ściągi, 4 ściąga - projekt, 5


23. Co głównie wywołuje odwrócenie prądów bocznych i kiedy może nastąpić?

Odwróceniem prądu bocznego nazywa się zjawisko polegające na tym, że gazy pożarowe odgałęziają się od prądu głównego i przepływają całym przekrojem poprzecznym prądu bocznego w kierunku przeciwnym do normalnego.

Najczęstszymi przyczynami odwracania się prądów bocznych są:

- lokalne depresje pożaru

- zmiany oporów bocznic w sieci went.

- zmiany spiętrzeń wentylatorów głów.

Lokalne depresje pożaru, jakie powstają w sieci went. W czasie pożaru, mogą działać zgodnie z kierunkiem działania wentyl. Głównego, jeśli gazy pożarowe płyną wyrobiskami wznoszącymi się, oraz niezgodnie - jeśli nagrzany prąd gazów pożarowych jest schodzący.

W przypadku zgodnego kierunku działania depresji pożaru z kierunkiem działania wentylatora głównego zdecydowany kierunek w sieci went. ma prąd główny, każdy z prądów bocznych natomiast może zmienić kierunek przepływu powietrza zależnie od wpływu na te prądy poszczególnych lokalnych depresji pożaru.

24. Metoda Olpińskiego.

Jest to metoda stosowana do oceny skłonności węgla do samozapalenia (utlenienia).

Metoda ta polega na ciągłym pomiarze temperatury pastylki węgla wprowadzonej do strumienia powietrza o stałej temp. i wyznaczeniu prędkości wzrostu temperatury tej pastylki. Prędkość tę wyznacza się dla dwóch temperatur w komorze reakcyjnej, dla 237° i 190°C.

25. Zabezpieczenie kopalni przed

pożarami wtórnymi.

Prawdopodobieństwo powstania ognisk wtórnych jest tym większe, im dłuższy jest czas prowadzenia akcji przeciwpożarowej. Dlatego też, gdy nie możliwe jest zakończenie akcji w krótkim czasie, trzeba chłodzić ociosy, obudowę i gazy pożarowe przez zastosowanie metod dostosowanych do warunków lokalnych. Najskuteczniejszym środkiem jest rozpylanie wody w postaci zasłon wodnych, chłodzących gazy pożarowe, które nie przeszkadzają ich swobodnemu przepływowi.

W określonych przypadkach skutecznym środkiem uniknięcia ognisk wtórnych może być zmiana kierunku przepływu gazów pożarowych bądź zastąpienie drogi niebezpiecznej, ze względu na materiały palne, drogą bezpieczną, np. wykonaną w kamieniu i wyposażoną w obudowę niepalną.

Im krótszy jest czas trwania pożaru i im mniejsza jest prędkość przepływu gazów pożarowych, tym na krótszej odległości od ogniska pożaru zostają one ochładzane i to tylko wskutek działania samego górotworu, w którym jest wykonane wyrobisko. Dlatego zmniejsza się zwykle dopływ do ogniska pożaru i buduje przed ogniskiem pożaru tzw. tamę zasadniczą.Wyszukiwarka