prezentacja - plan ramowy, Agata Lewandowska


Agata Lewandowska

III D

TEMAT: Różne ujęcia problematyki holokaustu w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

I Literatura podmiotu

1.Borowski Tadeusz,, Proszę państwa do gazu W: Pożegnanie z Marią i inne opowiadania, Wrocław, Wydawnictwo Siedmioróg, 2003, ISBN 83-7162-792-0

2. Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków, a5, 2000, ISBN 83-85568-30-1

3. Ligocka Roma, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Kraków, Znak, 2002, ISBN 83-240-0075-5

4. Miłosz Czesław, Campo di Fiori, W: To co pisałem, Warszawa 1998, Wydawnictwo Świat Książki

5. Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993,

ISBN 83-01­11069-4

6. Nałkowska Zofia, Kobieta cmentarna, W: Medaliony, Warszawa 1989, Wydawnictwo Czytelnik

7. Szpilman Władysław, Pianista, Kraków, Znak, 2001, ISBN 83-7006-954-1

II Literatura przedmiotu

1. Encyklopedia „Białych Plam”. Holokaust, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 2002, s. 30- 31, 50-51

2. Burkot Stanisław, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, ISBN 83-01-14694-X, s. 97-104

3. Burkot Stanisław, Proza powojenna 1945-1980: analizy i interpretacje, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, ISBN: 83-02-01810-4, s. 119-120, 123-124

4. Lisowska Zofia, Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall, Gdańsk, Wydawnictwo Marek Rożak, 1994, ISBN 83-85864-15-6, s.23-27

5. Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, ISBN 83-02-02518-6, s. 28-36, 38

III Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu: Holokaust jako cierpienie jednostki i zbiorowości ludzkiej.

2. Kolejność prezentowanych argumentów:

a) wyjaśnienie pojęcia holokaustu i wskazanie jego przyczyn,

b) różne spojrzenia na tragedię holokaustu:

- piekło obozów koncentracyjnych ( opowiadanie Borowskiego)

- powstanie w getcie widziane oczami żołnierza ŻOB-u- (Zdążyć przed Panem Bogiem),

- dziecko w obliczu holokaustu- (Dziewczynka w czerwonym płaszczyku),

- getto widziane oczami chrześcijanina- (Campo di Fiori),

- getto w oczach kata- (Rozmowy z katem),

- relacji cywila o życiu w getcie- (Pianista),

- obraz getta w oczach obserwatora (opowiadanie Nałkowskiej)

3. Wnioski:

- Okrucieństwo holokaustu źródłem nieludzkich postaw.

IV Materiały pomocnicze

1. Plansza z cytatami z wybranych utworów.

Podpis

.....................................................Wyszukiwarka