HLP - barok - opracowania lektur, 25. Hieronim Morsztyn, Światowa rozkosz - Dwunasta Panna UCIECHA, oprac. Daria Kozłowska


25. Hieronim Morsztyn, Dwunasta Panna UCIECHA, [w:] Światowa rozkosz. (oprac. Daria Kozłowska)

Dwunasta Panna UCIECHA to część zbioru Światowa rozkosz Hieronima Morsztyna. Całe dzieło traktowane jest jako pionierskie - otwierające nowy kierunek w polskiej poezji wczesnobarokowej, określany później przez samego autora jako ,,poezja światowej rozkoszy''. Utwór poświęcony pochwale życia ziemskiego, zwracający szczególną uwagę na zalety oraz korzyści przez nie oferowane. Według Morsztyna świat jest piękny, a Bóg podarował go ludziom z miłości. Dwunasta Panna jest ostatnią z przedstawianych w dziele. Przedstawia zatem najważniejsze dla poety rozkosze życia. Warto zwrócić szczególną uwagę na związek tematyki Pieśni XII Jana Kochanowskiego z Dwunastą Panną Hieronima Morsztyna. Obie zawierają idealizację życia wiejskiego, pochwałę pracy oraz Boga.

Po zakończeniu tej części w dzieła mieści się drugi cykl - ośmiu tekstów, poprzedzony utworem traktującym o marnościach świata (VANITAS VANITATUM ET OMNIAS VANITAS).Wyszukiwarka