiały Konstrukcyjne - Pytania do 1 kolosa z poprzednich lat

Pobierz dokument
643.doc
Rozmiar 74 KB

1.Rodzaje ubytków w stopach metali.(dyslokacje)

Ubytki dzielimy na punktowe i liniowe. Punktowe to wakansy (czyli brak atomu w strukturze sieci krystalicznej) i atomy miedzy wezlowe (czyli dodatkowy atom w szczelinie miedzy wezlami atomow). Liniowe to dyslokacje krawędziowe (czyli zaburzenia sieci struktury krysztalu poprzez powstanie dodakowej plaszczyzny) i dyslokacje śrubowe (jest to zaburzenie struktury krysztalu poprzez przesuniecie jednej części kryształu względem drugiej). Na plastyczność materiału mają wpływ dyslokacje krawędziowe ponieważ potrzeba mniej energii aby przeniesc atom po plaszczyznie poślizgu niż w przypadku gdy odksztalcamy materiał bez defektów gdzie potrzeba zerwac wszystkie wiązania żeby przesunać struktóre o jeden atom.

2.Który materiał drobno czy gróbo ziarnisty ma lepsze właściwości plastyczne? Odpowiedz uzasadnij.

gruboziarnisty- ponieważ im grubsze jest ziarno tym mniejszy jest efekt umocnienia stopu dzięki czemu uzyskuje się niższe właściwości wytrzymałościowe i większe właściwości plastyczne. 

3.Wykres któryś z wykładu 4 i opisać co to jest L, alfa, beta, A i B.

L-faza ciekła. Alfa,beta-roztwory stale odpowiednio roztworu B w A i A w B [ A(B), B(A)] A,B-czyste składniki stopu.

4.Narysować wykres rozciągania bez dokładnej granicy plastyczności, wraz z opisem osi i wzorami.

0x01 graphic
5.Jak ustalić umowna granicę plastyczności?

Jest to punkt oznaczający 0,1-0,2% odkształcenia plastycznego. Charakteryzuje materiał dla którego nie występuje wyrażny punkt oznaczający początek odkształcenia plastycznego.

6.Jak zachowuje śie materiał podczas chłodzenia w przemianie peryktycznej? Określić zachowanie przemiany i jej strukture w temperaturze pokojowej.

To przemiana podczas której dwie fazy stałe reagują ze sobą i powstaje jedna nowa faza stała ( alfa + beta -> gamma ). W temperaturze pokojowej roztwor wystepuje w fazie stałej(nie wiem jak to inaczej opisac ).

1.Krzywa z wyrażna granicą plastyczności.

Prawie tak samo jak w zadaniu 4.

2.Prawo Hooka?

Odkształceni jest wprost proporcjonalne do napreżenia, a współczynnikiem proporcjonalności jest modół Younga.

3.Na czym polega umacnianie materiałów?

Umacnianie materiałów polega na zablokowaniu ruchu dyslokacji w materiale.

4.Materiał krystaliczny-jest to materiał charakteryzujacy się zwarta reguralna budowa w której atomy upakowane sa w taki sposób by pozostawic jak najmniej wolnej przestrzeni niedzy soba.

5.Wykres (A,B,A+A) podany. Opisać przemiany zachodzące podczas chłodzenia.

Jest to zależne od rodzaju wykresu-mogą występowac przemiany: alotropowa(przemiana jednej struktury krystalograficznej w inna-alfa w gamma), eutektoidalna(z jednej fazy stałej powstają jednocześnie dwie fazy stałe) lub perytektoidalna(dwie fazy stałe reagują tworząc jedną nowa faze stałą).

6.   Fazy :żelazo, węgiel.

Ferryt alfa - różnowęzłowy roztwór węgla w żeliwie alfa. Miękki o małej wytrzymałości. Austenit gamma - międzywęzłowy roztwór stały węgla w Fe gamma. Cementyt (Fe3C)-Metastabilny węglik żelaza o strukturze rombowej: jest twardą i kruchą fazą. Grafit- bardzo miękki.

1.Polikrystaliczny i monokrystaliczny-definicje.

Polikrystaliczny- złożony z bardzo wielu kryształów zorientowanych pod różnymi kątami i oddzielonych od siebie obszarami nazywanymi granicami ziarna. 
Monokrystaliczny: do typowych właściwości należą : wytrzymałość, sztywność, sprężystość, twardość i wydłużenie. 

2.Stałe materiałowe.

Moduł Younga (E)

3.Opisać wykres A, B.

4.Coś z dyslokacją. (podobnie jak w zadaniu pierwszym opisującym ubytki)

1.Co to jest stal? Podział stali.

Stal- stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi, zawierający do ok. 2% węgla. Podzial stali ze względu na zawartość węgla: 
-podeutektoidalna 
-eutektoidalna 
-nadeutektoidalna 
Podział stali może być też na: 
- niskostopowe 
-średniostopowe 
-wysokostopowe 
-niskowęglowe 
-średniowęglowe 
-wysokowęglowe 

2.Krzywa rozciągania dla kompozytów-określić jej etapy.

1-odkształcenia sprężyste, 2-rozpoczęcie odkształcania plastycznego, 3-początek tworzenia się szyjki, 4-zerwanie.

3.Co to jest ceramika? Wyjaśnić etapy powstawania ceramiki.

Ceramika- tworzywa w stanie stałym, składające się głównie z substancji nieorganicznych (prócz metali i ich stopów), otrzymywane zazwyczaj przez spiekanie. Jest odporna na działanie wysokich temperatur i czynników chemicznych. Jest twarda. Jej wada to kruchość.  Etapy powstawania ceramiki: Lepienie, suszenie, wypalanie, szkliwienie.

4.Co to są durele i jak można je umacniać?

5.Co to są żeliwa? Wpływ kryształów wydzieleń osnowy na właściwości materiałów?

Żeliwo -jest to stop żelaza i węgla w stosunku od 2% wegla i 98% żelaza do 4% węgla i 96% żelaza.

?????????

?????????

1.Umacnianie wydzieleniowe stopw AL.

metoda obróbki cieplnej metali prowadząca w efekcie do zwiększania ich wytrzymałości mechanicznej. Utwardzanie jest efektem wydzielania rozpuszczonego składnika z roztworu przesyconego a w temperaturze niższej prowadzącego w efekcie do zmiany właściwości stopu. 

2.Co to jest stal? Podział stali ze względu na zawartość węgla.

Stal- stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi, zawierający do ok. 2% węgla. Podzial stali ze względu na zawartość węgla: 
-podeutektoidalna 
-eutektoidalna 
-nadeutektoidalna 

3.Co to jest wyżarzanie? Podział metali ze względu na temperature.

4.Wykres dla polimerów w temperaturze o 50OC niższej od Tg-rozciąganie na zimno.

1.Co to caramika? Właściwości i zastosowanie konstrukcyjne.

Ceramika- tworzywa w stanie stałym, składające się głównie z substancji nieorganicznych (prócz metali i ich stopów), otrzymywane zazwyczaj przez spiekanie. Jest odporna na działanie wysokich temperatur i czynników chemicznych. Jest twarda. Jej wada to kruchość. 
Zastosowanie- elementy izolacyjne, promy kosmiczne, energetyka, implanty, filtry, optyka, nadprzewodniki, piece ceramiczne, części silnikowe- izolatory świec zapłonowych
.

2.Krzywa rozciągania polimerów.

3.Opisać proces hartowania.

Hartowanie- jest to rodzaj obróbki cieplnej stopów żelaza. Składa się z dwóch faz. Pierwsza to nagrzewanie materiału do temperatury powyżej przemiany austenitycznej i wygrzewanie tak długo aż cała jego objętość będzie wygrzana. Druga: szybkie schładzanie, musi to nastąpić tak szybko by z austenitu nie zdążył wydzielić się cementyt. Hartowanie podnosi twardość i wytrzymałość. 

4.Def. stali i jak zmieniają się jej właściwości po dodaniu węgla?

Stal- stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi, zawierający do ok. 2% węgla. Po dadaniu węgla stal staje się twardsza i bardziej krucha tracąc jednocześnie właściwości plastyczne.

5. Jaka jest różnica pomiędzy staliwem, a stalą?

Staliwo - stal w postaci lanej, nie poddana obróbce plastycznej

Stal - stop żelaza z węglem, plastycznie obrabiany


Pobierz dokument
643.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka