Ĺ»elazo-wÄ™giel, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL


nSTOPY ŻELAZO - WĘGIEL

Jest to podstawowe tworzywo metaliczne, stosowane przy budowie maszyn. Światowa produkcja stali i żeliwa jest znacznie większa niż produkcja wszystkich innych metali razem wziętych.

Żelazo - chemicznie lub technicznie czysty metal Fe o bardzo małej zawartości innych składników.

Techniczne odmiany żelaza:

Odmiana żelaza

Metoda otrzymywania

Max. stężenie domieszek %

  1. chemicznie czyste

  2. elektrolityczne

  3. karbonylkowe

  4. „Armko”

redukcja tlenków

elektroliza

rozkład karbonylku żelaza

hutnicza

0,007

0.02

0,03

0,1-0,2

Własności techniczne czystego żelaza:

Technicznie czyste żelazo jest metalem o dużej plastyczności i dość miękkim, dlatego z wyjątkiem żelaza „Armco” nie znajduje szerszego zastosowania jako materiał konstrukcyjny. W technice żelazo znajduje zastosowanie w postaci stopów z węglem. Stopy poza żelazem i węglem mogą zawierać niewielkie ilości domieszek pochodzących z procesów metalurgicznych. W celu uzyskania wymaganych własności wprowadza się dodatkowo dodatki stopowe.

Węgiel może występować w stopach z żelazem w dwóch postaciach:

Cementyt jest to związek chemiczny żelaza z węglem o zawartości węgla 6,67% wagowych węgla. Jest on bardzo twardy i kruchy.

Wykres równowagi fazowej żelazo węgiel jest przedstawiany w dwóch wersjach, jako żelazo grafit (do opisu żeliw szarych) oraz jako żelazo cementyt (do opisu stali i surówek białych). Oprócz żelaza i cementytu na wykresie tym występują jeszcze następujące fazy i składniki strukturalne:

Ze względu na strukturę po wolnym chłodzeniu stale węglowe można podzielić na następujace grupy:

1

2

Materiałoznawstwo - układ żelazo-węgiel

Jan Wrona Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika KrakowskaWyszukiwarka